Болница „МЕДИКРОН“

July 18, 2017
ЗА НАС

ScreenHunter_48565 Jul. 18 21.14Болница MEDICRON предлага комплексно лечение на заболяванията в лицево-челюстната област, което включва дентална медицина и лицево-челюстната хирургия.

Подбраният екип на болницата се състои от 26 човека лекари специалисти, лекари по дентална медицина, както и друг медицински персонал.

Пациентите получават компетентно обслужване, индивидуален подход и подробен план на лечение.

УСЛУГИ

- Специализирана болница за активно лечение
* Лицево челюстна хирургия
* Екип
* Клинична лаборатория
* Анестезиология

- Клиника по дентална медицина
* Дентална хигиена и превенция
* Терапевтично лечение
* Клинична пародонтология
* Орална хирургия
* Протетика и естетика
* Детска дентална медицина
* Ортодонтия
* Екип

EКИП

1. ЛЕКАРИ ОТДЕЛЕНИЕ ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ

- Доц. Д-р Стоян Иванов – Началник отделение ЛЧХ
Доц. Стоян Иванов е дългогодишен преподавател във факултетите по Дентална медицина в София и Пловдив. Няколко мандата е избиран за зам.декан по учебната работа и СДК. Като такъв е връчил лично дипломите за завършено образование по специалността „стоматология” („лекар по дентална медицина”) на стотици , сега успепшно практикуващи у нас и в чужбина зъболекари. Бил е член на деканските и факултетни съвети,на РС и НУС при МА,член (председател) на изпитни комисии за придобиване специалност по хирургична стоматология и лицево-челюстна хирургия. Специализирал е неколкократно в Москва и Ленинград. Автор (съавтор,редактор) е на девет монографии и няколко учебници и учебни помагала по хирургична стоматология. Има нас 180 научни публикации в наши и чужди списания. Участва с научни доклади на симпозиуми и конгреси у нас и в чужбина ( Москва, Анкара, Солун, Охрид, Белград, Берлин, Магдебург, Дебрецен). Носител е на орден „ Кирил и Методий – 1 (първа степен).

- Д-р Д-р Евгений Алексиев – Хирург
Д-р. Евгений Алексиев завършва висшето си образование по дентална медицина в Факултет по Дентална Медицина, Медицински Университет – София през 1999год. с награда „Златен Хипократ“;
През 2010 год. – Магистър по Медицина, Медицински Факултет, Медицински Университет – София;
През 2013 год. – Магистър – Здравен мениджър, Факултет по Обществено здраве, Медицински Университет – София.
1999-2003 год. специализация по „Орална хирургия“ в Катедра по Орална и лицево-челюстна хирургия, Факултет по Дентална Медицина, Медицински Университет-София;
2003 год. призната специалност „Орална хирургия“;
2011-2016 год. специализация по „Лицево-челюстна хирургия“ в Катедра по Орална и лицево-челюстна хирургия, Факултет по Дентална Медицина, Медицински Университет-София; УМБАЛ „Александровска“ ЕАД;
2005 год. до 2014 год. лекар-ординатор в СБАЛ по ЛЧХ;

- Д-р Веселин Николов – Хирург
Д-р Мария Колева завършва висшето си образование през 2008г. във Факултета по Дентална медицина към МУ София.
През 2013г придобива специалност „Орална хирургия”.
От 2015г до момента Д-р Колева учи в МУ София специалност Медицина.

- Д-р Иван Нотев – Лекар дентална медицина
Д-р Иван Нотев е завършил Факултета по дентална медицина към Медицински университет-София през 2015г. Работи като общопрактикуващ дентален лекар с интереси в оралната хирургия. Посещава курсове по Пародонтална и Орална хирургия.
Посещавани курсове и семинари:
Имедиатно поставяне на имплант и имедиатно натоварване или само имедиатно поставяне на импланти: индикации, ограничения и клиничен протокол – стъпка по стъпка. Д-р Хайме Хименез, Испания/SDM 2016
Възстановявания с импланти в дисталната област на атрофична долна челюст. Д-р Сами Мукадиех, Д-р Мейса Абдулосн, Ливан/SDM 2016
Дизайн на ламбото и стерилност : постигане на предсказуемо заздравяване и без вторични инфекции. Проф.Мауро Лабанка, Италия/SDM 2016
Визажизъм – ново понятие при дигиталния дизайн на усмивката Д-р Георги Илиев, България/SDM 2016

2. ЛЕКАРИ В ОТДЕЛЕНИЕТО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

- Д-р Светла Ненчева – Aнестезиолог
- Д-р Елена Каменова – Aнестезиолог
- Д-р Антоанета Христова – Aнестезиолог

3. ЛЕКАРИ В КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

- Д-р Недялка Мянкова-Неделчева – Началник отделение Клинична лаборатория СБАЛ МЕДИКРОН
- Николета Дедева – Старша сестра
- Росица Митрева – Анестезиологична сестра
- Николета Дедева – Старша сестра
- Росица Митрева – Анестезиологична сестра
- Соня Иванова – Анестезиологична сестра
- Катерина Голобарева – Медицинска сестра
- Борислава Михова – Медицинска сестра

4. КЛИНИЧНИ ЛАБОРАНТИ

- Мариана Ангелова Георгиева
- Магдалена Иванова Луканова – Анестезиологична сестра

5. БИОЛОГ
- Радка Димитрова

6. РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ
- Светлана Тодорова

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_48558 Jul. 18 21.07ScreenHunter_48559 Jul. 18 21.07ScreenHunter_48560 Jul. 18 21.07ScreenHunter_48561 Jul. 18 21.07ScreenHunter_48562 Jul. 18 21.07ScreenHunter_48563 Jul. 18 21.08ScreenHunter_48564 Jul. 18 21.08
КОНТАКТИ

Болница „МЕДИКРОН“ – medicronbg.eu
Адрес: гр. София, ул. “Г. Бенковски“ 49
Тел.: 02 983 42 52
Моб.тел.: 0877 055 220
E-mail: info@ medicronbg.eu

Текст и изображения: medicronbg.eu

Comments are closed.