Детска специализирана белодробна болница “Царица Йоанна”

May 30, 2019
ЗА НАС

Joana

Болницата е разположена в подножието на Стара планина, на южен склон в предбалканско възвишение в гр. Трявна. Мястото е избрано след специално климатологично проучване.

Местоположението е слънчево, без мъгли и влага, с чист планински въздух, богат на фитонциди и други лечебни фактори – продукти на боровите гори наоколо. Този климат и останалите природни дадености се отразяват изключително благоприятно при лечението и възстановяването от прекарани белодробни заболявания.

Особено добро е повлияването на болните с бронхиална астма и хронични бронхити, поради изключително чистия въздух с нищожна концентрация на обичайните алергични агенти и липсата на атмосферни замърсители.

b1Болницата осъществява консервативно лечение на белодробни заболявания при деца.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ

Уважаеми родители и колеги,

Уведомяване ви за регламента за прием в  Детската болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести „Царица Йоанна” в Трявна.

Децата трябва да са прегледани и насочени за лечение от личния лекар или от един от следните видове специалисти:

педиатър, алерголог, детски пулмолог или пулмолог за възрастни.

За пациенти над 18 години в млада възраст има други условия за прием:

Такива болни се приемат само ако в друга болница за продължително лечение, предназначена за пълнолетни пациенти, няма свободни легла и младежите са с медико-социални проблеми. В такъв случай направлението се издава от един от горепосочените специалисти. Такъв пациент може да бъде приет и когато е бил в болница за белодробно заболяване и в епикризата изрично е вписана препоръка за продължително лечение, или когато такава препоръка е дадена след преглед от специалист. В тези случаи личният лекар може да издаде направление и етапна епикриза, но в срок от три месецаслед даване на препоръката за продължително лечение. При постъпване пълнолетният пациент трябва да носи документи за предхождащи прегледи за своето заболяване, решение на ТЕЛК (ако има такова) и да декларира, че не е бил приет в друга болница за продължително лечение поради липса на свободни легла.

Бланка № 7 за постъпване в болницата (същият документ, както и досега), трябва да бъде издадена от специалист или от личния лекар.

Личният лекар е длъжен, както и специалистите, заедно с направлението за хоспитализация да издадат и етапна епикриза.

Обръща се внимание , че амбулаторният лист и етапната епикриза са различни документи и се изисква, и то задължително, етапна епикриза.

При постъпване при нас трябва да се носят:

  1. Направление за хоспитализация – бланка № 7, издадена от специалист или от личен лекар.

  2. Етапна епикриза или епикриза от болница за активно лечение с вписана препоръка за продължително лечение и / или рехабилитация.

b4Насочването от личния лекар към специалист – педиатър или към детски пулмолог, ако е необходимо става със специално направление за което Здравната каса не е наложила ограничения. Можете да го поискате без притеснения.

Пулмолозите за възрастни, които работят в кабинети към бившите белодробни диспансери, не изискват направления, но тези в ДКЦ, МЦ и на самостоятелна практика работят само с такива, които имат лимит.

Молим специалността на изпращащия лекар изрично да бъде вписана в направлението, което, както и етапната епикриза, да бъде подпечатано с печат, отразяващ специалността и кръгъл печат на лечебното заведение.

 

КОНТАКТИ

Детска специализирана белодробна болница “Царица Йоанна” – belodrobnadetska.com

Адрес: гр. Трявна, ул. “Бреза” № 49
Тел.: 0677 / 6-20-21
Приемен кабинет: 0893 626 123 от 8:00 ч. до 15:00 ч. -  Елка Иванова
Еmail: pulmo_tryavna@abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: belodrobnadetska.com

Comments are closed.