Edocta Център „Едикта” - edicta-bg.com
Адрес: гр. София, район Възраждане, ул.”Иларион Макариополски“ № 2, ет. 1
Тел.: 02 846 50 91
Моб. тел.: 0894 603 849
E-mail: info_at_edicta-bg.com