DCZornitsa Дневен център за деца и възрастни с увреждания "Зорница"
Адрес: гр. Враца, ж.к. Сениче, ДЦДВУ Зорница
Тел.: 092 641 340; 092 646 044;
E-mail: prosveta_vr_at_abv.bg