“Дентален Център – Център по дентална протетика – АБАДЖИЕВИ” ЕООД

October 24, 2018
ЗА НАС

ARA“Дентален Център – Център по дентална протетика – АБАДЖИЕВИ” ЕООД е създаден преди 16 години в гр.Варна от проф. д-р Арабаджиев , д.м.

Основната дейност на Денталния център е оказване на извънболнична дентална помощ, чрез прилагане на съвременни диагностични и лечебни методи в областта на зъбопротезната имплантология и пародонтология, на консервативната, хирургичната, протетичната, естетичната и козметичната дентална медицина и профилактика.

Денталният център разполага с два специализирани и един терапевтичен дентален кабинет, дентален рентген и собствена медикотехническа лаборатория. Екипът на практиката е от квалифицирани лекари по дентална медицина, дентални асистенти, администратори и зъботехници.

Нашите пациенти са деца и възрастни, хора, които ценят своето време, търсят високо качество и професионализъм и желаят да получат адекватно и надеждно лечение.

Високото качество на предлаганите услуги, коректността и професионализма на екипа на проф. д-р М. Абаджиев,д.м. както и нарастващият интерес към съвременните методи на лечение в денталната медицина, утвърждават Дентален център “Абаджиеви”, като авторитетна практика, желан партньор и го подреждат на водеща позиция сред денталните практики във Варна и страната.

Мисия

Ние сме посветени на стремежа да предлагаме цялостно лечение на комплекса от меки и твърди тъкани в устната кухина както чрез конвенционални методи така и чрез прилагане на достиженията на съвременната имплантология

Възникналите проблеми се разглеждат от гледна точка на причината за тяхното появяване и се решават на базата на задълбочен анализ на функционалната ефективност и перфектна естетика. Образоването на пациентите ни по отношение на здравето на твърдите и меки тъкани в устната кухина e също сред основните ни приоритети.

Нашите цели:
- Удовлетвореността на пациентите
- Непрекъснато да повишаваме качеството на предлаганите услуги
- Изграждане на стратегически партньорски взаимоотношения
- Запазване на утвърдения авторитет на “ДЦ-ЦДП-АБАДЖИЕВИ”.

Защо ние?
- Нашият екип е единственият академичен екип с богат клиничен опит в региона.
- Непрекъснато инвестираме в обучение и доусъвършенстване на екипа и в изучаването и прилагането на нови материали и технологии.
- Предлагаме пълен портфейл услуги в областта на денталната медицина.

ИМПЛАНТОЛОГИЯ

Какво представляват зъбните имплантати?

Зъбните имплантати са структури от алопластичен (изкуствен) материал-най-често титан. Те заместват естествените зъбни корени. Върху тях се поставят надимплантатни пънчета и корони. Лечението с вътрекостни имплантати е съвременният метод за възстановяване на дъвкателната ефективност и естетика при пълна или частична загуба на зъбите.
Зъбните имплантати могат да подобрят цялостното качество на живота ви като:
• Зъбните имплантати помагат за предотвратяване на загубата на кост

Когато загубите зъб, вече няма сили, които да се предават към костта и тя започва да се стопява. Загубата на кост ще продължи и може да промени усмивката ви. Зъбите от двете страни на изгубения зъб може да започнат да се разместват довеждайки до допълнителни празнини в съзъбието и неприятен външен вид. Традиционният вариант за заместване на липсващият зъб, е мост, залепен с цимент , който успешно замества коронката, но не замества корена на зъба. Последствията от това водят до загуба на костта.
Зъбният имплантат е единственият вариант за заместване на липсващ зъб, както по отношение на коронката, така и по отношение на корена. Имплантатът действа като естествен зъбен корен, който прехвърля дъвкателните сили и запазва костта здрава.
• Зъбните имплантати позволяват да захапвате и дъвчете по естествен начин
При протезите на основата на имплантати местенето, плъзването и тракането не съществуват. Няма промяна в говора, както при обикновените протези и може да захапвате и дъвчете естествено.
• Зъбните имплантати Ви позволяват отново да изпитате наслада от храната
Вкусовите ви усещания се подобряват.
• Зъбните изплантати Ви помагат да запазите здрави естествените си зъби
При зъбния имплантат не е нужно да се изпилява съседен зъб. Имплантатът осигурява необходимата опора за коронката.
• Зъбните имплантати Ви позволяват да говорите естествено
• Зъбните имплантати Ви помагат да се чувствате по-привлекателни
• Зъбните имплантати осигуряват постоянно решение за липсващите зъби
• Зъбните имплантати Ви помагат да се наслаждавате изцяло на живота си

Какво представлява лечението със зъбни изплантати?

Процедурата по поставяне на зъбни имплантати е колективно усилие между вас, вашия имплантолог, имплантологичен асистент и зъботехник, специализирал зъбопротезна имплантология.
Доказано е, че съвременната имплантология е протетично водената имплантология. Това означава, че за да се определи правилно мястото на даден зъбен имплантат е необходимо да знаем точно каква протезна конструкция (коронка, мост, подвижна протеза) ще бъде изработена след остеинтеграцията (вкостяването) на имплантата. Това става с така наречения имплантологичен (рентгенологичен) водач. Той се явява прототип на окончателната конструкция на зъбните имплантати.

Първо посещение за поставяне на зъбни имплантати:
След консултация, в зависимост от вашето състояние и избрания тип имплантологично лечение, вашият имплантолог ще вземе отпечатък за изработване на имплантологичен (рентгенологичен) водач.
В него са вградени рентгеноконтрастни маркери, които ще покажат точното място на зъбните изплантати в костта. При по-големи имплантологични възстановявания(изцяло обеззъбени челюсти) или липса на достатъчно кост, е възможно да се направи и водач, които да определя не само мястото, но и позицията на зъбните имплантати в костта.

Второ посещение за поставяне на зъбни имплантати
Изработеният водач се напасва в устната кухина и с него се прави панорамна снимка, а в много случаи и компютъртомография (скенер)
Имайки данните от рентгеновите изследвания, имплантологът вече може да направи вашия план на лечение.

Трето посещение за поставяне на зъбни имплантати
Това посещение е изключително важно, тъй като на вас в детайли ще ви бъде разяснен целият лечебен план. По този начин вие ще имате възможност да добиете ясна и точна представа за същността на манипулациите при поставяне на зъбни имплантати и да разберете какви са вашите задължения по време на заздравителния процес и след това. Не на последно място, точният финансов план в началото на лечението чрез зъбни имплантати е признак на професионализъм, пораждащ взаимно доверие.

Четвърто посещение за поставяне на зъбни имплантати
Великият руски полководец Суворов е казал: “ Тежко е в учението, леко е в боя” Смисълът на тази фраза през призмата на имплантологичното лечение е,че професионално проведената подготовката на лечението отнема повече време от самото поставяне на зъбните имплантати. Но това гарантира дълготрайност на имплантологичното лечение.
Това е посещението за същинската имплантация.
В зависимост от начина на имплантиране и броя на поставяните зъбни имплантати времетраенето на манипулацията е от 20 минути до два-три часа.

Пето посещение за поставяне на зъбни имплантати
Контролен преглед и контролна панорамна снимка.

Шесто посещение за поставяне на зъбни имплантати
(само за закрито имплантиране)
Сваляне на конци.

Как ще бъдат поставени зъбните имплантати?

Първо, зъбните имплантати, които изглеждат като конични или цилиндрични винтове, се поставят във вашата челюст. През следващите два до шест месеца, зъбните имплантати и костта се оставят да се скрепят заедно(остеоинтеграция) и да формират основата за вашите изкуствени зъби. Често втори етап на процедурата е нужен, за да се разкрият зъбните имплантати и да се прикрепи надстройката.

Това малко титаново пънче, наречено надстройка, завършва основата, върху която вашият нов зъб ще бъде поставен. Венците ви ще бъдат оставени да заздравеят до няколко седмици след тази процедура. Има системи от зъбни имплантати, които не изискват втори етап. Те използват имплантат, който си има прикрепено удължение. Вашият имплантолог ще ви посъветва коя система е най-добра за вас. Най-накрая короната, която замества зъба, ще бъде създадена за вас от вашия имплантолог и ще бъде прикрепена към надстройката. Скоро вие ще усетите възстановеното спокойствие във вашата усмивка и във вашата способност да дъвчите и да говорите. Зъбните имплантати са толкова естествени на усещане, че вие може да забравите кога изобщо сте изгубвали зъб.

Процедурата по поставяне на зъбни имплантати сравнително безболезнена ли е?

Да! Много пациенти съобщават, че ваденето на зъб е много по травмиращо преживяване, отколкото поставянето на зъбни имплантати. Процедурата обикновено се извършва в денталния кабинет с местна упойка и е абсолютно безболезнена, дори и след като премине действието на упойката рядко има слаба болка.

Може ли организма да отхвърли зъбните имплантати?

Приемането на зъбните имплантатите от организма е физиологично обоснован и закономерен процес, наречен остеоинтеграция.
Успеваемостта на съвременните имплантатни системи е 95%-98% за горна и 91%- 95% за долна челюст.
Разбира се, това важи само в случаите на прилагане на съвременните системи имплантати, отговарящи на най-актуалните изисквания и световни стандарти и то в случаите, в които лечението е проведено от имплантолог специално подготвен и обучен.
Съвременните зъбни имплантати по правило се приемат от организма. Даже нещо повече, титанът предизвиква образуване на нова кост като по този начин физиологичната и болестна атрофия на челюстните кости се забавя.

Може ли да се постави временен зъб докато трае лечението

Да! В повечето случаи ще ви бъде поставен временен зъб, който да запълни мястото на коронката, докато имплантатът се интегрира в костта. Вашият имплантолог най-добре ще ви посъветва за подходящото решение съобразно вашия конкретен случай.

Ще мога ли да се храня нормално по време на периода на лечение?

Да! В повечето случаи можете да ядете каквото пожелаете. Възможно е да бъдете помолени да избягвате да дъвчете в областта, където са поставени имплантатите за кратък период след операцията, но след като мине това време можете да се храните както обикновено.

Има ли възрастова граница за поставяне на зъбни имплантати?

Не. Стига да няма здравословни проблеми от рода на ендокринно или злокачествено заболяване, подтискащо имунната система или заболяване, представляващо противопоказание за каквато и да било хирургическа интервенция.

Колко струва възстановяването с имплантат?

Тъй като всеки пациент има различни нужди и приоритети, лечението със зъбни имплантати и неговата цена са различни. Вашият имплантолог ще ви предложи примерна цена, след като прецени от какво лечение се нуждаете. Някои от факторите, които могат да повлияят на цената на лечението са:
• броят на необходимите зъбни имплантати
• видът заместващи зъби
• допълнителни процедури, които може да се наложат
Важно е да се обмислят дългосрочната и краткосрочната цена, когато вземате решение за замяната на зъба. Лечението със зъбни имплантати може да е доста голяма първоначална инвестиция, но в дългосрочен план обикновено е много по ефективно от всичко останало.

ПАРАДОНТОЛОГИЯ

Какво представлява пародонтологията?

Пародонтологията е клинична специалност, която изучава и лекува болестите на зъбодържащите тъкани.

Какво представлява пародонталната болест?

Най-общо казано, тя е хронична бактериална инфекция, която засяга венците и костта, която държи зъбите. Започва с леко подуване и зачервяване на венците, може да има кървене. Това е най-леката форма на болестта нарича се гингивит.
Гингивитът често се дължи на неадекватна орална хигиена и може да бъде излекуван напълно с професионално лечение и добра устна хигиена.
Нелекуваният гингивит може да се развие в пародонтит. Венците се отделят от зъбите, формирайки джобове – пространства между зъба и венеца, които се инфектират още по лесно. С напредването на болестта джобовете се увеличават за сметка на костта, която все повече се стопява, зъбите се разклащат и може да бъдат извадени.

Каква е причината за развитие на болестта?

Плаката натрупана поради лоша орална хигиена. Плаката представлява лепкав безцветен филм, който покрива зъбите. В нея живеят множество микроби, които имат защитна функция и докато не бъдат разрушени механично бактериите в твърдата плака са недосегаеми, както за имунологичните механизми на организма, така и за антибиотици и антисептици. Поради тази причина гингивитът и пародонтитът не могат да бъдат излекувани само с антибиотично лечение.

Как се лекува гингивит или пародонтит?

Лечението започва с почистването на зъбния камък и бактериалната плака с помощта на ултразвуков апарат. След като се почистят зъбните повърхности, се финират и полират с различни способи. Целта на пародонталното лечение е да се премахнат причините за заболяването. Лечението може да бъде и хирургично в зависимост от това в какъв стадий е заболяването. Пародонтологът е този, който преценява какъв вид лечение да предприеме. Оперативното лечение включва присаждане на изкуствена кост на мястото на унищожената естествена кост.
Поддържащото пародонтално лечение ще гарантира липсата на болестни рецидиви и ще удължи значително живота на зъбите.

През какъв период от време трябва да се почиства зъбният камък?

Според последните проучвания на СЗО това трябва да става на всеки 4 месеца, а при тежки лекувани случаи на всеки 3 месеца.

ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Възстановяване на различни видове дефекти в зъбната редица:
• Протезиране върху имплантати
• Естетични металокерамични конструкции
• Чисто керамични корони без метален скелет
• Керамични и композитни фасети
• CAD/CAM конструкции
• Безметални конструкции адоро-вектрис
• Моделно лети протези с механични стави, ключалки, траверси и телескопи
• Протези с лят скелет

ОБЩА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Диагностика, лечение и профилактика на зъбния кариес и неговите усложнения. Рентгенова диагностика с помощта на модерен RVG апарат.

Определяне на работна дължина на кореновите канали с помощта на апекслокатор работещ и във влажна среда.

Запълване на кореновите канали посредством топли и студени кондензационни техники. Контролни рентгенографии след запълване.

Високо естетични фотокомпозитни реставрации възстановяващи анатомичната форма на зъба с помощта на послойна полихроматична техника на адхезивно нанасяне.

ГАЛЕРИЯ

10_111_112_113_114_115_116_1
КОНТАКТИ

“Дентален Център – Център по дентална протетика – АБАДЖИЕВИ” ЕООД – aba-implant.bg

Адрес: гр. Варна, ул “Г. Раковски” 63, ет. 1
Tел.: 052 61 37 38
Факс: 052 61 07 72
E-mail: abaimplant@ abv.bg

Текст и изображения: aba-implant.bg

Кл. думи: дентален център, дентален център Варна, дентална клиника Варна, дентална клиника, стоматолог Варна, зъболекар Варна, дентален кабинет, дентален кабинет Варна, дентални центрове Варна, зъбни имплантанти, зъбни имплантанти Варна, пародонтолог Варна, зъбна естетика, естетична стоматология

Comments are closed.