“Грижовност”

November 18, 2013
ЗА НАС

grijovnostНие се стремим към отлично обслужване

То се базира на разбирането, че вие се нуждаете от опитен човек в обгрижването на вашите близки. Нашите социални асистенти имат милосърден характер, което е от голямо значение. Високото качество на обслужване ние постигаме и чрез Вашето уважение и съпричастие с ролята на нашите служители.

Управител – Нели Нановска

     Има многогодишен опит с проблемите на възрастните и самотни хора. Д-р по философия със специални интереси във философията на човешкото съществуване и начините на човешкото себереализиране. Автор на книгата “The Philosophical Notion of Property”.

ЗАЩО НИЕ?

Агенцията е създадена като хуманна алтернатива за обгрижване на възрастни и болни хора в техните домове.

80% от семействата на средна възраст имат поне един възрастен родител. Много от тези родители страдат от изтощение, болести и самотност. Те се нуждаят от помощ.

“Грижовност” предлага :

От медицински услуги през лични грижи до помощ в домакинството и приятна компания

24 часа на ден, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината или само 1 час на ден.

Няма по-хубаво място на земята от собствения дом. Помогнете на тези, които обичате, да останат в домовете си, като осигурите домашни грижи на достъпни цени.

УСЛУГИ

Ние започваме с обсъждането на нуждите, на които трябва да откликнем, като ги разискваме със самите нуждаещи се и с техните семейства. Когато е необходимо, се консултираме с личния лекар.

Следващата стъпка е разработване на индивидуален план за обгрижване. Стремим се да осъществим най-добрия подбор на човека, предоставящ грижите.

След като сами сте избрали вашия социален асистент, ние поддържаме лични контакти и с обгрижвания, и с обргижващия – по телефона и чрез посещения в дома – с оглед да постигнем най-високо ниво на обслужване и задоволяване на индивидуалните нужди.

Нашите услуги включват:

Отмяна на близките, които се грижат за болен или инвалид
Ако се нуждаете от почивка – ние можем да помогнем.

Сестрински-медицински грижи
Разпределяне на лекарства, инжекции, обработване на рани, облекчаване на болка, тестове.

Приготвяне на храна
Планиране, приготвяне на храна, закупуване на продукти.

Лични грижи
Къпане, обличане, сресване.

Пране
Изпиране с перална машина дрехите на обгрижвания.

Палиативни грижи
Специализирана помощ, когато най-много се нуждаете от нея.

Даване на лекарства
Организиране и напомняне за лекарства, които трябва да се вземат.

Приятна компания
Помощ в ежедневните дейности, писане на писма, картички, хоби, четене и др..

ПРЕДИМСТВА

Предимствата на услугите чрез агенция “Грижовност” в сравнение с услугите при частна уговорка с лице, извършващо дейността “социален асистент”:

Отправна точка на сравнение Обслужването на “Грижовност” Обслужването чрез частно наето лице
Има ли кой да замести титуляра- болногледач в случай на спешност? По всяко време агенцията разполага с допълнителни служители, които могат да заместят титуляра. Няма лице, което да го замести.
Проверка за надеждност на социалния работник Всички служители на “Грижовност” се проверяват за незаконни проявления чрез свидетелства за съдимост и чрез двама препоръчители от предишни работодатели. Не се извършват такива проверки.
Постоянна преквалификация и обучение на соц. работник “Грижовност” осигурява периодично групова или индивидуална преквалификация и обучение. Никкой не осигурява специализирано обучение.
Настойничество и контрол върху дейността на социалния работник  - Всички социални работници получават указание за извършваната дейност.
- Проверка се прави за качеството на извършваната дейност.
- Членовете на семейството се информират за работата с обслужваните лица.
Няма човек, който да наставлява, наблюдава и контролира.
Регламентация и юридическа обвързаност на задълженията от страна на социалния работник и обслужваното лице  - Всички социални работници подписват юридически договор с регламентирани задължения.
- Договори за необходимите условия за работа се подписват и с ползвателите на услугите или техните семейства.
Обикновено договореността е устна и подлежи на промяна.
Социални и здравни осигуровки за социалните работници “Грижовност” изплаща директно всички полагащи се осигуровки на социалните работници. Лицето, което е обслужвано, или семейството поемат тези задължения.
Гъвкавост в обслужването Чрез “Грижовност” Вие можете да увеличавате или намалявате броя на часовете за обслужване, както и да влючвате нови дейности в процеса на обгрижването. Ако имате нужда от човек с различни умения и квалификация, Вие трябва да заместите наличния социален работник с друго лице, което изисква допълнително време и усилия.
КОНТАКТИ

Помощ по домовете: Агенция “Грижовност” – grizhovnost.com

Адрес: гр. Пловдив, бул.”Свобода”15″
Тел. : 032 64 08 77
E-mail: grizhovnost_at_abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: grizhovnost.com

Comments are closed.