Медицински център “Медея-СИ”

July 15, 2017
ЗА НАС

medМедицинският център “Медея-СИ” е специализиран в лечението и подпомагане на лечението на пациенти страдащи от различни форми рак. При лечението на раковите заболявания нашият медицински център изцяло се доверява на т.н. “Метод на Качугин”. Методът на Качугин за лечение на рак придоби световна известност в последното десетилетие под името Семикарбазид-кадмиева терапия /SEMICARBAZIDE – CADMIUM THERAPY/ или SKT. Методът “Качугин” е разработен и патентован в Русия от Анатолий Трофимович Качугин /1895-1971/ – лекар и биохимик с много изобретения в областта на химията и медицината. Създател е на няколко ефективни лекарства срещу туберкулоза използвани и днес.

В началото на 50-те години на 20-ти век Качугин разработва оригинална система за лечение на рак, чрез използването на медикаменти от групата на семикарбазидите. Той изследва и съвместното действие на медикаментозната и радиотерапията /Neutron Capture Therapy/, като разработва медикаменти повлияващи туморите при облъчване с неутрони. Неговият метод за борба с рака е многокомпонентен способ за лечение на онкологично болни. По същество е палиативна терапия, предназначена за подобряване качеството на живот на раково болните.

Тя се използва за лечение на пациенти, на които не помагат стандартните практики при лечение на рак – химиотерапия, радиотерапия и хирургичното лечение. Терапията по метода на Качугин може да подобри самочувствието на онкологично болните, да удължи живота им, да намали проявлението на болките, а в случаите с висока чувствителност на туморите – да ги излекува напълно. Има доказана ефективност. Практикува се в руски и израелски клиники. Резултатите от лечението на пациенти с различни типове рак са публикувани във водещи световни медицински каталози и са представяни нееднократно на международни медицински конгреси.

Медицинският център “Медея-СИ” работи в тясно сътрудничество с програмата за интегрирано лечение на рак /Integrative Cancer Treatment Program/ и медицинския център на Др.Лео Качугин в Германия /Dr. Kacugin Management Center/ – www.kachugina-therapy.info и руската лекарска организация “Биоклиник” – www.bioclinic.ru

ЗА ПАЦИЕНТИ

Терапията се радва на позитивните отзиви на лекарите и на болните преди всичко. Резултатите от използването ѝ са представени в официалните отчети на клиниките. Те са оповестени на международни научни конгреси, в международни научни каталози, в каталозите на Националната медицинска библиотека на САЩ. Терапията отслабва изразените болки и подобрява самочувствието. Тя предизвиква повишаване на активността при много болни, те чувстват поява на бодрост скоро след началото на лечението. Хората, които се ползват дълго време от терапията живеят по-дълго от пациентите, получаващи обичайните видове палиативно лечение. Качеството на техния живот значително се подобрява. На тях са им необходими по-малко обезболяващи медикаменти или въобще не се нуждаят от тях. Някои пациенти са в състояние да работят и да се обслужват сами. Много пациенти, които са преминали тестовия период, отбелязват временно подобрение на самочувствието и отслабване симптомите на болестта. Опитът на руската клиника „Биоклиник“, която има лиценз за метода Качугини, показва, че в 25-30 процента от случаите пациентът може да бъде излекуван, ако той успешно премине тримесечния тестов период и дълго получава дадената терапия./по Bioclinic/

Снимките са от биоклиника в Русия.

ЗА ПРЪВ ПЪТ В ЕВРОПА И СВЕТА

IMG_20140714_161835

Брошури

 

ГАЛЕРИЯ

123
КОНТАКТИ

Медицински център “Медея-СИ” – medeya-si-oncology.com

Адрес: гр. Рудозем, ул. Ат. Буров 19
Тел.: 0306 99 11 46; 0
Моб. тел.: 0895 620 840; 0899 42 46 26
Д-р Здравкова: Моб. тел.: 0896 073 435; 0897 043 090
E-mail: nelo1@ abv.bg

Текст и изображения:medeya-si-oncology.com

Comments are closed.