МБАЛ “Балчик”

December 2, 2013
ЗА НАС

BALCHIKМБАЛ Балчик ЕООД е болница за лечение на остри и обострени хронични заболявания в областта на вътрешната патология

 • неврологията
 • хирургията
 • инфекционната заболеваемост.
ДЕЙНОСТ

Разполага със 120 легла структурирани в 6 клинични отделения:1-mbalbalchik-framar

 • терапевтично;
 • детско;
 • неврологично;
 • хирургично;
 • акушеро-гинекологично;
 • и инфекциозно.

Базата е с много добри пространствени условия в т.ч. и болнични стаи от боксов тип, включени в единна телевизионна система.

В помощ на клиничните отделения са:

 • секторът по образна диагностика с конвенционален рентген;
 • ехограф, мамограф, скенер;
 • клинична и микробиологична лаборатория;
 • модерен стерилизатор.

Към приемно-консултативния блок са обособени кабинети по доплерова сонография и ЕЕГ, ехокардиография и ендоскопска диагностика.

Лапароскопската хирургия е вече утвърден операционен метод.

Болницата разполага с квалифициран персонал, като 90% от лекарите са с призната специалност, а някои – с две.

Болните заплащат единствено регламентираната дневна потребителска такса и получават пълния обем от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности, общи медицински грижи и хранене – общо и диетично. Болницата има добра колаборация с общопрактикуващите лекари, медицинския център и филиала за бърза медицинска помощ. Договорът с РЗОК и дава възможност да работи по 35 клинични пътеки. Акредитационната оценка от 4 звезди за 3 години е добър атестат за “МБАЛ – Балчик” ЕООД като лечебно заведение, на което всеки може да повери грижата за своето здраве.

КОНТАКТИ

МБАЛ “Балчик”

Адрес: гр. Балчик,ул. Д-р Златко Петков 1
Тел.: 057 97 22 38
Моб. тел.: 0888 493 834
E-mail mbal_balchik_at_abv.bg


Вижте по-голяма карта

Comments are closed.