МБАЛ Тетевен – Болница Тетевен

September 27, 2013
ЗА НАС

mBLA- TETEVENОт 23.08.2000 г. общинската болница в Тетевен е преобразувана в търговско дружество и става Многопрофилна болница за активно лечение. На 30. 09. 2004 г. Общински съвет Тетевен решава болницата да се преименува на МБАЛ – Тетевен – д – р Ангел Пешев.

Д – р Ангел Пешев е един от бившите главните лекари, допринесъл значително много за нейното развитие. МБАЛ Тетевен Д – р Ангел Пешев разполага с диагностично консултативен, стационарен и административно стопански блок. В диагностично консултативния блок на болницата се извършват видове рентгеноскопични, рентгенографични и контрастни рентгенови изследвания. Отделението разполага с томографски кабинет в който се извършват изследвания на тяло, глава и костна плътност-триизмерно изображение. Клиничната лаборатория в диагностично консултативния блок е оборудвана с модерна лабораторна техника. Изпълняват се изследвания като: Хематологични, Елекролити, обмяна кръвни газове и pH, показатели на фибринолизата и показатели на кръвосъсирването. Неврологичното отделение в блока извършва лечение и диагностика на заболявания на периферната и централна нервна система, интензивна терапия, хоспитализация на пациенти с разстройства – остри и рискови състояния на кръвообръщението в мозъка. Отделението разполага с електромиограф, монитори, доплеров сонограф и електроенцефалограф. Стационарният блок разполага с вътрешно отделение предлагащо лечението на болни с неврологични заболявания, интоксикации, хематологични, алергии, гастроентерологични и други. Отделението разполага с иновативна медицинска апаратура и осигурява денонощна помощ и прием на пациенти от спешен и планов порядък. В кардиологичното одтеление на стационарния блок се осъществява лекуването на заболявания свързани със сърдечно – съдовата система, кардиологична помощ и мониторинг на жизненоважните функции. То е оборудвано с монитори, дефибрилатор, ехограф, велоергометър, ЕКГ апарати и холтер. Аптека Аптеката е звено в лечебното заведение, в което се извършват дейности по планиране, съхранение, приготвяне, опаковане, контролиране, отпускане на лекарствени продукти по лекарствени листи и даване на консултации. Болничната аптека работи безотказно, като поддържа непрекъснато наличност от животоспасяващи лекарствени продукти и изпълнява утвърдената есенциална листа. Разполага с необходимите видове и количества лекарства, нужни за лечението на пациентите. Административно – стопанския блок на МБАЛ Тетевен Д – р Ангел Пешев включва: – Канцелария; – Регистратура; – Счетоводство; – Телефонна централа; – Информационно звено; – Стерилизационна; – Техническа служба; – Транспорт; – Парова централа; – Пералня; – Кухня; – Бюфет; – Охрана.

ОТДЕЛЕНИЯ

МБАЛ Тетевен доктор А Пешев разполага с диагностично консултативен, стационарен и административно стопански блок.

В диагностично консултативния блок на болницата се извършват видове рентгенографични, рентгеноскопични и контрастни рентгенови изследвания. Отделението разполага с томографски кабинет в който се извършат изследвания на тяло, глава и костна плътност-триизмерно изображение.

Клиничната лаборатория в диагностично консултативния блок е оборудвана с модерна лабораторна техника. Изпълняват се изследвания като:Хематологични, Елекролити, обмяна кръвни газове и pH, показатели на фибринолизата и показатели на кръвосъсирването.

Стационарният блок разполага с вътрешно отделение предлагащо лечението на болни с неврологични заболявания, интоксикации, алергии, хематологични, гастроентерологични и други. Отделението разполага с иновативна медицинска апаратура и осигурява денонощна помощ и прием на пациенти от спешен и планов порядък.

В кардиологичното одтеление на стационарния блок се осъществява лекуването на заболяваниоя свързани със съдечно-съдовата система, кардиологична помощ и мониторинг на жизненоважните функции. То е оборудвано с дефибрилатор, монитори, ехограф, велоергометър, ЕКГ апарати и холтер.

Неврологичното отделение в блока извършва лечение и диагностика на заболявания на периферната и централна нервна система, интензивна терапия, хоспитализация на пациенти с разстроиства-остри и рискови състояния на кръвообръщението в мозъка. Отделението разполага с електромиограф, доплеров сонограф, монитори и електроенцефалограф.

Административно-стопанския блок на МБАЛ Тетевен доктор А Пешев включва: регистратура, техническа служба, счетоводство, кухня, бюфет, пералня, стерилизационна и други.

КОНТАКТИ

МБАЛ Д-р Ангел Пешев

Адрес: гр. Тетевен, ул. Димитър Благоев 62
Тел.: 0678 5 33 11, 0678 5 42 12 , 678 5 21 41
E-mail: mbal_teteven_at_abv.bg


Вижте по-голяма карта

Comments are closed.