Медигрей – Рентгеновата диагностика

May 22, 2019
ЗА НАС

MedigreyМЕДИГРЕЙ е създадена през 2005г. от специалисти, работили дълго в областта на рентгеновата диагностика, с основна задача – преодоставяне на услуги в областта на контрола на качеството на медицински рентгенови апарати.

МЕДИГРЕЙ Е ЛИЦЕНЗИРАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТТА СИ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ И МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

Благодарение на опита на нашите консултанти в областта на диагностичната рентгенология, експлоатацията на рентгенови диагностични апарати и разработваните методики за контрол на параметрите на рентгеновата апаратура, ние притежаме богат опит и инженерен подход към проблемите, свързани с качеството на диагностичния образ.

Фирмата извършва услуги, свързани с оценка на качеството на диагностичния образ на рентгенова диагностична апаратура, консултиране и проектиране на рентгенови кабинети. Ние притежаме богат опит и инженерен подход към проблемите, свързани с качеството на диагностичния образ.

УСЛУГИ

ScannerToshibaПускови изпитания, проверка и оценка на физико-техническите параметри на медицинска диагности

чна апаратура съгласно Наредба 2. Консултиране и изработка на програми за контрол на качеството.

Gear

Периодични изпитания и проверки по разработена програма за контрол на качеството за всеки рентгенов апарат.
Консултации за последваща клинична експлоатация и подобряване на процеса на работа, с цел достигане на по-добри клинични резултати.

Проектиране на рентгенови кабинети в част “Технически проекти и мерки за радиационна защита” (част “Лъчезащита”).

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:

 

 • measurement
 • РЕАЛНО ИЗМЕРВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА КОНТРОЛИРАНА ДИАГНОСТИЧНА РЕНТГЕНОВА АПАРАТУРА
 • ИЗМЕРВАНЕ НА РАДИАЦИОННИТЕ ПАРАМЕТРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА ( ОДК )
 • ОБЕКТИВНА ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА АПАРАТИТЕ И РАБОТАТА НА ОБСЛУЖВАЩАТА СЕРВИЗНА ФИРМА
 • ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТИПИЧНИТЕ ПАЦИЕНТНИ ДОЗИ
 • ПРОВЕРКА НА ИНВИДУАЛНИТЕ ЛЪЧЕЗАЩИТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСТРУКТАЖ ЗА РАБОТА  С ИЙЛ
 • КОНСУЛТАЦИИ ОТ МЕДИЦИНСКИ ФИЗИК – ЕКСПЕРТ
 • ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЕКТ С ИЙЛ
 • КОРЕКТНО ОТНОШЕНИЕ
 • СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЦЕЛИЯ ДИАГНОСТИЧЕН ПРОЦЕС
 • КРАТКИ СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОВЕРКИТЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ
 • КАЧЕСТВЕНО И ОТГОВОРНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРОВЕРКИ
 • ОТСТЪПКИ ОТ ЦЕНАТА ПРИ КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ
ЦЕНИ

Цени за услугите:

Моля, обадете ни се със списък на апаратурата и услугите, които желаете, за да Ви предложим изгодна оферта !

Отстъпки за комплексно обслужване !
Управител : дипл.физ. Милена Кънева, 0888/573-294
Адрес за кореспонденция : гр.Пловдив, ул. “Радовиш”№20, ет.1, ап.2

КОНТАКТИ
Медигрей – medigraybg.com

Адрес: гр.Пловдив, ул. „Архимандрит Евлоги“ 7
Тел.: 032 81 87 40;
Моб. тел.: 0888 573 294; 0888 332 974
E-mail: medigraybg@ gmail.com

Текст и изображения: medigraybg.com

 

Comments are closed.