Лаборатория “Рамус” – Медицинска лаборатория

November 25, 2015
ЗА НАС

Ramus„РАМУС“ е съвременно оборудвана лаборатория, в която се използва модерна апаратура и консумативи с най-високо качество. Гаранция, за което дава участието на медико диагностична лаборатория „РАМУС“ във всички национални системи за външен контрол, както и в редица международни такива и винаги получава отлична оценка върху всички контролирани параметри.

  • над 200 собствени филиала за вземане на проби
  • 11 централни лаборатории в страната
  • повече от 50 специалиста с висше медицинско образование
  • вече 15 години безупречно обслужваме с внимание и прилежност

Нашата мисия

Нашата мисия е всеки пациент да получи качествена медицинска помощ в удобно за него място и време – независимо от разположението и големината на населеното място, в което живее или работи. В тази връзка разполага с над 200 собствени филиала за вземане на проби, първична регистрация и обработване на биологичен материал – както в град София, така и в цялата страна. Всеки спесимен се кодира с индивидуален шифър и се транспортира съгласно законовите изисквания и международни стандарти . Основната част от тестовете в СМДЛ „Рамус” ООД се изработват в деня на вземане на пробите, само единични, специализирани тестове се извършват по график в определени дни от седмицата.
Лаборатория „РАМУС“ осигурява индивидуален достъп до резултати на всеки пациент на своя интернет адрес, както и опция за изпращане на готовия резултат по e-mail, или чрез парола и ID на sms на посочен от пациента телефон.

Квалифициран екип

В медицинска лаборатория „РАМУС“ работят повече от петдесет специалиста с висше медицинско образование и признати специалности по клинична лаборатория, микробиология, вирусология, имуно-хематология, клинична патология и медицинска паразитология. В Централните лаборатории и във филиалите пациентите се приемат от отлично подготвени и опитни лаборанти. Рамус дава възможност за безплатна консултация на пациента за избор на подходящи назначения и интерпретация на готовите резултати от лекар със съответна специалност.

Рамус – сред водещите лаборатории в Европа и САЩ

СМДЛ „Рамус” ООД има богат опит и успешна работа по различни международни проекти и клинични проучвания, както и реализирани проекти в България. При всеки възможен случай се опитваме да подобрим условията на работа и обслужването на пациенти. Затова с гордост може да се сравним с водещи лаборатории във Франция, Германия и САЩ. Във връзка с тази дейност лабораторията преминава ежемесечни одити от различни специализирани международни компании. Използваме съвременен софтуер, който съхранява и защитава данните на пациентите.
Повече интересни и полезни новини може да четете в нашия блог на Рамус ООД, както и да се присъедините към нашата страница във Facebook!

Акредитация за обучение

СМДЛ „Рамус” ООД е акредитирана за обучение на студенти и специализанти – лекари и специалисти във висше немедицинско образование по специалностите клинична лаборатория, клинична химия микробиология и вирусология.

ИЗСЛЕДВАНИЯ
ИЗСЛЕДВАНЕ ЦЕНИ (лв) ЕНЦИКЛО-
ПЕДИЯ
Метод Реф.
ст-ти
Необходим биологичен материал
ХЕМАТОЛОГИЯ/ HEMATOLOGY
Пълна кръвна картина (ПКК), Сomplete blood count(CBC) 5.00 К2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Скорост на утаяване на еритроцити (СУЕ), Sedimentation rate of erythrocytes (ESR). 1.50 < 25 mm/h Цитратна плазма, взета в специализира епруветка (черна капачка).
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Диференциална кръвна картина (ДКК), Differential blood count (DBC). Диференциално броене на левкоцити, Differential leucocyte count. Микроскопско броене на левкоцити, Microscopic leucocyte count. 2.00 визуално-оптичен К2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Морфология на еритроцити, Morphology of erythrocytes 2.00 визуално-оптичен нормохромни, нормоцити К2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Броене на ретикулоцити, Reticulocytes count. 4.00 визуално-оптичен/изчислен 25 – 85 G/l
<18 ‰
К2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
КОАГУЛАЦИЯ/ COAGULATION
Протромбиново време (ПВ u IN), Prothrombin time (PT), International normalized ratio (INR) 3.50 Хронометричен метод % → 82-126% (терапевтична област 15 – 40%)
INR → 0,8-1,2 (терапевтична област 2,0-3,5)
sec. → 9,8-12,2
Цитратна плазма взета в специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна проба и антикоагулант 1/9.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Предоставя се информация за провеждана анкоагулантна терапия.
Активирано парциално тромбопластиново време (aPTT), Activated Рartial Тhromboplastin Тime (aPTT) 4.00 Хронометричен метод 22,1-28,1 sec. Цитратна плазма взета в специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна проба и антикоагулант 1/9.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Предоставя се информация за провеждана анкоагулантна терапия.
Тромбиново време(ТB), Тhrombin Тime (TT) 4.00 Хронометричен метод 8-14 sec. Цитратна плазма взета в специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна проба и антикоагулант 1/9.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Предоставя се информация за провеждана анкоагулантна терапия.
Фибриноген (Ф-ген), Fibrinogen(FG) 3.50 Хронометричен метод 2,0-3,4 g/L Цитратна плазма взета в специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна проба и антикоагулант 1/9.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Време на кървене, Bleeding time 2.00 Хронометричен метод 120-300 sec.
Време на съсирване, Clotting time 2.00 Хронометричен метод 300-600 sec.
Д-димер, D-dimer 20.00 MEIA < 600 ng/ml Цитратна плазма взета в специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна проба и антикоагулант 1/9.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Антитромбин III, Antithrombin III (AT III) 30.00 Хронометричен метод 80 – 120% Цитратна плазма взета в специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна проба и антикоагулант 1/9.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Свободен протеин S, Free Protein S 70.00 Хронометричен метод Мъже 54,7 – 123,7
Жени 74,1 – 146,1%
Цитратна плазма взета в специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна проба и антикоагулант 1/9.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Протеин C, Protein C 70.00 Хронометричен метод 70-140% Цитратна плазма взета в специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна проба и антикоагулант 1/9.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Фактор VIII, FactoVIII (FVIII) 30.00 Хронометричен метод 50 – 150% Цитратна плазма взета в специлизирана епруветка, синя капачка. Съотношение кръвна проба и антикоагулант 1/9.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
БИОХИМИЯ/BIOCHEMISTRY
Глюкоза (Кръвна захар), Glucose 2.00 GOD/PAP; Hexokinase/G-6-PDH 3,3-6,0 mmol/l Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
Микротейнер с хемолизат или натриев флуорид стабилност на изследваният аналит
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Кръвно-захарен профил(3-кратен)(КЗП), Blood glucose profile (3x) 4.90 Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
Микротейнер с хемолизат или натриев флуорид стабилност на изследваният аналит
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Кръвно-захарен профил(4-кратен) (КЗП), Blood glucose profile (4x) 5.50 Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
Микротейнер с хемолизат или натриев флуорид стабилност на изследваният аналит
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Глюкозо-толерантен тест( 3-кратен) (ОГТ, ГТТ), Glucose-Tolerance test (3x) (OGT, GTT) 4.90 Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
Микротейнер с хемолизат или натриев флуорид стабилност на изследваният аналит
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Глюкозо-толерантен тест(4-кратен) (ОГТ, ГТТ), Glucose-Toleranсе test (4x) (OGT, GTT) 5.50 Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
Микротейнер с хемолизат или натриев флуорид стабилност на изследваният аналит
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Гликиран хемоглобин (HBA1c), Glycosylated hemoglobin (HBA1c) 14.00 HPLC 4,0 -6,0 % при здрави

<7,5% при диабетици, с добър контрол на нивата кръвна захар

К2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Креатинин, Creatinine 2.50 Кинетичен метод на Jaffe 50,0-133,0 µmol/l
Деца до 14г: 30,93 – 69,99 µmol/l
Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА – плазма, взети в лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Креатининoв клирънс, Creatinine clearance 6.00 Кинетичен метод на Jaffe Жени: 66 – 165 ml/min
Мъже: 66 – 163 ml/min
Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА – плазма, взети в лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Проба урина с 24 – часа диуреза
Урея, Urea, Уреен азот, Blood urea nitrogen (BUN) 2.50 Езимен- Urease/GLDH 1,7-8,3 mmol/l Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА – плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Пикочна киселина, Uric acid 2.50 Ензимен колориметричен Uricase-PAP Жени: 140,0-320,0µmol/l
Мъже: 200,0-420,0µmol/l
Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА – плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Холестерол (Общ холестерол), Cholesterol (Total cholesterol) 2.00 Enzymatic colorymetric CHOD-PAP < 6,5 mmol/l
препоръчителна стойност < 4,5 mmol/l
Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА – плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
HDL-холестерол (HDL-Х), HDL- cholesterol(HDL-C) 3.00 Директен метод 1,04-1,56 mmol/l
препоръчителна стойност > 1,2 mmol/l
Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА – плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
LDL- холестерол (LDL-X), LDL- cholesterol(LDL-C) 3.00 Директен метод < 3,60 mmol/l
препоръчителна стойност < 3 mmol/l
Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА – плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Триглицериди (ТГ), Triglycerides (ТG)) 2.50 Ензимен колориметричен-GPO-PAP < 2,2 mmol/l
препоръчителна стойност < 1,7 mmol/l
Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА – плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Общ билирубин, Total bilirubin (T Bili) 2.50 Метод на Гроф със сулфанилова к-на < 21,0 ?mol/l Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА – плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Директен билирубин, Direct bilirubin (D Bili) 2.50 Метод на Гроф със сулфанилова к-на < 8,0 ?mol/l Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА – плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Общ белтък, Total Protein 2.50 Биуретов метод 63,0-84,0 g/l Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА – плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Албумин, Albumin 2.50 Бромкрезолово зелено 35,0- 55,0 g/l Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА – плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Липопротеин (а), lipoprotein (a) (Lp(a)) 7.00 Имунотурбидиметричен < 30 mg/dl Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА – плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Аро АI* 7.00 Имунотурбидиметричен Жени: < 90 mg/dl Мъже: < 120 mg/dl Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА – плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Аро B* 7.00 Имунотурбидиметричен Жени: >128 mg/dlМъже: >110 mg/dl Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА – плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
ACAT/ГОТ (Aспартаминотрансфераза/глутаматоксалатна трансаминаза), Aspartate aminotransferase/Glutamate oxalate transaminase (ASAT/GOT). 2.50 IFCC стандартизиран 37°С < 44,0 U/l Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА – плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
AЛАТ/ГПТ( Аланинаминотрансфераза/глутаматпируватна трансаминаза), Alanine aminotransferase / Glutamate-pyruvate transaminase (ALAT/GPT) 2.50 IFCC стандартизиран 37°С < 44,0 U/l Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА – плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
ГГТ (Гамаглутаматтрансфераза), GGT (Gamma glutamyltransferase) 2.50 Szasz/ 37°С Жени: 5-38,0 U/l
Мъже: 5-50,0 U/l
Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА – плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
АФ (Алкална фосфатаза), АLP(Alkaline phosphatase) 2.50 DGKC/ 37°С Възрастни: 30-150 U/l
Деца:
- момчета до 12г <500,0 U/l,
- момчета до 15г <750,0 U/l;
- момчета над 16г 30 – 150
- момичета до 12г <500,0 U/l
- момичета над 12г 30 – 150U/l
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
КК/КФК (Креатинкиназа, Креатинфосфокиназа),СК, CPK (Creatine kinase vs creatine phosphokinase) 2.50 IFCC/SCE 37°С Жени: 25,0-175,0 U/l
Мъже: 25,0-195,0 U/l
Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА – плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
CK-MB (Креатинкиназа МВ-фракция), CK-MB(creatine kinase-MB isoenzyme) 6.00 Имуно- UV
H.P.-kinetic
CLIA
Измерена като активност:< 24,0 U/l
Измерена като маса: < 3,8 ng/ml;
Хоспитализирани пациенти без инфаркт на миокарда: <9,3 ng/ml
Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА – плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
ЛДХ (Лактатдехидрогеназа), LDH(Lactate dehydrogenase) 2.50 SFBC 150- 540,0 U/l Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА – плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Амилаза, АМS (Amylase) 3.00 IFCC Liquid EPS-PNP <100,0 U/l за серум Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА – плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Лип(Липаза), LPS(Lipase) 5.00 Колориметричен кинетичен 8-78U/l Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА – плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
Холинестераза, Cholinesterase 5.00 Колориметричен кинетичен Мъже, жени над 40г., деца: 5320 – 12920 U/l
Жени 16 – 39 години без прием на орални контрацептиви: 4260 – 11250 U/l
Жени (бременни или приемащи орални контрацептиви): 3650 – 9120 U/l
Серум или плазма взети в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
К2-или К3 ЕДТА – плазма, взети в специлизирана епруветка с лилава капачка.
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.
K(Калий), K(Potassium) 4.00 Директен потенциометричен 3,5-5,6 mmol/l Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Na(Натрий), Na (Sodium) 4.00 Директен потенциометричен 135,0-152,0 mmol/l Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Хлориди , Chloride 4.00 Директен потенциометричен 98,0-107,0 mmol/l Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Литий, Li (Lithium) 4.00 Директен потенциометричен Прегледайте допълнителната информация Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Ca(Калций), Ca (Calcium) 2.00 Орто-крезолфталейн-комплексон 2,12-2,62 mmol/l Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Йонизиран калций, Ionized calcium 2.00 Изчислен 1,05-1,32 mmol/l Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Неорганичен фосфор, Inorganic phosphorus 4.00 Фосфомолибдат UV Възрастни: 0,96 – 1,46 mmol/l
Деца: 0,95 – 1,95 mmol/l
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Магнезий, Magnesium 5.00 Ксилидил блау 0,65-1,03 mmol/l Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Мед*, Copper 25.00 Атомна абсорбция Жени: 13,2 – 24,3 µmol/l;
Мъже: 12,3 – 22,4 µmol/l
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Селен*, Selenium 20.00 Атомна абсорбция 423 – 1123 µmol/l Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Цинк*, Zinc 20.00 Атомна абсорбция 12 – 24 µmol/l Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Желязо, Fe (Iron) 3.80 Ферозинов Жени: 6,0-26,0 µmol/l
Мъже: 10,0-28,0 µmol/l
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Желязосвързващ капацитет ( ЖСК), Iron binding capacity/total iron bilding capacity (TIBC) 6.00 Определяне след сатурация на трансферина със железни йони Жени: 47,0- 77,0 µmol/l
Мъже: 44,0-89,0 µmol/l
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

TSAT (трансфериново насищане), TSAT (Transferrin saturation) 10.00 Изчислен след определяне на желязо и ЖСК Жени: 15-40 %
Мъже: 20-40 %
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Хидроген карбонати (HCO3), Hydrogen carbonate (HCO3) 20.00 Ензимен колориметричен 21 – 29 mmol/l Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Хаптоглобин*, Haptoglobin 20.00 Имунотурбидиметричен 0,3 – 2,0 g/l Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Церулоплазмин*, Ceruloplasmin 30.00 Имунотурбидиметричен 0,2 – 0,6 g/l Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Електрофореза на серумни белтъци*, Electrophoresis of serum proteins * 50.00 Прегледайте допълнителната информация Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

ХОРМОНИ И ХОРМОНСВЪРЗВАЩИ ПРОТЕИНИ, HORMONES AND HORMONES BINDING PROTEINS
TSH (Tиреоидея-стимулиращ хормон), TSH (Thyroid-Stimulating Hormone) 12.50 CLIA 0,55 – 4,78 µIU/ml, Мониториране на терапия 0,2 – 5,5 µIU/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Консумацията на кафе, кофеин съдържащи продукти тютюнопушене преди вземане на пробата, може сериозно да повлияе резултатите от изследването.

Прием на вода преди лабораторните тестове около 200-250 милилитра е позволен.

fT3 (Свободен трийодтиронин), Free Т3, (fT3) 15.00 CLIA 2,3 – 4,2 pg/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Консумацията на кафе, кофеин съдържащи продукти тютюнопушене преди вземане на пробата, може сериозно да повлияе резултатите от изследването.

Прием на вода преди лабораторните тестове около 200-250 милилитра е позволен.

fT4 (Свободен тироксин), Free thyroxine (fT4) 12.50 CLIA 0,89 – 1,76 ng/dl Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Консумацията на кафе, кофеин съдържащи продукти тютюнопушене преди вземане на пробата, може сериозно да повлияе резултатите от изследването.

Прием на вода преди лабораторните тестове около 200-250 милилитра е позволен.

fT3, fT4, TSH 25.90 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Консумацията на кафе, кофеин съдържащи продукти тютюнопушене преди вземане на пробата, може сериозно да повлияе резултатите от изследването.

Прием на вода преди лабораторните тестове около 200-250 милилитра е позволен.

fT4(или fT3), TSH 21.50 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Консумацията на кафе, кофеин съдържащи продукти тютюнопушене преди вземане на пробата, може сериозно да повлияе резултатите от изследването.

Прием на вода преди лабораторните тестове около 200-250 милилитра е позволен.

TAT(анти-тиреоглобулинови антитела), TAT (anti-TG, Anti-thyroglobulin antibodies) 15.00 CLIA < 40 IU/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

МАТ(анти-микрозомални антитела), MAT (Anti-microsomal antibodies), anti-TPO (Anti-thyroid peroxidase antibodies) 15.00 CLIA < 35 IU/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

ТАТ, МАТ 25.50 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

TSH- рецепторни антитела* (TSHR-Ab), ТSHR-Ab (TSH- receptoantibodies) 35.00 ECLIA < 30 IU/L Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Тиреоглобулин (TG), Thyroglobulin (TG) 20.00 CLIA 0,83 – 68,0 ng/dl Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Паратхормон (PTH), Parathyroid hormone (PTH) 14.00 CLIA 14 – 72 pg/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Пролактин, Prolactin 15.00 CLIA Жени: 4,79 – 23,30 ng/ml;
Мъже: 4,4 – 15,2 ng/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Прогестерон, Progesterone 15.00 CLIA Жени:
- фоликуларна фаза <1,4 ng/ml
- лутеална фаза 3,34 – 25,56 ng/ml
- среда на лутеална фаза 4,44 – 28,03 ng/ml
- постменоауза < 0,73 ng/ml
Мъже: 0,28 – 1,22 ng/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

LH/ЛХ (Лутеинизиращ хормон), LH 15.00 CLIA Жени:
- фоликуларна фаза 1,9 – 12,5 mIU/ml
- овулаторна фаза 8,7 – 76,3 mIU/ml
- лутеална фаза 0,5 – 16,9 mIU/ml
- постменоауза 15,9 – 54 mIU/ml
Мъже: 1,5 – 9,3 mIU/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

FSH/ФСХ (Фоликулинстимулиращ хормон), FSH 15.00 CLIA Жени:
- фоликуларна фаза 2,5 – 10,2 mU/ml
- овулаторна фаза 3,4 – 33,4 mU/ml
- лутеална фаза 1,5 – 9,1 mU/ml
- постменоауза 23 – 116,3 mU/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Естрадиол, Estradiol 15.00 CLIA Жени:
- фоликуларна фаза 2,5 – 10,2 mU/ml
- овулаторна фаза 3,4 – 33,4 mU/ml
- лутеална фаза 1,5 – 9,1 mU/ml
- постменоауза 23 – 116,3 mU/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Тестостерон, Testosterone 15.00 CLIA Жени: 0,14 – 0,76 ng/ml;
Мъже: 2,41 – 8,27 ng/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Свободен тестостерон, Free Testosterone 35.00 CLIA изчислен Жени: 0,03 – 0,019 ng/ml;
Мъже: 0,09 – 0,3 ng/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Антимюлеров хормон *, Anti-Müllerian hormone * 78.00 ELISA Жени: 0-12,6; Жени: трети ден на цикъла 0-10,6; Мъже: 1,3-14,8 ng/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Инхибин В*, Inhibin B 78.00 ELISA Жени: 0-341;
Жени: трети ден на цикъла 0-273; менопауза 0-4 pg/ml
Мъже: 25-325;
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

LH, FSH,пролактин,естрадиол 48.50 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

LH, FSH,пролактин, естрадиол, тестостерон 55.00 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Total beta-HCG (общ бета- човешки хорионгонадотропин), Total beta-HCG (total-beta-human chorionic gonadotropin) 16.00 CLIA < 5,0 mIU/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

17-алфа-ОН-прогестерон*17-alfa-OH-progesterone 20.00 ELISA Деца 3 – 14 г.: 0,07 – 1,7 ng/ml
Жени:
- фоликуларна фаза 0,1 – 0,8 ng/ml
- лутеална фаза 0,6 – 2,3 ng/ml
- овулация 0,3 – 1,4 ng/ml
- постменоауза 0,13 – 0,51 ng/ml
Мъже: 0,5 – 2,1 ng/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

SHBG (сексхормон, свързващ глобулин), SHBG (Sex hormone-binding globulin) 15.00 CLIA Жени: 13 – 71 nmol/L
Мъже: 18 – 114 nmol/L
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Скрининг първи триместър на бременността*, Screening first trimesteof pregnancy * 42.00 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Скрининг втори триместър на бременността* Screening the second trimesteof pregnancy 42.00 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Свободен естриол *, Free estriol 25.00 CLIA 0,25 – 0,3 ng/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Free HCG * 25.00 CLIA < 2 ng/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

ACTH (адренокортикотропен хормон), ACTH( Adrenocorticotropic hormone) 20.00 CLIA 0,0 – 46,0 ng/ml К2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Соматотропен хормон(СТХ) , Somatotropic hormone(STH), Growth hormone (GH) 25.00 CLIA Жени: 0,0 – 8,0 ng/ml;
Мъже: 0,0 – 3,0 ng/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Инсулинов растежен фактор 1*, Insulin-like growth facto1 (IGF-1)* , Соматомедин 45.00 CLIA / ELISA Референтната граница е различна в зависимост от пола и годините на пациента!!!
Ще получите вашият резултат от изследването заедно с индивидуална референтна граница.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Кортизол (плазмени нива), Cortisol (plasma level) 20.00 CLIA Сутрин 7,00 – 9,00h. 4,3 – 22,4 μg/dl
След обед 15,00 – 17,00h. 3,9 – 16,66 μg/dl
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Кортизол (урина),Cortisol urine 20.00 CLIA 20.9-292.3мкгр/24 часа диуреза Проба от урина отделена от 24 часова диуреза
Кортизолов профил, Cortisol profile 29.00 Проба за анализ се взима двукратно:
Сутрин между 7,30-10 ч. и между 16-18ч. след 15 мин. покой или по схема, препоръчана от лекар.
Моля да предоставите информация за медикаментатите, които приемате.
Без прием на медикаменти непосредствено преди пробовземането.
Исулин, Insulin 16.00 CLIA 3 – 25 μU/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

C – пептид, C-peptide 30.00 CLIA 0.9-7.1 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Исулинов глюкозо-толерантен тест, Insulin glucose tolerance test 39.00 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима дву- или три-кратно по преценка на леквуващ лекар. За провеждането на теста е необходима глюкоза на прах. Проба се взима на нулева минута (преди прием на глюкоза), на 60-та минута от изпиване на глюкоза и на 120-та минута. В някои случаи теста се провежда като двукратен на 0-ва и на 120-та минута.

DHEA-S(дихидроепиандростерон-сулфат), Dehydroepiandrosterone sulfate 20.00 CLIA жени: 35-430, мъже: 80-560 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

4-Андростендион , 4-Аndrostenedione 20.00 CLIA Жени: 0,1 – 3,30 ng/ml
Мъже: 0,6 – 3,10 ng/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Остеокалцин, Оsteocalcin 25.00 CLIA 0,0-21 ng/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Kaлцитонин, Calcitonin 30.00 CLIA Жени: 0-11,5 pg/ml
Мъже: 0 -18,2 pg/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Ренин*, Renin 80.00 К2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Гастрин*, Gastrin 80.00 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Серотонин (плазмени нива)*, Serotonin(plasma level) 70.00 К2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Серотонин (урина)*, Serotonin (urine) 70.00 Проба от урина отделена от 24 часова диуреза
Антидиуретичен хормон* Antidiuretic hormone (ADH) 82.00 К2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Катехоламини (урина) – адреналин, норадреналин, допамин*, Catecholamines (urine) – adrenaline, noradrenaline, dopamine * 180,00 Проба от урина отделена от 24 часова диуреза
Катехоламини (плазмени нива) – адреналин, норадреналин*, Catecholamine (plasma levels), Adrenaline, Noradrenaline 180,00 К2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Mетанефрин и Норметанефрин (урина), Metanephrine and Normetanephrine (urine) 120,00 Проба от урина отделена от 24 часова диуреза
Свободен метанефрин и свободен норметанефрин (плазмени нива), Free Metanephrine and Free Normetanephrine (plasma levels) 120,00 К2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Еритропоетин*, Erythropoietin 25.00 CLIA 2,6 – 18,5 U/l Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

ТУМОРНИ МАРКЕРИ/TUMOMARKERS
Total PSA ( Oбщ простатноспецифичен антиген), TPSA (Total prostate specific antigen) 16.00 CLIA < 4,0 ng/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Free PSA(свободен простатноспецифичен антиген), fPSA (Free prostate specific antigen) 20.00 CLIA < 0,9 ng/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

total PSA, free PSA, ratio, Free-Тotal Prostate-specific Antigen Ratio 35.00 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

СЕА (карциноембрионален антиген), 20.00 CLIA < 2,5 ng/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

СА 125(карциномен антиген 125), CA 125 (canceantigen 125) 20.00 CLIA < 30,2 U/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

СА 15-3( карциномен антиген СА15-3), CА 15-3 (canceantigen 15-3) 20.00 CLIA < 32,4 U/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

СА 19-9 (карциномен антиген ), СА 19-9 (canceantigen 19-9) 20.00 CLIA < 30,9 U/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

СА 72-4(карциномен антиген СА 72-4), СА 72-4 (canceantigen 72-4) 25.00 ECLIA < 6,9 U/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Cyfra 21-1 25.00 ECLIA < 7,7 ng/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

SCC (сквамозоцелуларен антиген)*, SCC (Squamous cell carcinoma antigen) 29.00 ELISA < 1,5 ng/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

AFP (алфа фетопротеин), AFP (Alpha-fetoprotein) 20.00 CLIA < 8 ng/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

NSE (невронспецифична енолаза) 29.00 ECLIA < 16,3 ng/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

beta-2- микроглобулин, beta-2-microglobulin – серум 25.00 CLIA < 2164 ng/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

beta-2- микроглобулин, beta-2-microglobulin – урина 25 CLIA < 300 ng/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

S-100 48.00 ECLIA < 0,105 ng/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

HE 4 (Човешки епидидимен протеин 4), HE 4 (Human Epididymis Protein 4) 59.00 ECLIA под 40год < 60,5 pmol/l
40 – 69г. < 82,9 pmol/l
над 70г. < 104 pmol/l
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

HE 4, CA 125, ROMA 72.00 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Тимидинкиназа*, Thymidine kinase 76.00 REA < 7,5 U/l Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

СА 50*( карциномен антиген CA 50), CA 50 (canceantigen) 76.00 RIA < 30 U/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

BTA stat*, BladdeTumoAssociated Antigen 60.00 (-) negative Урина – средна порция първа сутрешна урина
МИКРОБИОЛОГИЯ/MICROBIOLOGY
Антибиограма (при изолиране на причинител)*, Antimicrobial susceptibility testing * 5.00 Дисково-дифузионен метод EUCAST Бактериален щам/изолат
Разширена антибиограма *, Extended Antimicrobial susceptibility testing 10.00 Дисково-дифузионен метод EUCAST Бактериален щам/изолат
Изследване на стерилна урина*, Midstream urine for bacterial culture* 15.00 Микробиологична посявка Без развитие на бактерии Урина
Проба за изследване:
Преди да се отдели пробата трябва да се направи тоалет на гениталиите: вода, течен сапун, при жените пробата се дава с разтваряне на лабиите по време на микция, при мъжете – с издърпване на препуциума назад, а при деца под 3 годишна възраст при спазване на асептика.
За микробиологично изследване е необходима проба в стерилен контейнер:
По време на уриниране само средна порция от урина се събира в стерилен съд, като първата и последната порция не се използват. Пациентът уринира малко извън контейнера, след това запълва поне 2/3 от обема на контейнера с урина и другото количество се изхвърля.
Първата сутрешна урина е най-подходяща. Ако това е невъзможно може да се изследва урина отделена по всяко време на денонощието (така наречената случайна порция), като правило урината трябва да е престояла поне 3 часа в пикочния мехур.
Микоплазма плюс тест вкл. хранителна среда*, Mycoplasma plus test 45.00 Микробиологична посявка Mycoplasma hominis /-/ negative
Ureaplasma urealyticum /-/ negative
урина, влагалищен секрет, еякулат, уретрален секрет
Влагалищен секрет*, Vaginal swab for bacterial culture* 15.00 Микробиологична посявка Нормална аеробна бактериална флора
Candida spp /-/ negative
влагалищен секрет
Влагалищен секрет се взима със стерилен тампон от заден влагалищен свод.
Тампонът за посявка се поставя в транспортна среда, в която може да престои до 72 часа на стайна температура.
С отделен тампон се правят два микроскопски препарата на предметно стъкло, като стъклата се маркират с „V”.
Натривките се оставят да изсъхнат на стайна температура и без да се фиксират се транспортират в лабораторията.
Цервикален секрет*, Cervical swab for bacterial culture* 15.00 Микробиологична посявка Нормална аеробна бактериална флора
Candida spp /-/ negative
цервикален секрет
Цервикален секрет се взема след предварително почистване на порциото от слузта със сух тампон.
Тампонът, с който се взема материала се въвежда внимателно в цервикалния канал, без да се докосва влагалищната мукоза. Извършват се 10-15 въртеливи движения и така взетия материал се инокулира в транспортна среда.
С отделен тампон се правят два микроскопски препарата ( както е описано при влагалищен секрет )
Уретрален секрет*, Urethral swab for bacterial culture* 15.00 Микробиологична посявка Нормална бактериална флора
Candida spp /-/ negative
уретрален секрет
Взима се тампон за уретрални секрети, като се вкарва на 1,5-3 см в уретрата и след завъртане се изважда. Желателно е пациентът да не е уринирал поне един час преди взимане на секрета.
С друг тампон се правят два микроскопски препарата на предметно стъкло. Натривките се оставят да изсъхнат на стайна температура и без да се фиксират се транспортират в лабораторията.
Изпълнението на натривките е особено важно за диагноза, тъй като се диагностицират гонорея, T.vaginalis, вероятна хламидиална инфекция.
Гърлен секрет*, Throat swab for bacterial culture* 15.00 микробиологична посявка нормална бактериална флора Вземане на материал:
С шпатула се притиска езикът, следва да се избягва употребата на анестетични спрейове, защото може да се получат грешни резултати. Материалът се събира от тонзилите и от латералните небни дъги, чрез притискане (да не се смесва със секрети от други мукозни мембрани и слюнка). При съмнение за менингококи материал се взема от задната част на назофаринкса.
При съмнение за дифтерия материал се взема от границата между мембраните и здравата тъкан.
Нoсен секрет*, Nasal swab for bacterial culture* 15.00 микробиологична посявка нормална бактериална флора назофаренгиален секрет
Mатериал се взема с въртеливо движение на тампона от двете ноздри
Поставя се в транспортна среда, където може да престои 48-72 часа на стайна температура.
Очен секрет*, Eye swab for bacterial culture* 15.00 микробиологична посявка нормална бактериална флора очен секрет
Ушен секрет*, Easwab for bacterial culture* 15.00 микробиологична посявка нормална бактериална флора ушен секрет
Храчка *, Sputum * 15.00 микробиологична посявка нормална бактериална флора Вземане на материала:
Използват се стерилни съдове или контейнери с капак
Пациентът следва да е информиран, че слюнката е безполезна за микробиологичната диагноза!
Събира се сутрешна храчка преди закуска, след почистване на зъбите, ако е необходимо – след сваляне на протези и щателно изплакване на устата с топла вода
Отхрачването може да се провокира с инхалации със солеви разтвори (аерозол или пара)
Микробиологична посявка за гонорея*, Microbiological culture for gonorrhea 12.00 микробиологична посявка /-/ negative цервикален секрет, уретрален секрет
Културално изследване за Trichomonas vaginalis*, Culture for Trichomonas vaginalis * 15.00 културално изследване /-/ negative урина, влагалищен секрет, еякулат, уретрален секрет
Микограма 12.00 дисково-дифузионен метод EUCAST
Ранев секрет*, Wound spesimente * 15.00 микробиологична посявка без развитие на бактерии ранев секрет
Вземане на материал за микробиологично изследване: материал се взема от лекар специалист или обучени лаборанти/медицнски сестри.
Със стерилен тампон (без дезинфекция на кожата), след отстраняване на повърхностните слоеве се взима материал от дълбочината на раната
При съмнение за гъбична инфекция с кюрета да се вземе материал от кожата или от ръбовете на хронични рани
Взимането на гной или ексудат от дълбоки, инфектирани рани или от абсцеси става чрез пункция (необходима е предварителна дезинфекция на кожата)
Материалът се поставя в дълбочина на транспортната среда и веднага се доставя в лабораторията.
Еякулат*, Sperm 15.00 микробиологична посявка без развитие на бактерии Материалът се отделя след щателен тоалет на гениталиите и ръцете, спермата се събира в стерилни контейнери след мануално стимулиране на еякулацията.
Изследване на фецес за носителство на салмонела, шигела и патогенни коли ( Stool for Shigella, Salmonella and Pathogenic Escherichia coli)* 15.00 микробиологична посявка нормална чревна флора фецес
Вземане на материал за микробиологично изследване: от фецеса се взема 3-5 грама в стерилен контейнер
Хемокултура*, Blood culture 45.00 микробиологична посявка без развитие на бактерии кръвна проба
Пробата се взима от специалист, желатено е при повишаване температурата на пациента по време на инфекция.
Перитонеален излив*, Peritoneal fluid * 15.00 микробиологична посявка без развитие на бактерии перитонеален излив
Перитонеален секрет *, Peritoneal fluid* 15.00 микробиологична посявка без развитие на бактерии перитонеален излив
Плеврален лаваж *, Pleural fluid * 12.00 микробиологична посявка нормална бактериална флора лаваж
Плеврален пунктат *, Pleural fluid * 12.00 микробиологична посявка без развитие на бактерии плеврален пунктат
Простатен секрет *, Prostate spesimente * 15.00 микробиологична посявка без развитие на бактерии простатен секрет
Ставен пунктат *, Joint fluid * 12.00 микробиологична посявка без развитие на бактерии ставен пунктат
Гонорея-микроскопски тест*, Direct detection of N. Gonorrhoeae- Gram-stain* 3.00 микроскопия /-/ negative цервикален секрет
Материал от нокти посявка*, Nail microbiological culture * 10.00 микробиологична посявка не се изолират патогенни плесени и дрожди нокти
Вземане на материал за микробиологично изследване: материал се взема от лекар специалист или обучени лаборанти/ медицински сестри.
Материал от косми посявка*, Haimicrobiological culture * 10.00 микробиологична посявка не се изолират патогенни плесени и дрожди косми
Вземане на материал за микробиологично изследване: материал се взема от лекар специалист или обучени лаборанти/ медицински сестри.
Материал от кожа посявка*, Skin microbiological culture * 10.00 микробиологична посявка не се изолират патогенни плесени и дрожди кожа
Вземане на материал за микробиологично изследване: материал се взема от лекар специалист или обучени лаборанти/ медицински сестри.
Материал от нокти препарат*, KOH test for fungus / Nail * 5.00 микроскопия не се наблюдават патогенни плесени и дрожди нокти
Вземане на материал за микробиологично изследване: материал се взема от лекар специалист или обучени лаборанти/ медицински сестри.
Материал от косми препарат*, KOH test for fungus/ hair* 5.00 микроскопия косми
Вземане на материал за микробиологично изследване: материал се взема от лекар специалист или обучени лаборанти/ медицински сестри.
Материал от кожа препарат* , KOH test for fungus / skin * 5.00 микроскопия кожа
Вземане на материал за микробиологично изследване: материал се взема от лекар специалист или обучени лаборанти/ медицински сестри.
Clostridium difficile Toxin A/B* 30.00 бърз тест (-) отрицателен Материал за микробиологично изследване: от изпражненията се вземат 3-5 грама във стерилен контейнер
Изследване за гъбички*, Examination of fungi * 3.00 микробиологична посявка Candida spp /-/ negative секрет според клиничната картина
Хламидия-директен тест, Chlamydia-direct test 15.00 (-) отрицателен влагалищен секрет
Бърз тест за стрептококи група А, A rapid test for group A streptococcal 12.50 (-) отрицателен гърлен секрет
Helicobacter pylori (качествен тест във фецес), Helicobacter pylori (qualitative test in feces) 25.00 Бърз диагностичен тест (-) отрицателен Материал от фецес с големина на череша, поставен в стерилен контейнер
Helicobacter pylori (количествен тест във фецес)*, Helicobacter pylori (quantitative test in feces) * 35.00 ELISA <20 IU/ml (-)negative Материал от фецес с големина на череша, поставен в стерилен контейнер
Campylobacter spp (антиген във фецес), Campylobacter spp 15.00 Бърз диагностичен тест (-) отрицателен Материал от фецес с големина на череша, поставен в стерилен контейнер
СЕРОЛОГИЧНИ МАРКЕРИ ЗА ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ/SEROLOGICAL MARKERS INFECTIOUS DISEASE
Квантиферов тест за туберкулоза*, QuantiFERON Test * 90.00 ELISA TB Ag-Nil < 0,35 (-) отрицателен резултат. Плазма, взета в специализирана еприветка с литиев хепарин
Микоплазма (IgM)*, Mycoplasma IgM 20.00 ELISA < 0.8 (-) отрицателен резултат;
0.8 – 1.1 граничен резултат;
> 1.1 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Микоплазма (IgА)*, Mycoplasma IgA 20.00 ELISA Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Микоплазма (IgG)*, Mycoplasma IgG 20.00 ELISA < 16 (-) отрицателен резултат;
16 – 22 граничен резултат;
> 22 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Лаймска болест IgG*, Lyme Disease IgG 25.00 ELISA < 16 (-) отрицателен резултат;
16 – 22 граничен резултат;
> 22 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Лаймска болест IgM*Lyme Disease IgM 25.00 ELISA < 0.8 (-) отрицателен резултат;
0.8 – 1.1 граничен резултат;
> 1.1 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Хламидия Трахоматис IgG/ Chlamydia Trachomatis IgG 15.00 ELISA < 16 (-) отрицателен резултат;
16 – 22 граничен резултат;
> 22 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Хламидия Трахоматис IgM / Chlamydia Trachomatis IgM 15.00 ELISA < 0.8 (-) отрицателен резултат;
0.8 – 1.1 граничен резултат;
> 1.1 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Хламидия Трахоматис IgА / Chlamydia Trachomatis IgА 15.00 ELISA < 0.8 (-) отрицателен резултат;
0.8 – 1.1 граничен резултат;
> 1.1 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Хламидия Трахоматис IgG+IgM / Chlamydia Trachomatis IgG+IgM 25.50 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Хламидия Трахоматис IgG+IgM+ IgА /Chlamydia Trachomatis IgG+IgM+ IgА 40.00 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Хламидия пневмония IgG / Chlamydia pneumoniae IgG 20.00 ELISA <9 (-) negative; 9-11;
граничен резултат;
>11 (+) positive
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Хламидия пневмония IgМ / Chlamydia pneumoniae IgM 20.00 ELISA < 0.8 (-) negative,
0.8-1.1 граничен резултат;
>1.1 (+) positive
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Лептоспироза / Leptospirosis* 25.00 > Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Йерсиния ентероколитика IgG+IgA* / Yersinia enterocolitica IgG+IgA* 25.00 ELISA Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Helicobacter pylori (количествен тест в серум), Helicobacter pylori (quantitative test in serum) 14.00 ELISA < 20 U/l (-) отрицателен резултат. Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Хеликобактер пилори / Helicobacter pylori (качествен тест в серум), Helicobacter pylori (qualitative test in serum) 10.00 Имунохроматография Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Сифилис- CLIA, Syphilis – CLIA 8.00 ECLIA (-) отрицателен резултат Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Сифилис- TPHA, Syphilis – TPHA 10.00 TPHA < 0.9 (-)negative; 0.9-1.1 граничен резултат; >1.1 (+) positive Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Q-треска IgG *, Q-feveIgG * 35.00 ELISA < 9 (-)negative; 9-10 граничен резултат; >10 (+) positive Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Q-треска IgM *, Q-feveIgM * 35.00 ELISA < 9 (-)negative; 9-10 граничен резултат; >10 (+) positive Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Q-треска IgА *, Q-feveIgA * 45.00 ELISA (-)negative Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Бруцелоза *, Brucellosis 50.00 ELISA (-) negative Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Листероза IgG/IgM *, Listeriosis IgG / IgM * 35.00 ELISA <1:80 (-) negative Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Марсилска треска IgG *, Marseillaise feveIgG * 35.00 ELISA (-) negative Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

ВИРУСНИ МАРКЕРИ/ VIRAL MARKERS
HBsAg 10.00 Индекс стойностИндекс стойност >cut off, (+) положителен резултат. Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

anti-HBs 20.00 < 10mIU/ml, (-) отрицателен Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

НBe/anti HBe* 30.00 ELISA <0,9 (-) отрицателен резултат;
0,9 – 1,1 граничен резултат;
>1,1 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

anti HDV-total* 25.00 (-) отрицателен резултат Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

anti-HAV-IgM 20.00 CLIA Индекс стойностИндекс стойност >cut off, (+) положителен резултат. Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

anti-HAV 25.00 CLIA Индекс стойностИндекс стойност >cut off, (+) положителен резултат. Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

anti-HCV 16.00 CLIA Индекс стойностИндекс стойност >cut off, (+) положителен резултат. Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

anti-HBcor-IgM 16.00 CLIA Индекс стойностИндекс стойност >cut off, (+) положителен резултат. Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

anti- HBco–total (IgG, IgM) 25.00 CLIA Индекс стойностИндекс стойност >cut off, (+) положителен резултат. Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Anti HEV IgM* 35.00 EIA Индекс стойностИндекс стойност >cut off, (+) положителен резултат. Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

HIV1/2 16.00 CLIA Индекс стойностИндекс стойност >cut off, (+) положителен резултат. Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

HIV1/2, HbsAg, anti-HCV 35.50 CLIA Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Вирус на Епщайн-Бар (EBV) IgM 16.00 ELISA < 0.8 (-) отрицателен резултат;
0.8 – 1.1 граничен резултат;
> 1.1 (+) положителен резултат
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Вирус на Епщайн-Бар (EBV) IgG 16.00 ELISA < 10 (-) отрицателен резултат;
10-14 граничен резултат;
> 14 (+) положителен резултат
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Rubeolla IgG* Дребната шарка 25.00 ELISA < 8 (-) отрицателен резултат;
8 – 11 граничен резултат;
> 11 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Rubeolla IgM* Дребната шарка 25.00 ELISA < 1,0 (-) отрицателенрезултат;
1,0 – 1,2 граничен резултат;
> 1,2 (+) положителен резултат
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Rubeolla IgG, Rubeolla IgM* 35.00 ELISA Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Ротавируси и аденовируси, Rotavirus and adenovirus 20.00 Имунохроматография (-) отрицателен резултат Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Херпес симплекс тип I IgM *, Herpes simplex type I IgM * 25.00 ELISA < 0.9 (-) отрицателен резултат;
0.9 – 1.1 граничен резултат;
> 1.1 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Херпес симплекс тип I IgG * Herpes simplex type I IgG * 25.00 ELISA < 0.9 (-) отрицателен резултат;
0.9 – 1.1 граничен резултат;
> 1.1 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Херпес симплекс тип II IgM * Herpes simplex type II IgM * 25.00 ELISA < 0.9 (-) отрицателен резултат;
0.9 – 1.1 граничен резултат;
> 1.1 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Херпес симплекс тип II IgG * Herpes simplex type II IgG * 25.00 ELISA < 0.9 (-) отрицателен резултат;
0.9 – 1.1 граничен резултат;
> 1.1 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Varicella zoste(Херпес зостер) вирус IgM *, Varicella zoste(Shingles) virus IgG * 25.00 ELISA < 0.8 (-) отрицателен резултат;
0.8 – 1.1 граничен резултат;
> 1.1 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Varicella zoste(Херпес зостер) вирус IgG *, Varicella zoste(Shingles) virus IgG * 25.00 ELISA < 80 (-) отрицателен резултат;
80 – 110 граничен резултат;
> 110 (+) положителен резултат.
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Цитомегаловирус IgG , Cytomegalovirus IgG 25.00 CLIA (-) отрицателен Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Цитомегаловирус IgM, Cytomegalovirus IgM 25.00 CLIA (-) отрицателен Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Инфлуенца А и В (секрет), Influenza A and B (swab) 30.00 (-) отрицателен Гърлен секрет, взет със стерилен памучен тампон
Човешки папиломен вирус (секрет) *, Human Papillomavirus (swab) * 75.00 (-) отрицателен Влагалищен или уретрален секрет взет със сух памучен тампон.
Морбили IgG *, Measles IgG *, Брустница 35.00 ELISA < 8 (-) отрицателен резултат;
8 – 11 граничен резултат;
> 11 (+) положителен резултат
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Морбили IgМ *, Measles IgM *, Брустница 35.00 ELISA < 1,0 (-) отрицателенрезултат;
1,0 – 1,2 граничен резултат;
> 1,2 (+) положителен резултат
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Вирусен паротит IgG *, Mumps Virus IgG * 35.00 ELISA <9VE/ml (-) negative;
>9 VE/ml (+) positive
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Вирусен паротит IgМ *, Mumps Virus IgM * 35.00 ELISA (-) отрицателен Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Човешки херпесен вирус / HHV – 6 *, Human herpesvirus / HHV – 6 * 85.00 ELISA (-) отрицателен Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Коксаки вируси (антитела в серумна проба) *, Coxsackie viruses (antibodies in the serum sample) * 35.00 ELISA (-) отрицателен Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

ПАРАЗИТОЛОГИЯ/PARASITOLOGY
Перианален отпечатък за ентеробиоза * 5.00 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса.
Перианален отпечатък.
Фекална проба за чревни протозои и чревни хелминти * 10.00 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Лабораторни тестове за здравна книжка * 15.00 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса.
Перианален отпечатък.
Ехинококоза IgG, Еchinococoses* 24.00 ELISA <0,9negative(-); 0,9-1,1 bordline; >1,1 (+) positive Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
Трихинелоза, Trichinellosis * 24.00 ELISA <0,9negative(-); 0,9-1,1 bordline; >1,1 (+) positive Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
Изследване за малария * 15.00 микроскопско изследване
бърз хроматографски тес
(-) отрицателен К2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка.
Кръвна натривка и препрат с три дебели капки кръв.
Токсоплазма IgG, Toxoplasma IgG 20.00 CLIA < 6.4 IU/ml negative(-); 6.4-9.9 IU/ml гранична зона; > 10.0 IU/ml positive (+) Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
Токсоплазма IgM, Toxoplasma IgM 20.00 CLIA < 6.4 IU/ml negative(-); 6.4-9.9 IU/ml гранична зона; > 10.0 IU/ml positive (+) Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
Токсоплазма IgG и IgM, Toxoplasma IgG and IgM 35.00 CLIA Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
Токсокароза – ELISA *, Toxocariasis, Larva migrans *, Cutaneous Larva Migrans – ELISA 25.00 ELISA < 0.9 negative(-) 0.9-1.1 indeterminate > 1.1 positive (+) Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
Fasciola *, Fasciola Hepatica 15 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Blastocystis hominis (Blastocystosis) 15 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Babesia bigemina (babesiosis) 15 микроскопско изследване (-) отрицателен К2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Трихоцефалоза 15 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Ламблиоза (Lamblia intestinalis) 15 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Тения сагината (Говежда тения) 15 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса.
Скоч лената. Членчета
Тения солиум (Свинска тения) 15 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса.
Шистозомиаза (фецес) 20 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Шистозомиаза (урина) 20 микроскопско изследване (-) отрицателен Проба от 24 часова урина
Хименолепис нана 15 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Хименолепис диминута 15 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Дифилоботриум латум (Рибна тения) 15 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Трихостронгилус 15 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Стронгилоидес стеркоралис 15 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Анкилостома дуоденале и некатор 15 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Трихоцефалус трихиурис 15 микроскопско изследване (-) отрицателен
Изоспора бели – фекална проба 15 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Диентамеба фрагилис 15 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Хиломастикс меснили 15 микроскопско изследване (-) отрицателен Материал с големина на череша, взет от различни места на фецеса
Лайшмания *, Leishmania * 35.00 ELISA <9 (-)negative, 9-11 bordline, >11 (+)positive Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).
ИМУНОЛОГИЯ/IMMUNOLOGY
IgA 12.00 Имунотурбидиметричен 0,7-4,0 g/l Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

IgM 12.00 Имунотурбидиметричен Мъже: 0,22-2,40 g/l
Жени: 0,33-2,93 g/l
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

IgG 12.00 Имунотурбидиметричен 7,0-16,0 g/l Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

IgE 20.00 CLIA 0,0-120,0 IU/ml
0 – 1г. < 29 IU/ml
1 – 9г. < 52 IU/ml
> 9г. < 87 IU/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

C-3 комплемент, C-3 complement 15.00 Имунотурбидиметричен 0,75-1,65 g/l Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

С-4 комплемент, C-4 complement 15.00 Имунотурбидиметричен 0,1-0,4 g/l Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

С-реактивен протеин, C-reactive protein 10.00 Имунотурбидиметричен < 0,5 mg/dl Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

RF (Ревматоиден фактор), RF (rheumatoid factor) 7.00 Имунотурбидиметричен <20,0 IU/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

AST (антистрептолизинов титър), AST (Antistreptolysin O titer) 7.00 Имунотурбидиметричен <200,0 IU/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

anti-CCP 35.00 CLIA < 1,5 (-) negative Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

ANA-скрининг, ANA-screening 18.00 ELISA <0,82 (-) negative; 0,82-1,2 borderline > 1,2 (+) positive Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

ANA-профил (anti-SS-A; anti-SS-B; anti-dsDNA; anti-Scl70, anti-Sm; anti-RNP70, AHAs) *, ANA-profile (anti-SS-A; anti-SS-B; anti-dsDNA; anti-Scl70, anti-Sm; anti-RNP70, AHAs)* 60.00 ELISA Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Антифосфолипидни антитела IgG+IgM *, Antiphospholipid antibodies IgG + IgM * 30.00 ELISA <10 U/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Анти бета 2 гликопротеин IgG/IgM *, Anti beta 2 glycoprotein IgG / IgM * 35.00 ELISA <10 U/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Антикардиолипинови антитела IgG/IgM *, Anticardiolipin antibodies IgG / IgM * 35.00 ELISA <10 U/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Anti Jo – 1 * 30.00 ELISA <10 U/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Anti Sm* 14.00 ELISA <10 U/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

ЕСР (Еозинофилен катионен протеин), ECP (eosinophil cationic protein) 15.00 ECLIA < 24.0 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

NK – клетки *, NK – cells 100.00 Флоуцитометрия Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Т-клетъчен статус *, T-cell status * 150.00 Флоуцитометрия Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Анти-неурофилни цитоплазмени антитела/MPO;PR3 *,Anti-neutrophil Cytoplasmic Antibodies (MPO;PR3) 30.00 ELISA Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Антиглиадинови антитела *, Anti-gliadin antibodies * 45.00 ELISA Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Антитела срещу глутамат декарбоксилаза *, (Glutamic acid decarboxylase‎ antibodies)* 90.00 ELISA < 0.9 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

GAD 65 – антитела*, GAD 65 antibodies (Glutamic acid decarboxylase‎ antibodies) 55.00 CLIA < 30 IU/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

IA 2 – антитела*, IA-2 antibodies (Islet antigen-2 antibodies) 55.00 CLIA < 28 U/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Антитъканна трансглутаминаза (IgG/IgA) *, Anti Tissue transglutaminase (IgG / IgA) * 90.00 ELISA Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Антимитохондриални антитела *, Anti-mitochondrial antibodies * 30.00 ELISA < 10 (-) negative; > 10 (+) positive Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Антигладкомускулни антитела *, Anti-smooth muscle antibody 40.00 ELISA Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Антиспермиални антитела *, Anti-sperm antibodies * 55.00 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Антихистонови антитела *, Anti-histone antibodies * 27.00 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Леки вериги *, Light chains * 250.00 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Алфа – 1 – антитрипсин *, Alpha – 1 – antitrypsin * 35.00 Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ/ CLINICAL PATHOLOGY
Цервикална цитонамазка *, Pap test or Pap smear 14 Микроскопско изследване на клетъчен материал, оцветен по Папаниколау Клетъчен материал от маточна шийка /екзо- и ендоцервикс/, поставен върху предметно стъкло
Хистологично изследване на материал от орган *, Histological examination of biopsy sample * 30 Микроскопско изследване на тъканни срези, оцветени с Хематоксилин-Еозин Тъканни късчета от различни органи, фиксирани в 10% неутрален разтвор на формалин.
Teчно-базирана цитология – цитонамазка *, Liquid-based cytology – Pap test* 33 Микроскопско изследване на центрофугиран клетъчен материал, оцветен по Папаниколау Клетъчен материал от маточна шийка /екзо- и ендоцервикс/, поставен в специална консервираща течност
Цитологично изследване на плеврална течност *, Pleural fluid cytology 30 Микроскопско изследване на клетъчен материал от плеврална течност Плеврална течност или клетъчен материал от плеврална течност, поставен върху предметно стъкло
Цитологично изследване на пунктат *, Punctate cytology* 30 Микроскопско изследване на клетъчен материал от пунктат, оцветен по Мей-Грюнвалд-Гимза Пунктат или клетъчен материал от пунктат, поставен върху предметно стъкло
Риноцитограма *, Rhinocytology* 4 Микроскопско изследване на клетъчен материал от назална лигавица, оцветен по Мей-Грюнвалд-Гимза Клетъчен материал от назална лигавица, поставен върху предметно стъкло
УРИНА/URINE
Урина-общо химично изследване, Urine general chemical investigation 2.00 Средна порция първа сутрешна урина
Урина-седимент, Microscopic Examination of Urine Sediment 1.00 Средна порция първа сутрешна урина
Уринен тест за бременност, Urine pregnancy test 10.00 (-) отрицателен Средна порция първа сутрешна урина
Тест за никотин в урина (котинин), Test for nicotine in the urine (cotinine) 15.00 (-) отрицателен Средна порция първа сутрешна урина
Урина-количествено изследване на белтък-4лв, креатинин-4лв, урея, пикочна киселина, глюкоза, калций, фосфор, Urine-quantitative study of protein-4lv, creatinine-4lv, urea, uric acid, glucose, calcium, phosphate, по 3.50 и 4.00 Средна порция първа сутрешна урина
или проба от 24 часова диуреза
По преценка на лекуващ лекар
Електролити (К-4лв,Na-3.50.лв,Cl-3,50лв)
(цената е за единичен параметър), Electrolytes (K-4lv, Na-3.50.lv, Cl-3,50lv)
(Price for single parameter)
по 4.00и 3.50 Средна порция първа сутрешна урина
или проба от 24 часова диуреза
По преценка на лекуващ лекар
Съотношение микроалбумин – креатинин в урина (UACR 17 Жени : < 3,5;
микроалбуминурия от 3,5 до 30,
макроалбуминурия > 30 mg/mm;
Мъже: < 2,5;
микроалбуминурия от 2,5 до 25;
макроалбуминурия > 25 mg/m
Средна порция първа сутрешна урина
Микроалбумин в урина, Microalbumin in urine (Malb) 15.00 Имунотурбидиметричен Прясна урина: <20 mg/l
24-ч диуреза: <30 mg/24h
Средна порция първа сутрешна урина
или проба от 24-часова урина
Амилаза в урина, Amylase in urine 4.00 <480,0 U/l за урина Средна порция първа сутрешна урина
или проба от 24 часова диуреза
По преценка на лекуващ лекар
OПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕДИКАМЕНТИ/DETERMINATION OF DRUGS
Карбамазепин, Carbamazepine 14.00 ECLIA терапевтична област 4-12 mg/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Валпроева киселина, Valproic acid 14.00 ECLIA терапевтична област 50 – 100 mg/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Дигоксин *, Digoxin * 25.00 ECLIA терапевтична област: 0.8-2.4ng/ml;
токсична област:: 2.1-8.7 ng/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Етосукцимид *, Ethosuximide * 25.00 ECLIA терапевтична област 280-700 µmol/ml Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Фенобарбитал , Phenobarbital 25.00 ECLIA терапевтична област: 15 – 40 µg/ml;
токсични област > 40 µg/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

ИМУНОХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Определяне на слаб D-антиген(Du) по индиректен тест на Coombs *, Determination of weak D-antigen (Du) in an indirect test of Coombs * 30.00 Гел – карти и аглутинационен метод Кръвна проба в специлизирана епруветка (лилава или червена капачка) с антикоагулант К3- или К2- ЕДТА или без адювант.
Определяне на студови аглутинини (студови антитела) *Determination of cold agglutinins (cold antibodies) * 15.00 Аглутинационен метод (-) отрицателен Серум взет в специализирана епруветка без сепариращ гел (червена капачка) или К2- или
Изследване на алоеритроантитела чрез ензимен или аглутинационен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум *, Investigation of alo-erythrocyte antibody by enzymatic oagglutination method oindirect anti-globulin (Coombs) test with polyvalent anti-globulin serum 30.00 Гел-карти (-) отрицателен Кръвна проба в специлизирана епруветка (лилава или червена капачка) с антикоагулант К3- или К2- ЕДТА или без адювант.
Определяне на имуноглобулиновата характеристика на антителата чрез директен диференцирам тест на Coombs *, Determination of immunoglobulin characterization of the antibodies by direct discriminating test of Coombs * 30.00 Гел-карти Кръвна проба в специлизирана епруветка (лилава или червена капачка) с антикоагулант К3- или К2- ЕДТА или без адювант.
Oпределяне на кръвна група и Rh- фактор, The definition of blood group and Rh- facto 12.00 Аглутинационен метод, гел карти. Кръвна проба в специлизирана епруветка (лилава или червена капачка) с антикоагулант К3- или К2- ЕДТА или без адювант.
Oпределяне титър и специфичност на антиеритроцитни антитела *,The definition titeand specificity of antibodies anti-erythrocyte * 40.00 Гел – карти и аглутинационен метод Кръвна проба в специлизирана епруветка (лилава или червена капачка) с антикоагулант К3- или К2- ЕДТА или без адювант.
Определяне на титър на анти-А и анти-В антитела (АВО –несъвместимост майка-плод) *, Determining the title of anti-A and anti-B antibodies (ABO -incompatibility mother-fetus) * 30.00 Гел – карти и аглутинационен метод Кръвна проба в специлизирана епруветка (лилава или червена капачка) с антикоагулант К3- или К2- ЕДТА или без адювант.
Определяна антигените С, с, Е, е, от Rhesus-системата и Kell *, Defined antigens C, and E, is of Rhesus-system and Kell * 30.00 Гел – карти и аглутинационен метод Кръвна проба в специлизирана епруветка (лилава или червена капачка) с антикоагулант К3- или К2- ЕДТА или без адювант.
Изследване на еритроантитела (авто- и ало-) *, Determination erythrocytes antibody(auto and allo) 45.00 Гел – карти и аглутинационен метод Кръвна проба в специлизирана епруветка (лилава или червена капачка) с антикоагулант К3- или К2- ЕДТА или без адювант.
Директен тест на Coombs *, Direct test Coombs * 20.00 Гел – карти и аглутинационен метод (-) отрицателен Кръвна проба в специлизирана епруветка (лилава или червена капачка) с антикоагулант К3- или К2- ЕДТА или без адювант.
Изследване за секреторство *, Determination of Sekretorstvo 35.00 Гел – карти и аглутинационен метод Слюнка, отделена в стерилен контейнер.
Серум взет в специализирана епруветка без сепариащ гел (червена капачка) или
К2- или К3 ЕДТА-плазма в специлизирана епруветка (лилава капачка).
ВИТАМИНИ, МЕТАБОЛИТИ И ДРУГИ ТЕСТОВЕ
Витамин D3*, Vitamin D3 20.00 HPLC 10-30 ng/ml латентен дефицит; 30-50 ng/ml оптимално ниво; >70 ng/ml предозиране Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Витамин В 12, Vitamin B 12 20.00 CLIA норма 246 – 911 pg/ml
дефицит 32 – 246 pg/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Фолиева киселина , Folic acid 20.00 CLIA норма > 5,38 ng/ml
дефицит 0,35 – 5,38
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Трансферин, Transferrin 20.00 Имунотурбидиметричен 2.0-3.6g/l Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Трoпонин І, Troponin I 19.00 MEIA < 0,4 ng/ml (cut off AMI) Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

NТ-pro BNP, N-terminal pro b-type Natriuretic Peptide 40.00 CLIA < 100 pg/ml К2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Beta cross Laps/серум, Beta-Cross Laps (Beta-CTx) Serum 20.00 ECLIA Жени:
- преди менопауза 0,162-0,436 ng/ml;
- след менопауза 0,330-0,782 ng/ml
Mъже: 0,158 – 0,442 ng/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Цистатин С, Cystatin C 30.00 Имунотурбидиметричен Жени : 0,44 – 0,76 mg/l;
Мъже: 0,45 – 0,74 mg/l
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Феритин, Ferritin 20.00 CLIA Жени : 6,0-159,0 ng/ml;
Мъже: 28,0-397,0 ng/ml
Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Хомоцистеин, Homocysteine 55.00 CLIA 3,36 – 20,44 µmol/l Серум взет в специализирана епруветка (червена или жълта капачка).

Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой.

Окултна кръв, Occult Blood 10.00 (-) отрицателен резултат Проба от фецес колкото грахово зърно.
Преди провеждането на изследването е желателна 3 дни бяла диета.
Алкално-киселинно състояние, Acid-base status 20.00 Прегледайте допълнителна информация Артериална или артериализирана капилярна кръв.
Спермограма, Spermogram ospermacytogram 15.00 Прегледайте допълнителна информация Проба от еякулат, отделена след минимум 5 дни въздържане от полов акт.
Тест за хранителна непоносимост, Test for food intolerance 190.00 (-) отрицателен резултат К2- или К3 ЕДТА- плазма, епруветка с лилава капачка
Пробата се взима след 12 часа гладна пауза при пълен физически и психически покой
Количествено определяне на калпротектин *,Quantification of calprotectin * 38.00 0-50 mg/kg Проба от фецес колкото грахово зърно.
Преди провеждането на изследването е желателна 3 дни бяла диета.
КОНТАКТИ

Лаборатория “Рамус” – ramuslab.com

Адрес: Централна лаборатория, гр. София, ул.”Ангиста” 2-4, /зад пазар “Сточна гара” /
Работно време: понеделник – петък: 7.00 – 18.00 ч.; събота и неделя: 8.00 – 15.30 ч.
Тел.: 02 943 11 96
Тел./факс: 02 944 82 06
Моб. тел.: 0886 372 639
E-mail: info@ramuslab.com


Вижте по-голяма карта

Адрес: Централна лаборатория гр. Варна, ж.к. Младост, МК “Младост”, тяло А, ет.2, обект №9А, 10 (каб. 201 и 202)
Работно време: понеделник- петък: 7.30 – 18.00 ч.; събота: 8.00 -13.00 ч.
Тел.: 052/983 663
Моб. тел: 0884 645 459; 0886 297 988
E-mail: ramusvn@gmail.com


Вижте по-голяма карта

Централна лаборатория Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, жк Тракия, ул.”Съединение” 43 (с/у 5 ДКЦ)
пон. – петък: 7.30 – 18.00 ч.
събота: 8.00 – 13.00 ч.
Телефони:
0885 049 090
0884 561 086
E-mail: info@ramuslab.com

Aдрес: Централна лаборатория, гр. Ямбол, ул. “Жельо Войвода” 11
Работно време: понеделник – петък 7.30 – 15.30 ч.;
Тел./факс: 046 66 16 30
E-mail: info@ramuslab.com


Вижте по-голяма карта

Адрес: Централна лаборатория, гр. Бургас, ж.к. Зорница, бл.4 вх.1 ет.1
Работно време: понеделник- петък 8.00-18.30 ч.;
Тел.: 056 86 66 12
Моб. тел.:0884 760 846
E-mail: info@ramuslab.com


Вижте по-голяма карта

Централна лаборатория ​Стара Загора
Адрес: гр. Стара Загора, ​ул.”Цар Иван Шишман” 85Б
(срещу ГПЧЕ “РОМЕН РОЛАН”)
пон.- петък 7.30 – 15.30 ч. Телефон:
0882 679 857
E-mail: info@ramuslab.com

Централна лаборатория Плевен
Адрес: гр. Плевен, ул.”Сан Стефано” 12
партер 12, ет.2, офис 1
пон.- петък 7.30-18.00 ч.
събота: 8.00-13.00 ч.
Телефони: 0884 044 164; 0884 384 727
E-mail: info@ramuslab.com

Централна лаборатория Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, ул. “Н.Габровски” 47
пон.-петък 8.00-17.30
събота: 8.00-13.00
Телефон: 0884 554 197
E-mail: info@ramuslab.com

Централна лаборатория ​Разград
Адрес: гр. Разград, ​ул.”Иван Вазов” 7 (до Доминант)
пон.- петък 7.00-18.00 ч.
събота: 8.00-13.00
Телефон: ​0882 975 744
E-mail: info@ramuslab.com

Централна лаборатория Габрово
Адрес: гр. Габрово, ул. “Райчо Каролев” 2-партер
вход към ул. “Юри Венелин” МЦ “Иван Рилски”
пон.- петък 8.00-17.30 ч.
Телефон: 0882 412 459
E-mail: info@ramuslab.com

Текст и изображения: ramuslab.com

Comments are closed.