Здравноосигурителна компания “България”

September 24, 2013
ЗА НАС

ZdraveBG“ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ” АД е лицензирана компания за допълнително доброволно здравно осигуряване /Лиценз № 3 издаден от Агенцията за финансов надзор на 13.04.2004 г./.

Дружеството е вписано в Търговския регистър на СГС – ФО, по фирмено дело № 4335/2004г. и е придобито от “Феста Холдинг” АД през 2007г.

ЗОК България Здраве АД е част от „Феста Холдинг“ АД, водеща финансова група на българския пазар, която притежава повече от тридесет дружества, извършващи успешна дейност в целия спектър на търговията, производството и услугите. Холдинговата структура има утвърдени позиции в областта на банковото дело, винопроизводство и лозарство, туризма, строителството, търговията с недвижими имоти.

Основен акционер на ЗОК България Здраве АД е “ИНВЕСТБАНК” АД.

Компанията е специализирана в предоставянето на комплексни здравни услуги, приспособени към нуждите на корпоративни клиенти, като поема цялостната здравна грижа за служителите и работниците.

Изпълнителен директор на Компанията е Пламен Минков.

Дружеството е с най-голям регистриран капитал сред всички здравноосигурителни компании – 4,4 млн.лв.

Новите лицензирани здравно-осигурителни пакети са без лимит и покриват остро възникнали и хронични заболявания.

Компанията има сключени договори с над 500 лечебни заведения в цялата страна, в които работят изтъкнати професионалисти в своята област както и определени Аптеки и Оптики.
Здравноосигурените лица имат възможност за свободен избор на изпълнител на медицинска помощ от всички лечебни заведения, с които Компанията има договорни отношения. Достъпът до лекарите-специалисти в лечебните заведения се улеснява от медицинските координатори, които оказват персонална грижа и внимание към осигурените лица.
Осигурява се непрекъснатост на медицинската грижа – от момента на диагностициране на заболяването в амбулаторни условия, лечение в болница – при необходимост и оказване на помощ при транспортиране до дома след изписване, както и грижи от медицински специалисти в домашни условия за по-скорошно възстановяване.
Здравноосигурените лица имат възможност да получат медицинска помощ в извънработно време на лечебните заведения – през нощта и в празнични дни чрез звената за неотложна и спешна медицинска помощ, с които Компанията има сключен договор.
Профилактичните прегледи се организират и провеждат в избрано от осигурените лица здравно заведение или на територията на фирмата, посредством мобилни медицински екипи.
В обхвата им се включват прегледи и изследвания с насоченост за ранно откриване на: социално-значими заболявания (исхемична болест на сърцето, артериална хипертония, захарен диабет), злокачествени заболявания, често срещани заболявания у жената и др. Този обхват може да бъде съобразен с изискванията на Службата по трудова медицина или да бъдат в съответствие с изискванията на осигурените лица.

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ предлага медицински услуги, обособени в следните пакети:

Пакет „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване (Профилактика)”
Включват се основни прегледи и изследвания с насока профилактика на социално-значимите заболявания: болести на сърдечно-съдовата система (артериална хипертония и исхемична болест на сърцето); мозъчно-съдова болест; онкологични и не онкологични заболявания на женската полова система; хиперплазия и рак на простатната жлеза; диабет и заболявания на щитовидната жлеза и др.
Задължителни прегледи и изследвания, изисквани по Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Пакет „Извънболнична медицинска помощ”
Включва специализирани прегледи и изследвания за разрешаване на възникнал здравословен проблем в условията на амбулаторна медицинска помощ.

Пакет „БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”
Лечение в стационарни условия при остри и хронични заболявания, с възможности за персонална подкрепа на осигуреното лице при настаняването в болничните лечебни заведения и по време на лечението в тях. Възможност за рехабилитация, долекуване и санаториално лечение при остри и хронични заболявания на сърдечно-съдовата, централната и периферна нервна системи и опорно-двигателния апарат.

ПАКЕТ „Услуги свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ”
Допълнителни грижи за болните в домашни и болнични условия, от медицински сестри и рехабилитатори с цел ускоряване на оздравителния процес; Транспорт на болния от дома до лечебното заведение или от едно лечебно заведение до друго; Специални условия при болничното лечение.

Пакет „Възстановяване на разходи”
Предвижда се възстановяване на направени разходи за лекарства и санитарни материали при извънболнично лечение, очила и контактни лещи за корекция на зрението и др., след представяне на редовно попълнен формуляр: “Искане за възстановяване на разходи” и приложени към него документи, удостоверяващи реално заплатените медикаменти и материали, а именно:
- амбулаторен лист от извършен преглед от доверен лекар-специалист;
- копие от рецепта;
- фактура и касов бон за закупените лекарства или консумативи (оригинал).

Пакет „Извънболнична медицинска помощ – Дентална медицина (Стоматология)”
Включва профилактика, консервативно и хирургично лечение на заболяванията на устната кухина и зъбите при стоматолог по избор на осигуреното лице или доверен стоматолог на дружеството.

Пакет „Комбинирана медицинска помощ”
Включва възможност за комплексно медицинско обслужване на осигурените лица: профилактика, диагностика и лечение на остри и хронични заболявания в условията на извънболнична и болнична медицинска помощ с включено възстановяване на разходи за лекарства.

Опции
Всеки пакет се предлага в три варианта / опции /, в зависимост от включения обем медицински услуги:
- базова
- разширена
- луксозна

Отделните опции се различават по:
- брой прегледи и изследвания
- брой отделения и дни престой в болница
- домашни посещения и домашно

Форми на здравно осигуряване
Абонаментно обслужване
При настъпване на предвидените в здравноосигурителните договори случаи осигурените лица получават определени стоки и услуги. Услугите и стоките се предоставят от изпълнители на медицинска помощ – лечебни заведения, с които дружеството има подписан договор

Възстановяване на разходи
Дружеството възстановява изцяло или частично разходите за здравно обслужване на осигурените лица при настъпване на предвидените в договора случаи. Разходите се възстановяват или на изпълнителите на предоставените услуги и стоки, или на осигурените за заплатените от тях стоки и услуги.

Сключване на договор
За сключване на здравноосигурителен договор са необходими следните документи:
- Здравна декларация – при индивидуални, семейни и групови договори до 50 лица
- Списък на лицата при групов договор над 50 лица
- Може да бъде изискана и друга информация за оценяване на здравноосигурителния риск.

За групови договори над 10 души
- Предоставяне на информация за служителите-брой, пол и възраст
- Изготвяне на конкретна оферта
- Попълване на здравни декларации / при групи до 50 души /

КОНТАКТИ

Здравноосигурителна компания “България” – bgzdrave.bg

Адрес: гр. София, бул. „България“ № 83А
Тел.:0 700 13 555
Е-mail: office_at_bgzdrave.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: bgzdrave.bg

Comments are closed.