СТМ – Плюс ООД – Трудова медицина

May 13, 2018
ЗА НАС

STM220x110Обслужване по трудова медицина. Оценка на риска и програми за минимизиране. Трудово правни консултации за Работодатели. Здравни анализи. Обучения по безопасност и здраве за всички работещи. Обучения по оказване на първа помощ. Организиране и извършване на лабораторни измервания – осветление, микроклимат, шум, вентилация и по електробезопасност – всичко необходимо за Работодателя.

 

УСЛУГИ
 • Пълен преглед на фирмената документация по безопасност и здраве
 • Оценка на риска на работното място и програми за намаляването му
 • Обучения: По оказване на първа помощ, За длъжностни лица по ЗБУТ и всички подлежащи на обучение съгласно Наредба РД 07-2 – , На Комитети и Групи по условия на труд
 • Организиране на схемата за провеждане на инструктажи
 • Здравно наблюдение и здравни анализи
 • Организиране и извършване на профилактични медицински прегледи
 • Измерване от акредитирана лаборатория на физични фактори – осветление, микроклимат, шум и вентилация
 • Измерване на всичко необходимо по електробезопасност
 • Трудово правни консултации за работодателя
 • възможност за подпомагане при внедряване на НАССР
 • възможност за подпомагане при внедряване на ISO 9001 – 2008
 • възможност за подпомагане при внедряване на OHSAS 18001
 • Осигуряване на преференциални цени на висококачествени и сертифицирани: работно облекло и специализирано работно облекло, работни обувки и специализирани работни обувки, лични предпазни средства
 • Осигуряване на преференциални цени на застрахователни услуги за работодателя
КОНТАТКИ

СТМ – Плюс ООД – trudova-medicina-bg.com

Адрес: гр. София, ул. Крум Кюлявков №15А, Бизнес център – етаж 1, офис 2
Tел: 02 868 05 11,
Моб. тел.: 0888 850 396
Факс: 02 868 05 11
Е-mail: SOFIA_STM@ABV.BG


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: trudova-medicina-bg.com

Comments are closed.