ScreenHunter_31121 Nov. 12 08.08ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ЛЕЖАЩО БОЛНИ „ХОСПИС ДЕТЕЛИНА” - Перник
Адрес: гр. Перник, ул. "Софийско шосе" бл 73
Тел.: 076 606 540
Моб.тел.: 0877 029 301; 0877 878 651
E-mail: detelinaaj_d@ abv.bg