Денонощна детска поликлиника “Вела”

November 14, 2019
ЗА НАС
logo-Vela-Clinic
Денонощна Детска Поликлиника Вела е специализирано здравно заведение с денонощен, безотказен ритъм на работа, създадена за доболнично лечение и профилактика на детските заболявания от първите дни след раждането на детето до неговото израстване в юношеска възраст. Моделът на Вела е уникален и създаден специално, за да бъде възможно най-адекватен за правилното диагностициране, проследяване и излекуване на всяко амбулаторно детско заболяване.

 ЗАЩО “ВЕЛА”

Предимствата на Денонощна Детска Поликлиника Вела:

 Денонощен ритъм на работа – 24 часа, 365 дни в годината.

 Неограничен брой прегледи за абонати, безотказен достъп.

 Безплатна  лаборатория, рентген, ехо- и кардиография за абонати.

 Абонамент – финансово достъпен за всяко семейство.

 Програма за платени прегледи с безплатен 24ч. контрол и 50% намаление в рамките на 30 последователни дни – възможност за повече контролни прегледи в рамките на един и същи бюджет.

Добре изградена информационна система и база данни, позволяващи проследяването на текущото състояние и цялото досие на детето.

Силна сплотеност, екипност, професионализъм и приемственост на медицинския колектив при дигностицирането, назначаването на лечение и проследяване на всеки един пациент. На практика Вела винаги проследява процеса до пълното излекуване на всяко дете.

 Висок медицински професионализъм – медицинската дейност на Вела е съобразена с всички съвременни световни медицински стандарти за добра педиатрична практика.

 Постоянна информационна обратна връзка с родителите – чрез регистратура, телефон, е-меил. Съдействие на родителите и при хоспитализация и допълнително проследяване на хода на заболяването в тези условия.

 Свободен достъп на всеки родител до досието на своето дете, до всеки лекар, до административния отдел , както и до управителите на дружеството чрез телефон, е-мейл, факс и личен достъп за срещи.

 Работна среда  подчинена на медицинската логика на процеса и на  принципите на хуманно отношение към всяко дете - пациент, което диктува и високата професионална етика на целия екип – един от еталоните на ВЕЛА.

Денонощна Детска Поликлиника Вела е специализирано здравно заведение с денонощен, безотказен ритъм на работа, създадена за доболнично лечение и профилактика на детските заболявания  от  първите дни след раждането на детето до  неговото израстване в юношеска възраст.

Моделът на Вела е уникален и създаден специално за да бъде възможно най-адекватен за правилното диагностициране, проследяване и излекуване на всяко амбулаторно детско заболяване.

УСЛУГИ

Абонамент 

Стандартен месечен абонамент

 • Абонамента включва абсолютно неграничен брой прегледи, в рамките на месеца
 • Безотказност на услугата – родителите могат да посещават поликлиниката по всяко време на денонощието, толкова пъти колкото е необходимо до пълното оздравяване на детето
 • Безплатни лабораторни изследвания, рентген, ехография, кардиография консултации с всички специалисти във ВЕЛА
 • Телефонни консултации по всяко време на денонощието
 • Програма за проследяване и профилактика срещу луксации при кърмачета
 • Личен, електронен картон на всяко дете, всеобхватно проследяващ развитието и заболяемостта му, достъпен за родителите. Възможност за електронен обмен на данни.
 • Съдействие при хоспитализация на детето и проследяване на случая в подкрепа на родителите.
 • Програмата Детска Консултация е наразделна част от стандартния Месечен абонамент.
 • Такса 38 лв/ месечно, независимо от броя на децата в семейството.

 

Домашен стационар

imageeee_meche-300x151При този вид абонамент цялото лечение и всички прегледи на детето се извършват в домашни условия, при повикване и без да се налага то да бъде водено в поликлиниката.

Обхватността на медицинските услуги е същата както при стандартния абонамент

При болест детето се посещава в дома, след първичния преглед се оформя болничен-температурен лист, аналогичен на този в  детско болнично отделение с диагноза, диференциална диагноза, назначено лечение, изследвания според случая и програма от лекарски и сестрински визити до пълното излекуване на детето.

Предимство е че се избягва контакта с други болни деца и излагането на допълнителни инфекции.

Организационно е по-удобно за родителите.

Не е без значение и факта че детето се преглежда в естествената му среда на отглеждане т.е , то е подложено на значително по-малко стрес

Допълнително родителите имат възможност за по-спокоен и задълбочен разговор с визитиращите лекари и сестри.

Абонаментна такса – 65 лв. за месец

 В частта си детска консултация като пакет абонамента ви осигурява:

ScreenHunter_561 May. 16 16.13

 • Ежемесечна косултация до навършване на една година – профилактичен преглед с всички необходими контролни измервания на детето и проследяване на нервнопсихическото и физическо развитие, хранене и проблеми при отглеждането.
 • По една консултация на всеки три месеца за възрастта от една до четири години.

Параметрите на абонамента се описват в специален договор и детето се завежда с индивидуален абонатен номер в нашата електронна система.

Цялата информация свързана със заболяванията и развитието на детето се съхранява електронно и е достъпна за семейството при поискване.

 

Платени прегледи

babyПрограмата “Платени прегледи” е уникален модел, значително по-достъпен от която и да друга форма на платени прегледи:

Първичният платен преглед е на стойност 35 лв, след което предлагаме:

безплатен 24 контрол, и тъй като от професионална гледна точка нито едно заболяване не бива  да бъде лекувано само с един или два прегледа ние предлагаме:

Цена от 20 лв за всеки следващ необходим преглед  за срок от 30 календарни дни от датата на първичния преглед.

Всеки такъв „платен” пациент  също се завежда с електронно досие, издава му се отделна лична амбулаторна карта, където прегледите се документират и процеса се проследява.

Платените пациенти също се ползват от възможността за безплатни телефонни консултации.

Отчита се възможността за по-дълъг  ход на заболяването, евентуални усложнения или състояния за доизлекуване или изискващи допълнителни лекарски грижи, както и възможността детето да се разболее повторно в срока на тези 30 дни.

Основната ни цел е финансовото измерение на процеса да не е бариера за по-голямия брой прегледи необходими за по-доброто обслужване на болното дете.

Нашата Мисия:

Денонощна Детска Поликлиника се посвещава на оказване на възможно най-добра  педиатрична помощ за своите абонати и свободни пациенти, чрез постоянно усъвършенстване и обогатяване на своя уникален модел на работа, повишаване квалификацията и уменията на лекарите и сестрите си, съобразно най-високите стандарти на медицинската практика. В името на тази цел ВЕЛА ще полага всички усилия да бъде еталон за най-висококачествено 24-часово безотказно медицинско обслужване на деца, осигурявайки  условия за най-добро професионално развитие и реализация на своите служители.

ГАЛЕРИЯ

babymauc7opa_46006_DSC0122-copymauc7opa_46010_DSC0126-copymauc7opa_46012_DSC0128-copymauc7opa_46024_DSC0140-copymauc7opa_46026_DSC0142-copymauc7opa_46030_DSC0146-copy-680x1024poliklinikaVelaClinic5VelaClinic7mauc7opa_46002_DSC0118-copy-645x1024mauc7opa_45997_DSC0113-copy-680x1024mauc7opa_45996_DSC01122456-716x102478mauc7opa_45953_DSC0069-copymauc7opa_45981_DSC0097-copymauc7opa_45988_DSC0104-copy
КОНТАКТИ

Денонощна детска поликлиника “Вела” – velaclinic.com
Адрес: гр. София, кв. “Лозенец”, ул.”Лале” 8
Моб. тел.: 0878 641 818

Адрес: гр. Пловдив, ул. “Л. Каравелов” 2, ет. 2
Моб. тел.: 0878 641 919
E-Mail: office@ velaclinic.com

Текст и изображения: velaclinic.com

Ключови думи: Денонощна, детска, 24 часа педиатри, поликлиника, педиатри, Вела, Велаклиник, преглед, дете, деца, детско здраве, детски лекар, детска клиника,

Comments are closed.