АГППMП – СЪНИМЕД ООД

November 24, 2019
ЗА НАС

ScreenHunter_580 Jun. 03 07.50Сънимед ООД е здравно заведение за оказване на първична, извънболнична медицинска помощ.

Медицински център Сънимед ООД разполага със съвременна, модерна апаратура за изследвания и цялостни прегледи, гарантираща назначаването на най – подходящото лечение.

За удобство на пациентите работи и дежурен кабинет – седем дни в седмицата, денонощно.

Здравното заведние разполага с обособени структури, в които екип от лекари, самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват дейности по диагностика, лечение и рехабилитация на болни, наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица, профилактика на болести и ранно откриване на заболявания и мерки за укрепване и опазване на здравето. Здравното заведение разполага с клинична лаборатория. Извършва лабораторни анализи, ултразвукова диагностика и мониториране.

Груповата практика за първична медицинска помощ се осъществява от екип от лекари, с призната специалност.

Медицински център Сънимед ООД разполага с едни от най – добрите лекари. Доказателство за техния професионализъм е големият брой пациенти, които се доверяват на техните грижи.

ЛЕКАРИ
Лекари в Медицински център за спешна помощ АГППМП – Сънимед

  • д-р Станислав Иванов – общопрактикуващ лекар и хирург
  • д-р Лъчезар Кайтазки -  общопрактикуващ лекар и вътрешни болести
  • д-р Живка Лехчанска – педиатър
  • д-р Илонка Петкова – УНГ
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_574 Jun. 03 07.48ScreenHunter_575 Jun. 03 07.48ScreenHunter_576 Jun. 03 07.48
КОНТАКТИ

АГППMП – СЪНИМЕД ООД
Адрес: Слънчев бряг, Поликлиника Слънчев бряг, ет. 1
Тел.: 0554 26 000
Факс: 0554 27 999
Моб. тел.: 0878 818 330;
E-mail: sunnymed@ abv.bg

Aдрес: K.K. Слънчев бряг, (хотел Диамант Резиденс – до кръговото движение)

Кл. думи: ехограф слънчев бряг / лекар слънчев бряг / спешна помощ слънчев бряг / поликлиника слънчев бряг / клиника слънчев бряг / педиатър слънчев бряг

Comments are closed.