Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ”

June 4, 2014
ЗА НАС

viЗастрахователно АД “ВИКТОРИЯ” е регистрирано съгласно изискванията на действащото българско законодателство и има всички необходими разрешения и лицензи за работа. Ръководството и голяма част от служителите на дружеството са придобили ценен дългогодишен опит в управлението и във всички браншове на общото застраховане.

Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” навлезе и заема сериозни позиции на застрахователния пазар у нас. В работата сиЗастрахователно АД “ВИКТОРИЯ” разчита преди всичко на изключителния професионализъм на всички служители, които са доказани в практиката експерти. Немаловажно условие за успешната работа е изградената търговска мрежа от главни агенции и офиси на дружеството, ситуирани в основните населени места в страната, което спомага за изключително навременното, адекватно и гъвкаво обслужване на нашите клиенти.

Към 31.12.2013 г. Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ”  е със записан капитал 13 826 082 лева, който е изяло внесен чрез левови вноски. Към 31.12.2013 г. изчислената граница на платежоспособност, собствените средства на дружеството и необходимия гаранционен капитал  отговарят напълно на изискванията на Кодекса за застраховането.

За 2013–2014 г. Застрахователно АД  “ВИКТОРИЯ” има сключени презастрахователни договори с презастрахователни компании, доказани на международния застрахователен пазар, които позволяват предлагането на лицензираните от дружеството застрахователни продукти и реално покритие на рисковете.

Към 31.12.2013 г. Дружеството разполага със собствена търговска мрежа, широко разгърната на територията на страната и с утвърдено присъствие в основните областни и административни центрове. Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ”  има 31 главни агенции, 30 офиси ,  в които работят над 245 щатни служители. Дружеството има 38 изнесени работни места /ИРМ/, които се обслужват  от застрахователни агенти.  В дейността си дружеството използва посредничеството на голям брой застрахователни агенти и брокери.

КРАТКА ИСТОРИЯ

Дружеството е регистрирано за първи път с решение № 2268 от 11.12.1996 г. по ф.д. 1312/96 г. като акционерно дружество с наименование ЗАД “Мел Инс”. Притежава разрешение за извършване на застрахователна дейност № 12 от 16.07. 1998 г.

С решение на фирмения съд от 11.12.2002 г.  са вписани промени в управителните органи на дружеството и промяна в наименованието, което от ЗАД ”Мел Инс” става Застрахователно АД  “ВИКТОРИЯ”.

От 2003г.  Седалището на дружеството е  в гр. София. От 2013 г. С адрес на управление на дружеството е в гр. София, Район Оборище, ул.”Искър” № 69-71

След 2002 г. дружеството започва да развива активна дейност и да изгражда новата си структура. В периода 2002-2008 г. дружеството е  допълнило разрешението си за извършване на застрахователна дейност с нови видове застраховки и в момента  притежава лиценз за всички видове застраховки в предмета на общозастрахователните дружества, съгласно Раздел II на Приложение №1 на Кодекса за застраховането.

От месец юли 2007г. основен акционер на дружеството  е италианското застрахователно дружество « FATA Assicurazioni Danni” S.P.A., гр. Рим, което притежава 67.00009%  от капитала  на Застрахователно АД  “ВИКТОРИЯ”.

Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” е  част от една от най-големите застрахователни групи в света – Generali Group, тъй като основният акционер  на дружеството “ FATA Assicurazioni Danni S.P.A.”, гр.Рим, Италия е 100%  собственост на Generali Group –Триест.

Месец декември 2013г. е извършена промяна в акционерното участие, като  FATA Assicurazioni Danni S.P.A.”, гр.Рим, Италия е  прехвърлило притежаваните акции от капитала на ЗАД „ВИКТОРИЯ” на  Assicurazioni Generali SpA, гр. Триест, Италия.

Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” е  част от една от най-големите застрахователни групи в света – Generali Group.

УЧАСТИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АД “ВИКТОРИЯ”

 • Асоциация на българските застрахователи;
 • Национално бюро на българските автомобилни застрахователи;
 • Фондация „Професор д-р Велеслав Гаврийски”. 

ОСНОВНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АД “ВИКТОРИЯ”

 • Застрахователни продукти, адаптирани за застрахователния пазар;
 • Гъвкава политика при предлагането на оферти, продажба в пакет, предоставяне на “Точната оферта за точния клиент”;
 • Атрактивни бонуси и комисиони;
 • Спазване на възможно най-кратък срок при изплащане на обезщетение от 3 до 7 дни, възможност за експресни плащания;
 • Работа с професионален екип;
 • Професионално отношение към клиентите и партньорите на дружеството на основание изготвени “Професионални стандарти” специално за Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ”;
 • Готовност да предложим адекватна застрахователна защита на клиентите си, като сме убедени, че те ще получат най-доброто за българския застрахователен пазар обслужване, съобразено с европейските стандарти.
КАРИЕРИ

Застрахователно АД „ВИКТОРИЯ” е ориентирано изключително към своите клиенти и предлага разнообразни, иновативни и конкурентни продукти, адаптирани за българския застрахователен пазар. Дружеството осигурява професионално отношение към клиентите и партньорите си на основание специално изготвените за дружеството Стандарти за качествено обслужване на клиентите. Всичко това се случва благодарение на изключителния професионализъм на всички служители на дружеството.

На желаещите да работят в Застрахователно АД „ВИКТОРИЯ” предлагаме:

 • Работа на трудов договор;
 • Отлични условия за работа в млад и динамичен екип;
 • Мотивиращо възнаграждение в съответствие с опита и квалификацията Ви;
 • Допълнителни бонуси за постигнати резултати;
 • Възможност за професионална изява и кариерно развитие;
 • Професионално обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията;

Ако желаете да станете част от нашия динамичен, гъвкав и професионален екип, разгледайте актуалните свободни позиции в Застрахователно АД „ВИКТОРИЯ” и ни изпратете своите документи.

Можете да изпратите Вашата автобиография с актуална снимка, придружена с мотивационно писмо на e-mail:careers@victoria-insbg.com или на адрес гр. София 1527, ул. “Искър” № 69-71 – Дирекция “Човешки ресурси и административна дейност”.

Одобрените по документи кандидати ще получат обратна връзка и покана за интервю.

Всички получени кандидатури ще се разглеждат в строга конфиденциалност.

Предоставените от Вас данни са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се предоставят доброволно и с изричното съгласие на всеки кандидат.

КОНТАКТИ

Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” – victoria-insbg.com

Адрес: гр. София,ул. „Искър” №69-71
Тел.: 0700 19 577
Факс: 02 981 12 47
E-mail: office@ victoria-insbg.com

Текст и изображения: victoria-insbg.com

Comments are closed.