Диагностичен център “Спектър”

February 23, 2024
ЗА ЦЕНТЪРА

SPECTAR

Здравейте, ние от „Спектър“ сме екип от специалисти по образна диагностика и физиотерапия, които сме специализирали и работили във водещи Университетски болници и имаме дългогодишен опит. Нашата цел е да предоставим възможно най-качествената услуга на пациентите си като спазваме всички правила и стандарти на добрата медицински практика. „Спектър“ разполага с модерна апаратура и квалифициран персонал, който вярва, че индивидуалният подход към проблемите и състоянието на всеки един пациент е изключително важен и задължителен в нашата практика.

Имаме удоволствието в нашият център да работят водещи консултанти по неврология, неврохирургия, ендокринна хирургия, онкология и ортопедия. На територията на нашия център има приемна на клинична лаборатория „Цибалаб“.

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

„Спектър“ предлага пълен спектър от образни изследвания, който включва: Магнитно-резонансна томография (МРТ/ЯМР), Компютърна томография (КТ/Скенер), Рентгенография, Мамография и Ехография. Центърът по образна диагностика работи с НЗОК и доброволните здравноосигурителни фондове.

„Спектър“ разполага с висококвалифициран персонал и медицински екип с дългогодишен опит и със следната високачествена апаратура:

„Спектър“ разполага с два апарата за магнитно-резонансна томография.

Затворен (тунелен) магнитен резонанс: Signa Pioneer – 3T

Първият е Signa Pioneer – 3Tesla, като ние сме закупили най-новия софтуер за целия спектър от изследвания към апарата. Този магнитен резонанс предлага висококачествени изследвания като същевремено изисква по-малко време за сканиране и предлага по-добър комфорт на пациента.

Отворен магнитен резонанс: Hitachi Aperto Lucent 

Вторият ни резонанс е Hitachi Aperto Lucent, който е отворен и е подходящ за хора страдащи от клаустрофобия, хора с наднормено тегло, както и деца, защото позволява на родителя да присъства на изследването и да има непосредствен контакт с детето.

Нискодозов компютърен томограф: OPTIMA 540, произведен от GE Healthcare

Имаме удоволствието да Ви представим нашия компютърен томограф (скенер) Optima 540, произведен от GE Healthcare, който ни позволява да предлагаме нискодозова компютърна томография. Нашият скенер използва интерактивна система за реконструкцията на образи, която позволява намаляването на лъчевото натоварване на пациентите до 50%, без да компрометира качеството на изследването.

Последно поколение мамографски апарат: GE Healthcare Senographe Crystal Nova

Диагностичен център Спектър разполага с най-новото поколение мамографски апарат, а именно GE Healthcare Senographe Crystal Nova. Апаратът осъществява така наречената Full field дигитална мамография – FFDM, която позволява прецизно изследване на млечните жлези.

Нов рентгенографичен апарат: Siemens Iconos R100 с директна дигитализация на образите – DR

Ехографски апарат: GE Healthcare LOGIQ 6

Апаратът позволява детайлно изследване на тъканите с висока резолюция, включително в дълбочина, възможност за оценка на кръвоснабдяването чрез т.нар. Доплер –ехография, както и оценка на виртуалната плътност, доближаваща се до реалната чрез еластография.

Моля, посетете нашият сайт: www.spectarbg.com, за допълнителна и подробна информация относно нашия лекарски екип, предлаганите изследвания и апаратура. Ако имате допълнителни въпроси, запитвания или бихте желали да си запишете час, можете да се свържете с нас на един от следните телефони: 02/ 494 0130; 02/ 423 0726; 02/ 423 4783; 0884 143 309; 0884 143 308.

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Физиотерапията предлага възможности за лечение и профилактита на различни заболявания и болкови синдроми на опорно-двигателния апарат, травматични увреждания, следоперативни състояния, централна и периферна нервна система, главоболие, неврози, безсъние, дихателни, гинекологични и урологични възпалителни заболявания. Допълнително се предлагат и различни видове естетични процедури.

Физиотерапията разполага с висококачествена физиотерапевтична апаратура и предлага възможности за лечение с:

-        – Електроапарати с ниски- и средночестотни токове, вакъъм, електросимулации

-        – Магнитотерапия (ниско- и високоенергийно магнитно поле)

-        – “GUNA” – терапия с различни видове колаген (инжекционен и неинжекционен метод)

-         – Ударно-вълнова терапия (Shockwave)

-        – Лазертерапия (студен и високоенергиен лазер)

-        – Ултразвук и ултрафонофореза

-        – Апарат “Deep oscillation”

-         – Система за Екстензионна терапия

-        – Лимфен дренаж

-        – Акупунктура

-        – Мануална диагностика и терапия

-        – Неврална терапия с лидокаин

-        – Хомеопатия

-        – Шрот-терапия (вид лечебна гимнастика при гръбначни изкривявания)

-        – Лечебна гимнастика

-        – Масажи

-        – Криотерапия (Game Ready)

-        – Светлолечение – „Биотрон“ лампа

-        – Mоксотерапия

-        – Компреси с черноморска луга

-        – Радиочестотен лифтинг за лице и тяло

За вас работи екип от рехабилитатори и кинезитерапевти воден от Д-р Цонка Савова, специалист по Физикална и Рехабилитационна медицина.

Физиотерапията на „Спектър“ не работи с НЗОК, но работи със здравноосигурителни фондове. Моля, ако имате въпроси или желаете да си запишете час за преглед и физиотерапия, обадете се на номер: 0884 143 354.

ЕКИП

Д-р Константин Костадинов – Специалист по образна диагностика

Завършил Медицински университет в София през 1995 г. Придобита специалност по образна диагностика в Медицински университет гр. София през 2002 г.

Специализации по компютърна томография и магнитнорезонансна томография в Австрия и Чехия. Публикации по Образна диагностика в списания в България и чужбина.

Професионален път:

 • 1995-1996 – Участъков терапевт в Трета Работническа болница.
 • 1996-2006 – Ординатор в отделение по Образна диагностика на Университетска болница “Царица Йоанна” – ИСУЛ
 • 2006-2009 – Управител на СМДЛ “Смарт”
 • 2009-досега – Управител на МДЛ “Спектър” ООД

 

Д-р Иво Николов – Специалист по образна диагностика

Завършил Медицинска академия в София през 1990 г. Придобита специалност по рентгенология в Медицинска академия – София през 1994г.

Специализации по компютърна томография и магнитнорезонансна томография в Австрия, Великобритания, Испания, Чехия и Австралия. Специализации по мускулоскелетна образна диагностика в Унгария, Италия, Австрия. Над 30 публикации по Образна Диагностика в списания в България и чужбина.

Професионален път:

 • 1991-2001 – научен сътрудник в катедрата по образна диагностика на Военномедицинска академия – София
 • 2001-2012 – завеждащ отделение по компютърна томография във Военномедицинска академия – София
 • 2012-2013 – завеждащ отделение по конвенционална рентгенова диагностика в Университетска болница по сърдечно-съдови заболявания “Света Екатерина” – София
 • 2013-досега – работи в МДЛ “Спектър” ООД

 

Д-р Пламен Гецов – Специалист по образна диагностика

Завършил Медицински университет – Плевен през 2000 г. Придобита специалност по образна диагностика в Медицински университет гр. София през 2007 г. Завършва и Факултета по обществено здраве в Медицински университет гр. София през 2012 г.

Специализации по Образна диагностика и диференциална диагноза на гастроинтестиналния тракт при Медицински Институт на МВР. Стажове по онкология, онкохирургия и онкогинекология в отделение по хирургия при Междуобластен диспансер по онкологични заболявания – Враца

Професионален път:

 • 2000-2002 – Отделение по кардиология и ревматология в МБАЛ “Христо Ботев” – Враца
 • 2002-2004 – Отделение по образна диагностика в МБАЛ “Христо Ботев” – Враца
 • 2004-досега – Клиника по образна диагностика в УМБАЛ “Царица Йоанна” / ИСУЛ – София

 

Д-р Цонка Савова – Специалист по физикална и рехабилитационна медицина

Завършила Медицински университет – София през 1997 г. Придобита специалност по физикална и рехабилитационна медицина през 2006 г.

Преподава на студенти по медицина и специализиращи лекари. Преминала е курсове на следдипломна квалификация за високо специализирани дейности по лазертерапия, електродиагностика и електростимулация, постизометрична релаксация и мобилизация на периферни стави, екстензионна терапия, иглотерапия, курс по нервно-мускулни заболявания, невропатична болка, мануална терапия, клинична хомеопатия, неврална терапия. Член е на Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация, Дружеството по традиционна китайска медицина, Българската медицинска хомеопатична организация.

Професионален път:

 • 1998-2005 – лекар-ординатор в СБДПЛР “Панчарево”
 • 2006-2007 – асистент-преподавател в УМБАЛ ”Александровска”, към Катедра по физикална медицина и рехабилитация на МУ-София
 • 2007-досега – Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина на МБАЛ “Токуда Болница София”

 

Д-р Бранимир Пенев – Специалист по образна диагностика

Завършва медицина с отличен успех през 1992г. в МУ Варна. През 1998 г. придобива специалност „Образна диагностика”. Притежава диплома по Неврорентгенология издадена от Европейската асоциация по неврорентгенология (ЕSNR). Курсове и специализации в България, Австрия, Турция, Гърция, Сърбия, Полша, Русия, Холандия. Владее всички конвенционални и специализирани методики в областта на образната диагностика.

Автор е на няколко научни публикации в областта на образната диагностика и е бил лектор в специализирани курсове и национални конгреси. Участвал е в работни групи за изготвяне на правила за добра медицинска практика в областта на образната диагностика.

Професионален път:

 • 1992-1993 – рентгенолог в Катедра по образна диагностика на ВМА София
 • 1993-1999 – рентгенолог в Отделение по образна диагностика на МБАЛ Русе
 • 1999-2003 – медицински представител
 • 2003-2009 – Управител на МДЛ „Скендиагностик“, Русе
 • 2009-2016 – рентгенолог в Клиника по образна диагностика на Токуда Болница София
 • 2016 – рентгенолог в МДЛ Спектър

Пълноправен член на Европейската асоциация по радиология (ESR), Европейската асоциация по неврорентгенология (ESNR), Българската асоциация по радиология(БАР) и Българското дружество по кардио-торакална рентгенология(БДКТР).

Области на специализиран професионален интерес:
Образна диагностика на заболяванията на централната нервна с-ма
Образна диагностика на заболяванията на гръдния кош

 

Д-р Мина Димова – Специалист по образна диагностика

Завършила Медицински университет в град София през. 2003 г. Придобита специалност по образна диагностика в Медицински университет гр. София през 2014г.

Специализирани курсове по образна диагностика на заболяванията на млечната жлеза и простатата в България, Дания и Англия.

Професионален път:

 • 2006-2015г – Лекар в отделение по Образна диагностика на Университетска болница “Лозенец” – гр. София
 • 2015-2016 – лекар в отделение по Образна диагностика „Първа градска болница“София
 • 2016-2019г- лекар в отделение по Образна диагностика на „Аджибадем Сити Клиник“-онкологичен център – гр. София
 • От януари 2019г – лекар в МДЛ“Спектър“

Пълноправен член на Европейската асоциация по радиология (ESR), Европейската асоциация по неврорентгенология (ESNR), Българската асоциация по радиология(БАР) и Българското дружество по кардио-торакална рентгенология(БДКТР).

Области на специализиран професионален интерес:
Образна диагностика и профилактика на заболяванията на млечната жлеза

 

Д-р Стоянка Динева – Специалист по образна диагностика

Завършила Медицина през 1990 г. Придобита специалност по образна диагностика в Медицински университет – София през 2002г. Завършва и Факултета по обществено здраве в Медицински университет – София през 2013г.

Специализации и курсове по Образна диагностика в Медицински университет – София и Медицински Институт на МВР. Публикации по Образна диагностика в списания в България и чужбина.

Професионален път:

 • 1992-1998 – Отделение по образна диагностика и неотложна помощ в МБАЛ – Габрово
 • 1998-2004 – Отделение по образна диагностика в ДКЦ 16 – София.
 • 2004-2008 – Клиника по образна диагностика в УМБАЛ “Царица Йоанна” / ИСУЛ – София
 • 2008-досега – Клиника по образна диагностика в Медицински институт на МВР-София

 

Пълноправен член на Европейската асоциация по радиология (ESR), Европейската асоциация по диагностика на гърдата (EUSOBI).

 

Д-р Боряна Пранчева – Специалист по образна диагностика

Завършила Медицински университет – София през 1991г. Придобита специалност по образна диагностика в Медицински университет гр. София през 1995г.

Специализирала е голяма част от съвременните методи по Образна Диагностика в страната и чужбина. Владее английски език.

Професионален път:

 • 1991 – 1994г. – лекар – ординатор в Катедрата по Образна Диагностика във ВМА – София.
 • 1995г. до 1999г. – асистент в Катедрата по Образна Диагностика в Университетска болница – „Царица Йоанна”
 • 1999г. до 2012г. – рентгенолог в Клиниката по Компютърна и Магнитно – Резонансна Томография към Катедрата по Образна Диагностика във ВМА – София.
 • 2012 до 2020г. – рентгенолог в Клиниката по Образна Диагностика в болница Токуда.
 • От 2021г – лекар в МДЛ“Спектър“
КОНСУЛТАНТИ

Спектър работи съвместно със следните водещи специалисти, които предлагат консултации след предварително записан час на регистратурата.

Проф. Д-р Венелин Герганов – Неврохирург

Проф. Д-р Румен Пандев – Ендокриннен Хирург

Д-р Венцислав Тимушев – Ортопед и Травматолог

Д-р Росица Кръстева – Онколог

Доц. Д-р Владимир Русимов, д.м. – Ортопед и Травматолог

Доц. Д-р Марко Клисурски, д.м. – Невролог

Д-р Захари Захариев – Онколог и Лъчетерапевт

 

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Спектър работи съвместно и с клинична лаборатория „Цибалаб“.

Моля, посетете сайта ни: www.spectarbg.com, за повече информация относно предлаганите услуги от Спектър: образна диагностика и физиотерапия, както и от консултиращите лекари-специалисти и МДЛ „Цибалаб“ на територията на Спектър.         

ГАЛЕРИЯ

ЧакалняСпектър Регистратура Образна ДиагностикаСкенерОбразна ДиагностикаМРТ 3ТЛимфопресаЛазерКабинет лазерВисоко-енергиен лазер20210225_15422120210304_14341120210304_143503Guna PhoresisShock-wave20210224_10172420210224_10181320210224_10240220210225_153918
КОНТАКТИ

Диагностичен център „Спектър“ – www.spectarbg.com

Адрес: гр. София, ж.к. Изток, ул. „Незабравка“ 25, Парк-хотел Москва

Моб. тел.: 0884 143 308, 0884 143 309

Тел.: 02/ 494 0130, 02/ 423 0726, 02/ 423 4783

Физиотерапия моб. тел.: 0884 143 354

Email: info@spectarbg.com


Вижте по-голяма карта

Comments are closed.