МБАЛ “Света Анна”

August 1, 2013
ЗА НАС

sv.AnnaМногопрофилна болница за активно лечение “Света Анна” – София АД е основана на 01.05.1879 г, като първоразредна областна болница. Тя е една от първите седем болници открити в България след освобождението от турско робство. Болницата е наследник на Обединена районна болница “Д-р Рачо Ангелов” и Института за лечение на чуждестранни граждани, които се обединяват през 2000 г. под името Университетска болница за активно лечение “Света Анна” -София АД.

Болницата е разположена в източния район на столицата на България – град София. Разполага с 440 болнични легла, разположени в стаи с 1, 2 и 4 легла. В нея работят 1054 души персонал. От тях 281 са лекари, 19 души са с висше немедицинско образования – инженери, икономисти, биохимици и др., специалисти здравни грижи (медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори и др.) персонал 515 броя, санитари и друг персонал 258 души.

В болницата се извършва диагностика и лечение на заболявания по всички профили на медицинските специалности, лечение на спешни състояния и високоспециализирани изследвания и консултации на пациенти от други лечебни заведения.

Болницата е един от утвърдените центрове по кардиология и кардиохирургия.

Болницата разполага с медико-диагностични лаборатории и кръвен център.

Консултативно-диагностичният блок има приемни и консултативни кабинети.

Стационарният блок включва клиники и отделения по акушерство и гинекология; всички профили на вътрешните болести (пневмология, кардиология, нефрология и диализа, хематология, ендокринология, гастроентерология); кардиохирургия; инвазивна кардиология; обща и ендоскопска хирургия; анестезиология и реанимация; ортопедия и травматология; лицево-челюстна хирургия и оториноларингология; урология; офталмология; неврология; неврохирургия; детски болести и инфекциозни болести.

Болница “Света – Анна ” – София АД е Университетската болница и разполага с модерна апаратура и оборудване, които позволяват осъществяване на:

- висококачествена образна диагностика – ехокардиография, ангиография, компютърна томография, мамография, ехография, сцинтиграфия, и др.;

- лабораторни, микробиологични, вирусологични, имунологични, алергологични и морфологични изследвания;

- ендоскопски диагностични и лечебни процедури;

- рехабилитационни програми и физикална терапия.

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ
 • Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
 • Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
 • Паренхимен мозъчен кръвоизлив
 • Субарахноиден кръвоизлив
 • Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин
 • Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация
 • Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и полиневропатия на Гилен-Баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация
 • Диабетна полиневропатия
 • Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години
 • Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години
 • Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детска възраст (от 0-18 год.), засягащи ЦНС
 • Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС)
 • Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) с продължителна апаратна вентилация
 • Невро – мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
 • Невро – мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък с продълж. апаратна вентилация
 • Мултиплена склероза
 • Епилепсия и епилептични пристъпи
 • Епилептичен статус
ЛЕАКРИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Д-р

Димитър Вълчинов Димитров, д.м.

РЪКОВОДСТВО
РЪКОВОДСТВО Медицински Директор Д-р МИХАИЛ ПЕТРОВ КАРАФЕЗОВ
РЪКОВОДСТВО Ръководител МД – стационар блок, КДБ, аптека Д-р САВА ПЕТРОВ САВЧЕВ, д.м.,
РЪКОВОДСТВО Главна мед. сестра – Директор “Здравни грижи” Маряна Валентинова Колева
Клиника по вътрешни болести Началник клиника Д-р Проф. Димитър Христов Раев, дмн.
Първо отделение
Първо отделение Началник отделение Д-р Георги Тончев Георгиев
Първо отделение Старши ординатор, кл.хематология Д-р Цветан Юлиев Алайков
Първо отделение Лекар, вътрешни болести Д-р Силва Владимирова Спасова
Първо отделение Лекар, гастроентерология Д-р Иванка Неделчева Камбурова-Поптодорова
Първо отделение Лекар, гастроентерология Д-р Йордан Благоев Михайлов
Първо отделение Лекар, ендокринология и болести на обмяната Д-р Адрияна Крумова Маркова
Първо отделение Лекар, кл.хематология Д-р Евгения Иванова Неделчева
Първо отделение Лекар, нефрология Д-р Екатерина Георгиева Величкова
Първо отделение Лекар, нефрология Д-р Василка Йорданова Божкова
Първо отделение Лекар Д-р Богдан Фредиев Пенев
Второ отделение
Второ отделение Началник отделение Д-р Тодор Иванов Янев
Второ отделение Лекар, кардиология Д-р Татяна Иванова Тасева, д.м.
Второ отделение Лекар, вътрешни болести Д-р Татяна Иванова Иванова
Второ отделение Лекар, вътрешни болести Д-р Георги Иванов Иванов
Второ отделение Лекар, вътрешни болести Д-р Рада Иванова Прокопова-Берова
Второ отделение Лекар, вътрешни болести Д-р Анна Симеонова Стойнова-Венкова
Второ отделение Лекар, вътрешни болести Д-р Росица Тодорова Хасиева
Второ отделение Лекар, вътрешни болести Д-р Пенка Илиева Илиева
Второ отделение Лекар, кардиология Д-р Костадин  Стоянов Кондов
Второ отделение Лекар, пневмология и фтизиатрия Д-р Мариана Димова Костадинова
Второ отделение Лекар, пневмология и фтизиатрия Д-р Евгения Младенова Панкова
Второ отделение Лекар, ревматология Д-р Даниела Иванова Бичовска
Клиника по акушерство и гинекология
Родилно отделение
Родилно отделение Началник отделение Д-р Красимира Жекова Петкова
Родилно отделение Лекар, акушерство и гинекология Д-р Светлана Дочева Кинкина
Родилно отделение Лекар, акушерство и гинекология Д-р Георги Иванов Стоев
Родилно отделение Лекар, акушерство и гинекология Д-р Елена Христова Пашова
Родилно отделение Лекар, акушерство и гинекология Д-р Елка Кузманова Дачева -Казанджиян
Родилно отделение Лекар, акушерство и гинекология Д-р Йоли Борисова Братоева-Харизанова
Родилно отделение Лекар, акушерство и гинекология Д-р Боряна Първанова Анчева
Родилно отделение Лекар, акушерство и гинекология Д-р Петя Богомилова Хвалабогова
Родилно отделение Лекар – специализант Д-р Хатидже Сали Топчи
Родилно отделение Лекар – специализант Д-р Даниела Стоянова Чинова
Гинекологично отделение
Гинекологично отделение Началник отделение Д-р Татяна Николаева Хаджиева
Гинекологично отделение Лекар, акушерство и гинекология Д-р Лина Тодорова Джананова
Гинекологично отделение Лекар, акушерство и гинекология Д-р Иво Димитров Иванов
Гинекологично отделение Лекар, акушерство и гинекология Д-р Ангелина Пешева Илиева
Гинекологично отделение Лекар, акушерство и гинекология Д-р Димитър Стефанов Манев
Неонатологично отделение
Неонатологично отделение Началник отделение Д-р Иван Ангелов Бичовски
Неонатологично отделение Лекар, педиатрия Д-р Виолета Благоева Иванова
Неонатологично отделение Лекар, педиатрия Д-р Невена Иванова Желязкова
Неонатологично отделение Лекар, педиатрия Д-р Василка Досева Бакалова-Икономова
Неонатологично отделение Лекар Д-р Биляна Жерарова Иванова
КАИЛ
КАИЛ Началник клиника Д-р Доц. Мария Атанасова Костадинова
Първо отделение КАИЛ
Първо отделение КАИЛ Началник отделение Д-р Петър Петров Марков
Първо отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Виктор Дечев Дечев
Първо отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Иван Захариев Вълчев
Първо отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Николай Константинов Проевски
Първо отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Владислав Георгиев Генов
Първо отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Асиан Веселинов Асенов
Първо отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Людмил Александров Върляков
Първо отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Татяна Петкова Върбанова
Първо отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Саша Владимирова Николова
Първо отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Виктория Емилова Деянова
Първо отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Снежанка Георгиева Даскалова
Първо отделение КАИЛ Лекар Д-р Виктория Емилова Деянова
Второ отделение КАИЛ
Второ отделение КАИЛ Началник отделение Д-р Димитър Петров Николаков
Второ отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Мариан Вилхелм Мехочев
Второ отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Мария Георгиева Иванова
Второ отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Петър Стефанов Москов
Второ отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Данко Петков Петков
Второ отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Елица Милчева Милева
Второ отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Виктор Младенов Димитров
Второ отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Ивана Борко Стефановска
Второ отделение КАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Юлия Иванова Селиминска
Второ отделение КАИЛ Лекар Д-р Елица Милчева Милева
Второ отделение КАИЛ Лекар Д-р Данко Петков Петков
Второ отделение КАИЛ Лекар Д-р Ивана Борко Стефановска
Второ отделение КАИЛ Лекар Д-р Виктор Младенов Димитров
Клиника по хирургия
Клиника по хирургия Лекар, хирургия Д-р Доц. Михаил  Владимиров Радионов
Клиника по хирургия Заместник Началник клиника Д-р Стефан Атанасов Ковачев
Клиника по хирургия Лекар – специализант Д-р Яна Раденкова Зиновиева
Клиника по хирургия Лекар, хирургия Д-р Йордан Ангелов Благов
Клиника по хирургия Лекар, хирургия Д-р Ани Радоева Петкова-Близнашка
Клиника по хирургия Лекар, хирургия Д-р Красимир Стоянов Джупанов
Клиника по хирургия Лекар, хирургия Д-р Ивайло Иванов Григоров
Клиника по хирургия Лекар, хирургия Д-р Иван Михайлов Михайлов
Клиника по хирургия Лекар, хирургия Д-р Дениз Доан Зия
Клиника по хирургия Лекар, хирургия Д-р Славчо Тошев Тошев
Клиника по хирургия Лекар, хирургия Д-р Орлин Вълчинов Димитров
Клиника по хирургия Лекар Д-р Анатоли Валериев Симеонов
Клиника по хирургия Лекар Д-р Иван Танев Сечанов
Клиника по кардилогия
Клиника по кардиология Началник клиника Д-р Доц. Божидар Тодоров Финков
Кардиологично отделение
Кардиологично отделение Началник отделение Д-р Арман Шнорк Постаджиян
Кардиологично отделение Лекар, кардиология Д-р Саркис Мъгърдич Калустян
Кардиологично отделение Лекар, кардиология Д-р Георги Боянов Маждраков
Кардиологично отделение Лекар – специализант Д-р Елена Светлозарова Димитрова
Кардиологично отделение Лекар – специализант Д-р Зерегюл Шабанова Шабан
Отделение по интензивно лечение
Отделение по интензивно лечение Лекар, кардиология Д-р Камелия Димова Димова
Отделение по интензивно лечение Лекар, кардиология Д-р Любен Иванов Гуляшки
Отделение по интензивно лечение Лекар, кардиология Д-р Станислав Иванов Стефанов
Отделение по интензивно лечение Лекар, кардиология Д-р Здравка Борисова Масларска
Отделение по интензивно лечение Лекар, кардиология Д-р Морис Христов Цолов
Отделение по интензивно лечение Лекар, вътрешни болести Д-р Георги Иванов Личев
Отделение за функционална диагностика на ССС
Отделение за функционална диагностика на ССС Началник лаборатория за НДСС Д-р Емил Янев Костов
Отделение за функционална диагностика на ССС Лекар, кардиология Д-р Васил Димитров Велчев
Отделение за функционална диагностика на ССС Началник катетеризационна лаборатория Д-р Низар Ибрахим Рифаи
Клиника по кардиохирургия
Клиника по кардиохирургия Началник клиника Д-р Доц. Dh. Владимир Любенов Данов
Клиника по кардиохирургия Заместник Началник клиника Д-р Васил Атанасов Гегусков
Отделение по кардиохирургия
Отделение по кардиохирургия Лекар, кардиология Д-р Ани Петрова Африканова
Отделение по кардиохирургия Лекар, кардиология Д-р Боян Русев Марков
Отделение по кардиохирургия Лекар Д-р Валя Володиева Горановска
Отделение по кардиохирургия Лекар Д-р Георги Йорданов Стоицев
Отделение по кардиохирургия Лекар Д-р Десислав Богданов Капламаджиев
Отделение по кардиохирургия Лекар Д-р Петър Христов Узов
ОАИЛ
ОАИЛ Старши ординатор Д-р Лиляна Боянова Петрова, д.м.
ОАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Венцислава Кънчева Младенова
ОАИЛ Лекар Д-р Цветомир Никифоров Нинков
ОАИЛ Лекар Д-р Кирил Петров Пертов
ОАИЛ Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Даниел Първанов Йорданов
Клиника по нервни болести
Клиника по нервни болести Заместник Началник клиника Д-р Елка Христова Мишева-Маркова
Клиника по нервни болести Лекар, нервни болести Д-р Цветанка Димитрова Праматарова
Клиника по нервни болести Лекар, нервни болести Д-р Антоанета Сретенова Ценкова
Клиника по нервни болести Лекар, нервни болести Д-р Моника Димитрова Божкова-Йосиф
Клиника по нервни болести Лекар, нервни болести Д-р Десислава Георгиева Младенова
Клиника по нервни болести Лекар, нервни болести Д-р Славея Германова Аврамова
Клиника по нервни болести Лекар, нервни болести Д-р Борислава Крумова Василева
Клиника по нервни болести Лекар, нервни болести Д-р Карамфила Цакова Рафаилова-Василева
Клиника по нервни болести Лекар, нервни болести Д-р Даниела Петкова Христова
Клиника по нервни болести Лекар – специализант Д-р Веселин Евгениев Георгиев
Клиника по ортопедия и травматология
Клиника по ортопедия и травматология Началник клиника Д-р Доц. Стефан Иванов Станчев
Клиника по ортопедия и травматология Лекар, Главен асистент Д-р Валентин Стоянов Стоянов
Клиника по ортопедия и травматология Лекар, Главен асистент Д-р Георги Георгиев Тасков
Клиника по ортопедия и травматология Лекар, ортопадия и травматология Д-р Ивелин Великов Костадинов
Клиника по ортопедия и травматология Лекар, Асистент Д-р Игор Андрей Дичовски
Клиника по ортопедия и травматология Лекар, ортопадия и травматология Д-р Гаурав Сети Сети
Клиника по ортопедия и травматология Лекар, ортопадия и травматология Д-р Пламен Иванов Калъпов
Клиника по ортопедия и травматология Лекар, ортопадия и травматология Д-р Мартин Тошков Тошев
Клиника по ортопедия и травматология Лекар, ортопадия и травматология Д-р Пламен  Георгиев  Йолов
Клиника по ортопедия и травматология Лекар – специализант Д-р Десислав Красимиров Вълчев
Клиника по ортопедия и травматология Лекар – специализант Д-р Любомир Крумов Любомиров
Клиника по урология
Клиника по урология Професор, лекар Д-р Проф. Стоян Маринов Чакъров
Клиника по урология Заместник Началник клиника Д-р Михаил Димитров Абаджиев
Клиника по урология Лекар, урология Д-р Валентин Петров Бачев
Клиника по урология Лекар, урология Д-р Хари Георгиев Станчев
Клиника по урология Лекар, урология Д-р Бранимир Руменов Костадинов
Клиника по урология Лекар, урология Д-р Светлин Златев Златев
Клиника по урология Лекар, урология Д-р Методи Ненчев Тотев
Клиника по урология Лекар, урология Д-р Росен Стефанов Димитров
Клиника по урология Лекар – специализант Д-р Йоан Николаев Ников
Клиника по урология Лекар – специализант Д-р Борислав Валериев Димитров
Клиника по лицево-челюстна хирургия
Клиника по лицево-челюстна хирургия Началник клиника Д-р Проф. Радомир Любомиров Угринов
Клиника по лицево-челюстна хирургия Старши ординатор Д-р Армен Хайк Багомиан
Клиника по лицево-челюстна хирургия Лекар, анестезиология и интензивно лечение Д-р Владимира Добрева Караджинова Константинова
Клиника по лицево-челюстна хирургия Лекар, лицево-челюстна хирургия Д-р Христо Деянов Стоянов
Клиника по лицево-челюстна хирургия Лекар, лицево-челюстна хирургия Д-р Павел Кирилов Станимиров
Клиника по лицево-челюстна хирургия Лекар, лицево-челюстна хирургия Д-р Ходор Ахмед Факих
Клиника по лицево-челюстна хирургия Лекар, лицево-челюстна хирургия Д-р Румян Йорданов Величков
Клиника по лицево-челюстна хирургия Лекар, лицево-челюстна хирургия Д-р Елица Георгиева Деливерска-Александрова
Клиника по лицево-челюстна хирургия Лекар, орална хирургия Д-р Рафид Абдул Хусеин Али
Клиника по лицево-челюстна хирургия Лекар, орална хирургия Д-р Дойчин Иванов Дочев
Отделение по оториноларингология
Отделение по оториноларингология Началник отделение Д-р Катя Кирова Владова-Бързакова
Отделение по оториноларингология Лекар, ушно-носно-гърлени болести Д-р Диана Цокова Дилова
Отделение по оториноларингология Лекар, ушно-носно-гърлени болести Д-р Даниела Миленова Нанкова
Отделение по оториноларингология Лекар, ушно-носно-гърлени болести Д-р Симеон Константинов Нешков
Неврологична клиника
Неврохирургична клиника Началник клиника Д-р Венцеслав Асенов Бусарски
Неврохирургична клиника Лекар, неврохирургия Д-р Виолета Стефанова Арнаудова
Неврохирургична клиника Лекар, неврохирургия Д-р Стефан Георгиев Демикатонов
Неврохирургична клиника Лекар, неврохирургия Д-р Стефан Николаев Николов
Неврохирургична клиника Лекар Д-р Георги Светломиров Петров
Неврохирургична клиника Лекар Д-р Владимир Антонов Душанов
Неврохирургична клиника Лекар Д-р Тодор Иванов Алексиев
Общ консултативен кабинет
Общ консултативен кабинет Лекар, нервни болести Д-р Тодор Радев Цанков
Очна клиника
Очна клиника Началник клиника Д-р Доц. Борислав Стоименов Дъбов
Очна клиника Лекар, очни болести - старши ординатор Д-р Доц. Анета Луканова Мишева
Очна клиника Лекар, очни болести Д-р Росица Христакиева Лолова
Очна клиника Лекар, очни болести Д-р Доли Ефремова Ефремова
Очна клиника Лекар, очни болести Д-р Дора Радева Цуцекова
Очна клиника Лекар, очни болести Д-р Руслан Любомиров Янакиев
Очна клиника Лекар, очни болести Д-р Анастасия Борисова Царянска
Очна клиника Лекар, очни болести Д-р Лариса Боянова Пенева
Очна клиника Лекар – специализант Д-р Даниела Янакиева Ковачева
Очна клиника Лекар – специализант Д-р Вихра Александрова Найденова-Каменова
Очна клиника Лекар – специализант Д-р Елза Александрова Николова
Отделение по педиатрия
Отделение по педиатрия И.Д. Началник отделение Д-р Николай Атанасов Ташков
Отделение по педиатрия Лекар, детска кардиология Д-р Красимира Кирилова Гълъбова
Отделение по педиатрия Лекар, педиатрия Д-р Евелина Методиева Стоименова
Отделение по педиатрия Лекар, педиатрия Д-р Анна Славчева Гоцева
Отделение по педиатрия Лекар, педиатрия Д-р Елена Любенова Колева-Кудинова
Отделение по педиатрия Лекар Д-р Божана Иванова Найденова-Стоева
Отделение по инфекциозни болести
Отделение по инфекциозни болести Началник отделение Д-р Петър Велинов Петров
Отделение по инфекциозни болести Зам. началник отделение Д-р Ценка Георгиева
Отделение по инфекциозни болести Лекар, епидемиология  на инфекциозните болести Д-р Емилия Петрова Бадаланова
Отделение по инфекциозни болести Лекар, инфекциозни болести Д-р Василка Димитрова Зарчева
Отделение по инфекциозни болести Лекар, инфекциозни болести Д-р Лъчезар Александров Панчев
Отделение по инфекциозни болести Лекар, инфекциозни болести Д-р Мария Константинова Русинова
Отделение по инфекциозни болести Лекар, инфекциозни болести Д-р Анна Христова Николова-Коларов
Клиника по физикална и рехабилитационна медицина
Клиника по физикална и рехабилитационна медицина Началник клиника Д-р Яна Иванова Петровска
Клиника по физикална и рехабилитационна медицина Лекар, физикална и рехабилитационна медицина Д-р Искра Димитрова Такева-Здравкова
Клиника по физикална и рехабилитационна медицина Лекар, физикална и рехабилитационна медицина Д-р Нина Петрова Гацова-Профирова
Клиника по образна диагностика
Клиника по образна диагностика Началник клиника Д-р Мария Тодорова Недевска
Клиника по образна диагностика Заместник Началник клиника Д-р Маргарита Рашкова Бикова
Клиника по образна диагностика Лекар, образна диагностика Д-р Мариела Стефанова Василева
Клиника по образна диагностика Лекар, образна диагностика Д-р Евелина Димитрова Григорова
Клиника по образна диагностика Лекар, образна диагностика Д-р Лидия Георгиева Николчева-Иванова
Клиника по образна диагностика Лекар, образна диагностика Д-р Дарин Христов Донов
Клиника по образна диагностика Лекар Д-р Мариан Евгениев Димитров
Клиника по образна диагностика Лекар Д-р Габриела Тодорова Каменова
Клиника по образна диагностика Лекар Д-р Петър Маринов Цветанов
Отделение “Клинична лаборатория”
Отделение “Клинична лаборатория” Началник отделение Д-р Златка Любомирова Михайлова
Отделение “Клинична лаборатория” Лекар, кл.лаборатория Д-р Илиана Вячеславова Вълчанова-Цветкова
Отделение “Клинична лаборатория” Лекар, кл.лаборатория Д-р Христо Маринов Балтов
Отделение “Микробиологична лаборатория и контрол на ВБИ”
Отделение “Микробиологична лаборатория и контрол на ВБИ” Началник отделение Д-р Елена Матеева Джигошева
Отделение “Микробиологична лаборатория и контрол на ВБИ” Лекар, микробиология Д-р Елена Йорданова Дормишева
Отделение “Микробиологична лаборатория и контрол на ВБИ” Лекар, микробиология Д-р Таня Панайотова Анакиева-Велева
Отделение по трансфузионна хематология
Отделение по трансфузионна хематология Началник отделение Д-р Николай Людмилов Андреев
Отделение по трансфузионна хематология Лекар Д-р Дияна Спасова Петрова
Отделение по трансфузионна хематология Лекар, трансфузионна хематология Д-р Венета Димитрова Аржентинска
Отделение по клинична патология
Отделение по клинична патология Началник отделение Д-р Стефан Петров Петров
Отделение по хемодиализа
Отделение по хемодиализа Началник отделение Д-р Николай Георгиев Тодоров
Отделение по хемодиализа Заместник Началник отделение Д-р Красимира Атанасова Ашикова
Отделение по хемодиализа Лекар, вътрешни болести Д-р Райничка Златкова Савова-Чакърова
Отделение по хемодиализа Лекар, вътрешни болести Д-р Петя Стефанова Дойчинова
Спешно отделение
Спешно отделение Началник отделение Д-р Ана Симеонова Николова
Спешно отделение Заместник Началник отделение Д-р Валерий Борисов Железаров
Спешно отделение Лекар, вътрешни болести Д-р Елисавета Иванова Петрова
Спешно отделение Лекар, вътрешни болести Д-р Нина Владимировна Бержатая -Мазнева
Спешно отделение Лекар, неврохирургия Д-р Николай Христов Манов
Спешно отделение Лекар, обща медицина Д-р Бистра Димитрова Стайкова
Спешно отделение Лекар, спешна медицина Д-р Румяна Тодорова Вълкова
Спешно отделение Лекар, спешна медицина Д-р Виолета Димитрова Тодорова
Спешно отделение Лекар, спешна медицина Д-р Димитър Стефанов Димов
Спешно отделение Лекар, токсикология Д-р Аксения Петкова Варадинова
Спешно отделение Лекар, ушно-носно-гърлени болести Д-р Росен Богданов Николоски
Спешно отделение Лекар Д-р Мариана Иванова Радева
Спешно отделение Лекар Д-р Антон Цолов Ботев
Спешно отделение Лекар Д-р Росица Кирилова Иванова
Спешно отделение Лекар Д-р Васил Цветков Миланов
ТЕЛК
ТЕЛК Председател на ТЕЛК Д-р Зоя Владимирова Здравкова
ТЕЛК Лекар – член на ТЕЛК Д-р Таня Димитрова Мутафчийска
ТЕЛК Лекар – член на ТЕЛК Д-р Константин Георгиев Кърпачев
Сектор “Безопасност и здраве при работа”
Сектор “Безопасност и здраве при работа” Лекар, обща медицина Д-р Шаке Агоп Агопян
Отделение за централно снабдяване със стерилни материали-ЦБС
Отделение за централно снабдяване със стерилни материали-ЦБС Началник отделение Д-р Зорница Христова Христова
БОЛНИЧНА АПТЕКА

Началник аптека
Магистър-фармацевт Надежда Георгиева

Tова е изключително важно звено за всяка болница и неразделна част от историята й. За съжаление, дейността й често остава незабелязана.
Болничната аптека функционира от края на 20-те години на миналия век. Ръководена е последователно от магистър-фармацевтите Г. ТЕРЗИЕВ и БЕЛЧЕВ.
Управител на първата болнична аптека към Окръжна болница “Д-р Рачо Ангелов” е маг.-фарм. Минчо МИНЧЕВ, дипломирал се в Германия. Всички лекарствени продукти за лежащо болните са се приготвят от 2 фармацевти и 3 помощник-фармацевтки изцяло ex tempore – инжекционни и инфузионни разтвори, прахове, пилули, супозитории, сиропи, инфузи, декокти, тинктури, мази и колири за очи. Благодарение усилията на този човек болницата е сред първите в страната, които се снабдяват с удивително мощния за времето си мощен пеницилин.
При преместването на болницата в новата сграда в ж. к. “Младост” се изгражда самостоятелно помещение на аптеката в съответствие с нормативните изисквания – тогава тя е най-голямата в страната! Управител, до пенсионирането си през 1981 г., продължава да й бъде маг.-фарм. Минчев. Аптеката е сертифицирана като “Екстра категория”, с персонал от 14 души и с право в нея да се обучават студенти. Призната е за университетска и в нея се извършва обучение на студенти от Фармацевтичния Факултет. (Една от бившите стажантки днес е министър на здравеопазването на Република Конго…)
През периода 1981 – 1991 г. управител е маг.-фарм. Ангел МАДЖАРОВ, един от най-елитните и всеотдайни български фармацевти. В болницата е назначен и първият в България клиничен фармацевт – маг.-фарм. Румен Иванов, който минава визитации с лекарите и ги подпомага в избора на лекарства.
Управител през 1991-1995 г. е маг.-фарм. Борислав ПЕТРОВ, активист на Българския фармацевтичен съюз.
След него и до днес Болничната аптека се ръководи от маг.-фарм. Надежда ГЕОРГИЕВА, която има 2 признати специалности – по “Организация на аптечното дело” и по “Здравен мениджмънт”.

КОНТАКТИ

МБАЛ “Света Анна” – sveta-anna.eu

Адрес: гр. София, ул. Димитър Моллов №1
Тел.: 02 975 90 00


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: sveta-anna.eu

Comments are closed.