БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

February 24, 2015
ЗА НАС

bulsНадявам се, че в нашата интернет страница ще намерите информацията, която ви е необходима, както и че ще предизвикаме интерес у вас за услугите и дейностите, които предоставя Компанията.

Ние в БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП, можем да ви дадем компетентна, професионална консултация и да осигурим необходимата застрахователна защита за вас, вашето имущество и вашия бизнес. Увереността ни е свързана с фактите:

1. Булстрад е търговска марка с 50 годишна история, наложила се като символ на доверие и професионализъм на българския застрахователен пазар.
2. Булстрад предлага над 100 вида застраховки, предназначени за индивидуални клиенти и фирми, които в най-пряка степен се стремим да направим адекватни и конкурентни в новата пазарна среда, при свободното предлагане на стоки и услуги.
3. Над 650 000 индивидуални и бизнес клиенти ни се довериха през изминалата година.
4. Същевременно от април 2007 мажоритарен акционер на дружеството е ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с над 180-годишна история в областта на застраховането, чийто опит и професионализъм ще допринесе за запазване на лидерската позиция на БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП на българския застрахователен пазар и същевременно ще способства за въвеждането на нови добри практики, целящи още по-пълно задоволяване на изискванията и очакванията на нашите клиенти – граждани на обединена Европа.

Надявам се, че тези факти са ви убедили да продължите да разглеждате www.bulstrad.bg, където съм уверен, че ще намерите много аргументи, за да изберете БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП за застрахователната компания за вашето семейство и бизнес !

АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВКИ

АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВКИАВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВКИ
Автомобилът, използван за работа или удоволствие, е свързан с неподозирани рискове и отговорности. Затова автомобилните застраховки са не по-малко необходими от самия автомобил.
БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРАНС ГРУП предлага богато разнообразие от застраховки за Вашия автомобил, за ползващите го лица и за отговорностите, произтичащи от неговата употреба.

ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ
Продуктите в тази група осигуряват защита, както за фирмено имущество и свързаните с него интереси на юридически лица и еднолични търговци, а така също и покритие за лично имущество на физически лица.
Булстрад Виена Иншурънс Груп предлага богато разнообразие от застраховки за Вашия дом, офис, магазин, хотел, производствено предприятие или строителен обект, както и за свързаните с него лични и бизнес интереси или отговорности.

ЗАСТРАХОВКИ НА ОТГОВОРНОСТИ

ЗАСТРАХОВКИ НА ОТГОВОРНОСТИ
Всички ние можем да бъдем отговорни и да се наложи да платим обезщетение на някой, който е претърпял нараняване или материална загуба от наше действие или бездействие или в резултат на проявена небрежност от наша страна. В тези случаи ние сме длъжни да компенсираме нанесените вреди.
Булстрад Виена Иншурънс Груп предлага богато разнообразие от застраховки, осигуряващи покритие за Вашата отговорност в качеството Ви на производител или търговец, работодател, наемател или специалист, упражняващ определена професия.

ТУРИСТИЧЕСКИ И ЛИЧНИ ЗАСТРАХОВКИ

ТУРИСТИЧЕСКИ И ЛИЧНИ ЗАСТРАХОВКИ
Рисковете свързани с нашето здраве и живот са най-често извън нашия контрол. Една злополука или внезапно заболяване, могат да нарушат ритъма на нашето ежедневие и да се отразят на финансите ни. Един от начините да намалим негативните последици от подобни събития е сключване на застраховка.
В зависимост от това дали пътувате в чужбина или планирате отпуска на планина или море в България, Булстрад Виена Иншурънс Груп винаги може да Ви предложи подходящата застраховка.

КОНТАКТИ

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – bulstrad.bg

СОФИЯ – ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ
Адрес: гр. София, бул. “Цар Освободител” 6
Тел.: 02 937 98 30
Факс: 02 981 82 42
Е-mail: sofia@ bulstrad.bg

Текст и изображения: bulstrad.bg

Comments are closed.