Медицински център ЕВРО-МЕД / ОЙРО МЕД – Поморие

July 16, 2017
ЗА НАС

EUROМедицински център „Евро-мед” е център, който работи в областта на спешното медицинско обслужване и първичната медицинска помощ в България в района на Слънчев бряг, Несебър, Поморие, Бургас и Обзор.

Медицински център „Евро-мед” е център, който работи в областта на спешното медицинско обслужване и първичната медицинска помощ в България, в района на Слънчев бряг, Несебър, Поморие и Обзор.

В нашия център работят лекари с различни специалности с цел покриване на широк спектър на медицинското обслужване.

Медицинското обслужване се осъществява от специалисти със следните специалности:
- вътрешни болести/кардиология
- хирургия
- анестезиология/интензивна медицина
- педиатрия
- ендокринология
- обща медицина

За оптималното медицинско обслужване на пациентите медицинският център поддържа интензивно сътрудничество с разположените в района болници, както и сътрудничество със специализирани клиники и институти в Германия.

Това включва диагностика, както и възможно най-доброто пред- и постстационарно лечение на пациентите. Благодарение на интердисциплинарната съвместна работа на отделните специалисти е осигурена базата за ефективно и квалифицирано обслужване на пациентите. Всички лекари и сестри от медицински център „Евро-мед” работят според най-съвременното ниво на медицинската наука и използват съвременна медицинска апаратура за съответната сфера.

Пациентите се обслужват от любезен, компетентен и редовно обучаван персонал в кабинетите. Всички кабинети са с висококачествено оборудване и впечатляват със светлата и приятна атмосфера. Медицинският център „Евро-мед” е модерен и перспективен медицински център. Лекарите и сестрите разбират вашата необходимост от медицинско обслужване и като ориентирана към пациента услуга.

Пациентите трябва да усетят партньорската концепция на медицинския център и да се възползват от нея. Освен това медицинският център разполага със съвременен център за спешна помощ и транспорт на пациенти, който е организиран по немски стандарт. За тази цел има на разположение линейки с обучен персонал (парамедици).

Оборудването на автомобилите отговаря на DIN EN 1789 тип C и така гарантира оптимално спешно обслужване на пациентите.

ДЕЙНОСТ

Какво да правите при спешен случай?
Частно медицинско обслужване – стъпка по стъпка
При остро заболяване трябва първо да се уверите: дали заболяването е тежко, застрашаващо живота или не. При много тежко нараняване/кръвотечения или при тежки, остри болки в гърдите моля да се обадите на Бърза помощ с телефонен номер 112/150.
При всички други оплаквания като болки, температура, повръщане и т.н…. може да се свържете с телефонната централа на бързата частна медицинска служба за спешна помощ на медицински център Евромед 24 часа в денонощието на номер: 0596 22012
• Вашето обаждане ще бъде прието от обучен персонал, който ще ви попита за вашите симптоми и ще запише вашите данни.
• Веднага след това или още по време на вашето обаждане ще бъде уведомен дежурния лекар или педиатър.
• Компетентният лекар ще ви се обади в рамките на няколко минути. Евентуално той ще ви попита отново за основните симптоми и ще ви съобщи времето на неговото пристигане.
• Това време за пристигане възлиза на максимално 60 минути след вашето обаждане – няма значение дали е през деня или нощта!
• На място се извършва подробен преглед, лечение и консултация чрез опитните лекари от службата за спешна помощ.
• Ако трябва да се вземат допълнителни диагностични или терапевтични мерки, на базата на подробна консултация ще бъдете изпратени при правилния специалист. Ако е необходима хоспитализация, лекуващият лекар ще извърши организацията на транспорта и ще съобщи по телефона на дежурните колеги в болницата.
• Винаги вие получавате внимателно изготвен и подробен медицински доклад за вашето по-нататъшно лечение от личния лекар или от специалист.

УСЛУГИ

Спектър на услугите на медицински център „Евро-мед”
В нашия медицински център се лекуват остри заболявания и травми от злополуки на възрастни и деца, включително такива с опасни за живота състояния.

Модерно оборудвани помещения са на разположение 24 часа на опитен екип от лекари с различни специалности и обслужващ персонал с най-съвременна медицинска техника. Незабавно могат да се извършат всички необходими диагностични процедури.

В центъра за спешна медицинска помощ са добре интегрирани процесите за лечение с цел бързо обслужване на пациенти със сърдечен инфаркт, инсулт и тежко пострадали пациенти в сътрудничество с клиники, институти и специализирани звена в Бургас, Варна и София.

Гарантира се тясно сътрудничество със специалисти в Германия. Освен това нашият медицински център разполага с лекари във Варна и София. Центърът предлага допълнително звено за домашни посещения, което извършва амбулаторни прегледи и консултации на пациенти в хотела или апартамента, както и на други места.

Допълнително разполагаме с център за спешна помощ и транспорт на пациенти по стандарта на ЕС.

ОБСЛУЖВАНЕ

Дежурен медицински екип/дежурен педиатричен екип
Мобилният дежурен медицински екип предлага услугата за домашни посещения, която може да се използва в спешни случаи. (хотел, домашни посещения)

Център за спешна помощ/транспорт на пациенти:
Центърът за спешна помощ и амбулаторията за спешна медицинска помощ на медицинския център „Евромед” са на разположение за бързото обслужване на всички пострадали и болни в района на Слънчев бряг, Несебър, Поморие и Обзор. Всички наши лекари имат допълнителна квалификация по спешна медицина.

Към двата специални автомобила (напр. линейки – всички могат да се използват и като реанимобили) са включени и автомобили за превоз на болни, които са пригодени специално за отдалечени места и локални обратни транспорти.

ГАЛЕРИЯ

bild1bild2bild3bild4bild5bild7
КОНТАКТИ

Медицински център ЕВРО-МЕД / ОЙРО МЕД – Поморие – medicalcenter-euromed.com

Адрес: гр. Поморие, ул. Поп Сава Катрафилов № 1A
Тел.: 0596 2 20 12
Моб. тел.: 0887 980 725
E-mail: euro-med-bulgaria@ t-online.de

Текст и изображения: medicalcenter-euromed.com

Comments are closed.