Професор д-р Д.Шишков Д.М – Специалист уролог Пловдив

April 29, 2019
ЗА НАС

ScreenHunter_5597 Nov. 16 23.48Професор  Д.Шишков Д.М   предлага ендоскопски и лапароскопски операции, оперативни урологични интервенции и други методи за лечение на болести, засягащи пикочо-половата система. Професор ДМ ДИМИТЪР ШИШКОВ е член на “Европейската урологична асоциация и Центъра за ортотопично заместване на пикочен мехур”. Лекарят практикува като завеждащ урологично отделение в МБАЛ Пловдив.

Професор  Д.Шишков Д.М е специалист уролог с богат отпит. Завършва медицина във ВМИ „Ив. П. Павлов ” град Пловдив през 1991 г.

През 1997 г. придобива специалност „Урология”. Защитава дисертация на тема „Ортотопичен мехур от илеум след радикална цистектомия по метода на проф. Щудер ” през 2006 г.

Периода от 1991 до 1998 г. доктор ШИШКОВ работи като ординатор в Урологично отделение на Първа градска болница град Пловдив. От 1998 г. работи в МБАЛ град Пловдив като ординатор в Урологично отделение, а през 2002 г. 3 месеца работи в Урологична клиника на МБАЛ „Св. Анна ” като старши ординатор.

От 2001 г. Професор  Д.Шишков Д.М член на Европейската урологична асоциация с придобити сертификати за последните шест конгреса на асоциацията в Бирмингам, Мадрид, Виена, Истанбул, Париж и Берлин.

От 2005 г. е Началник Урологично отделение “Св. Апостол Лука” при МБАЛ град Пловдив АД. Има завършени следните специализации: 1996 г. – Швейцария; 1998 г. – при проф. Щудер, „Инзел шпитал”, Университетска клиника по урология, гр. Берн.

Има завършени курсове у нас и в чужбина по лапароскопска хирургия, интервенционална ехография, трансуретрална ендоурология и шест публикации в сп. „ Урология ” и сп. „Хирургия “.

 

През 2018г придоби специалност професор в УМБАЛ Пловдив урологична клиника

Извършва във клиниката по урология цистектомия ортотопично заместване на пикочен мехур,трансплантация на пикочен мехур .  Трансуретрална ендокринология .Лазарна простатектомия

ДЕЙНОСТИ

Едноскопски и лапароскопски операции
Оперативни урологични интервенции
Индоскопско разбиване на камъни
Лапароскопски урологични операции
Трансуретрална ендокринология
Лазарна простатектомия

КОНТАКТИ

Професор  Д.Шишков Д.М - специалист уролог Пловдив
“Университетска Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД  ( 8 етаж ,урологична клиника )
Адрес: гр. Пловдив, бул. България 234
Тел.: 032/95 92 21
Моб.тел.: 0876 204 566
E-mail: mbalplovdiv@abv.bg

 

 Ключови думи: УМБАЛ, Пловдив, заместване на пикочен мехур, радикално премахване, орган, карцином, уролог, проф. Димитър Шишков

 

Comments are closed.