Детска специализирана белодробна болница “Царица Йоанна”

October 4, 2016
ЗА НАС

Joana

Детската специализирана болница за белодробни заболявания „Царица Йоанна” в гр. Трявна е единственото в страната лечебно заведение за долекуване и продължително лечение на белодробни болести при децата.

Разположена е в подножието на Стара планина, на южен склон в предбалканско възвишение в гр. Трявна. Мястото е избрано след специално климатологично проучване. Местоположението е слънчево, без мъгли и влага, с чист планински въздух, богат на фитонциди и други лечебни фактори – продукти на боровите гори наоколо. Този климат и останалите природни дадености се отразяват изключително благоприятно при лечението и възстановяването от прекарани белодробни заболявания. Особено добро е повлияването на болните с бронхиална астма и хронични бронхити, поради изключително чистия въздух и нищожната концентрация на обичайните алергични агенти и липсата на атмосферни замърсители.
Болницата осъществява консервативно лечение на белодробни заболявания само при деца.
Структура

  • Диагностично – консултативен блок

В него се провеждат както първите прегледи на постъпващи или амбулаторни пациенти, така и необходимите изследвания. Към същия блок е и отделението за физикална и рехабилитационна медицина без легла, обновено архитектурно и оборудвано със съвременна техника през 2010 г. В болницата се провеждат всички необходими за лечение на белодробни заболявания физиопроцедури, но също и такива, свързани с лечението на други заболявания, т.е., физиотерапия и рехабилитация може да се извършва и на деца с церебрална парализа или генетични заболявания.

  • Стационарен блок

Съществуват три стационарни отделения – две пулмологични и едно фтизиатрично, общо със 155 легла средногодишно. Битовите условия са отлични, катоповечето стаи са самостоятелни с отделен санитарен възел.
Лекарите притежават много добър опит в лечението на белодробни заболявания.
Приемат се деца от 6 месеца до 18 навършени години. Необходимо е малките деца да бъдат с придружители.
Лечението на лица необхванати от българската здравноосигурителна система се извършва срещу заплащане.

ОБОБЩЕНИЕ:
Заболявания, лекувани в болницата: бронхиална астма, рецидивиращ и протрахиран бронхит, хроничен бронхит; муковисцидоза и други вродени заболявания на дихателната система. Болести на опорно-двигателния апарат, придружени от белодробни заболявания.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И КЛИМАТ

b1Разположена в близост до дефилето на Тревненската река, на южния склон на Предбалкана, болницата е  естествено

защитена от силни въздушни течения. Град Трявна  е с лесен достъп и удобни пътни връзки.Болничните помещения са отворени на Юг, остъклени изцяло в тази посока, а обширни тераси и солариуми позволяват, да се правят слънчеви бани и аеротерапия.

Свежият въздух с умерена влажност и липсата на мъгли в района, са преимущества на мекия през всички сезони климат.

Фитонцидите от боровите гори, сред които е разположено лечебното заведение, оказват благоприятно въздействие при възстановяване на болните.

УСЛОВИЯ

Уважаеми колеги,

 

Уведомяване ви зарегламента за прием в ДСБПЛРББ „Царица Йоанна“ гр. Трявна:

Децата трябва да са прегледани и насочени за хоспитализация от личния лекар или от един от следните видове специалисти: педиатър, детски пулмолог или пулмолог за възрастни, алерголог.

При постъпване при нас трябва да се носят:

1. Направление за хоспитализация – бланка № 7.

2. Етапна епикриза от същия лекар, или епикриза от болница за активно лечение, с вписана препоръка за продължително лечение.

Молим специалността на изпращащия лекар изрично да бъде вписана в направлението, което както и етапната епикриза, да бъде подпечатано с печат, отразяващ специалността и кръгъл печат на лечебното заведение.

Най-често срещаните белодробни заболявания изискващи продължително лечение и рехабилитация са:

- Бронхиална астма (извън пристъп)

- Бронхит, неизяснен като остър или хроничен (Рецидивиращ или Протрахиран бронхит) МКБ J40.0

- Хроничен бронхит

За последните две заболявания не съществуват клинични пътеки.

Остри заболявания не се лекуват в Болницата.

По изключение може да се приемат младежи над 18 г., при определени условия, които ще Ви съобщим при нужда

Лечението се заплаща от МЗ, а не от НЗОК.

Ако срещнете неразбиране или грубо отношение от наши служители или от колеги в лечебната мрежа, можете да се обръщате към нас на следните адреси:

5350 гр. Трявна, ул. „Бреза” № 49, ДСБПЛРББ „Царица Йоанна” ЕООД

e-mail: pulmo_tryavna@abv.bg

За допълнителни въпроси се обаждайте на телефони 0677 62021 или 0893626123 от 8 до 15

ч. на Елка Иванова.

 

ЦЕНИ
b4Цената за здравно неосигурени в България пациенти за  лекуваните белодробни заболявания е 54.60 лв. на леглоден. В тази цена, освен лечението и физиопроцедурите, са включени рутинни клинико-лабораторни, микробиологични и функционални изследвания. Рентгеновите снимки и тестуванията се заплащат отделно.

Цени на стаите за придружители:

  • За Трето фтизиатрично отделение – общите стаи остават безплатни.
  • За стая № 5 цената се запазва – 5.00 лв.
  • За Първо и Второ пулмологични отделения:
  • Легло за придружител в индивидуални стаи без собствен санитарен възел –  8 лв.
  • Легло за придружител в стая със собствен санитарен възел – 19 лв.,като за ползване на телевизор се заплаща допълнително по 2 лв. на ден.
  • Легло за придружител в стая в апартамент със санитарен възел – 15.50 лв., като за ползване на телевизор се заплаща допълнително по 2 лв. на ден.

Настаняването на повече от три лица в индивидуална стая и повече от един придружител за едно дете. В случай, че по собствено желание в стая с две легла бъдат настанени двама родители, във връзка с инвалидност или бременност на майката, вторият родител заплаща 50 % от стойността на обявената цена на легло за придружител.

КОНТАКТИ

Детска специализирана белодробна болница “Царица Йоанна” – belodrobnadetska.com

Адрес: гр. Трявна, ул. “Бреза” № 49
Тел.: 0677 / 6-20-21
Приемен кабинет: 0893 626 123
Еmail: pulmo_tryavna@abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: belodrobnadetska.com

Comments are closed.