“Хоспис – Лек”

November 28, 2016
ЗА НАС

hospis-lek-stara-zagora

Предлага цялостно обслужване на възрастните през деня, грижа за основните ежедневни потребности, включително предоставянето на храна, както и грижа за потребностите от социални контакти, развлечения, общуване.

Основни дейности в „Дневен център за възрастни с нарушения в паметта“ целят ограничаването на социалната изолация, в която се намират възрастните хора с паметови нарушения и/или деменция.

Процесът на социалната интеграция е постепенен и включва реализацията на разнообрази програми, съобразен с конкретните нужди на потребителите.

За постигането на тези цели в Дневния център се организират дейности, свързани с:

Игротерапия и музикотерапия

Здравни потребности

Поддържане и възстановяване на елементарни ежедневни умения и навици по отношение на домакинството, хигиената

Поддържане и развиване на различни трудности и развлекателни умения грижа за цветя, фотография, плетиво, рисуване, моделиране и други приложни дейности

Работа с биографията с помощта на албуми и спомени

Занимания съобразно интересите и възможностите

Леки спортни занимания.

ХОСПИС
 • Комплексна грижа за пациентите.
 • Здравно-медицински, социални, духовни грижи.
 • Следене на точно изпълнение на предписанията на лекуващите лекари относно медикаментозното лечение.
 • Дневен център за възрастни хора – осъществява се контрол на болката и симптомите, съпътстващи заболявания.
 • Рехабилитация и лечебна физкултура при всички заболявания.
 • Подходяща рехабилитация за пациентите след мозъчен инсулт.
 • Лична хигиена.
 • Лечебно и диетично хранене.
 • Занимания според интересите на пациентите.
 • Беседи с духовни служители.
 • Непрекъснато наблюдение и грижи от квалифициран медицински персонал.
 • Осигурени консумативи за пациентите от лечебното заведение.
 • Възможност за консултация с лекар 24 часа в денонощието.
КАКВО Е ХОСПИС

В общностното право не се съдържа легално определение на понятието „хоспис“. Понятието за хоспис произхожда от латинската дума hospitum, което означава частен пансион. Грижите, които се предлагат в хосписите нямат за цел удължаване на човешкия живот или ускоряване на смъртта, а единствено полагане на палиативни грижи за терминално болни пациенти и подобряване качеството на живот в последните им дни. Основната цел на лечението в хосписа е не само да се лекува болестта на пациента, а и да се облекчат максимално страданията му посредством полаганите за него палиативни грижи. В този смисъл през 1990 г. Световната здравна организация дефинира понятието палиативни грижи като „Активната цялостна грижа за пациенти, чиято болест не се поддава на медикаментозно лечение. Преобладава контролът на болката и други симптоми, както и на психологични, социални и духовни проблеми. Целта на палиативните грижи е постигане на възможно най-добро качество на живот на пациентите и техните близки.“

Хоспис е лечебно заведение с предмет на дейност – продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение предписано от лекар и специфични грижи за лица с хронични инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми. Учредява се като търговско дружество и осъществява своята дейност след регистриране по реда на чл.40 от Закона за лечебните заведения. Устройството, дейността и вътрешният ред на хосписа се уреждат с правилник, утвърден от ръководителя на заведението.

Хосписът е нов тип лечебно заведение, създадено да функционира като домашен стационар за следболнични грижи. Основната му дейност е насочена към пациенти, които са десоциализирани, поради тежки инвалидизиращи и терминални заболявания, нуждаещи се от постоянно обслужване и активно наблюдение от специализирани медицински кадри в домашна обстановка. Чрез основните си функции, хосписът подобрява общото състояние и качеството на живот на страдащия човек, осигурява спокойствие и комфорт, спестява време и неприсъщи ангажименти. Хосписът предлага извършването на манипулации в дома и обгрижването на болния, осигурява сестрински пост, болногледачи, рехабилитация, социална и духовна подкрепа, патронаж, контрол и следене на основните жизнени показатели, консултации с лекар и предписано лечение.

Основна идея на хосписите е да се облекчи физическата, духовна болка и страдание като се оказват специализирани и комплексни грижи за пациенти в напреднал стадий на нелечимо заболяване. В хосписите се приемат пациенти с различни заболявания, преминали през активно лечение. Основен приоритет е запазване качеството на живот на пациента. Независимо от вида и стадия на заболяване, качество на живот може да бъде постигнато като се гарантира контрол на болката, съпътстващите симптоми причиняващи дискомфорт и психологическа подкрепа. Грижите са както комплексни – медицински и немедицински, така и индивидуални. Фокусът е върху пациента, а не върху заболяването. Обстановката е близка до домашната и има персонално отношение, което се оказва ключов фактор за достоен живот. Важен е контактът със семейство, близки, приятели.

Във всеки хоспис има екип от квалифициран персонал ,който се състои от :

-лекар-консултант
-медицински сестри
-болногледачи
-рехабилитатор
-социален работник
-психолог
-духовно лице
-санитари
-административен персонал

При постъпване в хосписа, за всеки пациент се изготвя индивидуална рехабилитационна програма. При необходимост се провежда консултация с лекар-специалист. Приоритети на хосписа трябва да са : правото на индивидуалност на всеки пациент, висококачествени сестрински грижи и болногледаческо обгрижване, диетично, здравословно хранене, съобразено с отделният пациент.

Независимо от вида и стадия на заболяването, комфорт и качество на живот могат да бъдат постигнати при професионално предоставяните от лечебното заведение специализирани услуги: денонощно медицинско наблюдение под лекарски контрол , контрол на симптоматиката водеща до дискомфорт, контрол на болката, медицински манипулации, двигателна рехабилитация и физиотерапия, консултация със специалисти , хигиенни грижи , хранене на болния, психологична покрепа, транспорт, социална подкрепа и връзка със социални и здравни институции, грижи за семейството на болния. Консумативите и лекарствата, необходими за лечение и обгрижване на пациентите, се заплащат отделно от цената за леглоден. По споразумение могат да се доставят и от близките на пациентите.

Контингента в хосписите е на хора с прогресивни, хронични и животозастрашаващи заболявания , както и инвалидизиращи заболявания и тежки травми. А за постъпване в хосписа са необходими следните документи: лична карта на потребителя, медицинско досие (епикриза, лабораторни изследвания, доказана диагноза, редовна терапия, рецептурна книжка и др.). Препоръчително е при приемането да се носят подходящи дрехи за през деня и през нощта, лично бельо, чехли, тоалетни принадлежности за лични нужди. Потребителите се молят да не носят със себе си ценни бижута и пари, а в случай че е наложително се изготвя приемо-предавателен протокол и ценните вещи се съхраняват при управата на хосписа. Няма стриктно определени часове за посещение. Определените часове са само препоръчителни и са уредени така, че да могат да дадат на посетителите и потребителите колкото се може повече време да бъдат заедно, без това да пречи на другите потребители и на персонала да извършва своите задължения. Редно е посетителите да се съобразяват с часовете за почивка и хранене. В повечето хосписи се осигурява закуска, обяд и вечеря. Храната е балансирана и съобразена с дневните нужди на всеки човек. Хранят се всички потребители, които не могат самостоятелно. За диабетно и тежко болните храната е съобразена със заболяването.

КОНТАКТИ

“Хоспис – Лек” – hospis-lek.eu

Адрес: гр. Стара Загора, улица “Кенали” 4
Тел.: 042 98 83 54
E-maiL: info_at_hospis-lek.eu


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: hospis-lek.eu

Comments are closed.