ScreenHunter_6282 Nov. 27 08.30 Медицински център Брод Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул. "Петко Д. Петков" 23, ет. 3
Тел.: 032 637 163

ScreenHunter_38037 Apr. 07 20.02Логопедичен кабинет Слънчице - Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ 98
Моб.тел.: 0886 866 609

ScreenHunter_4949 Oct. 15 16.13"Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар - Пловдив ЕООД"
Адрес: гр. Пловдив ул."Даме Груев" 1 а
Тел.: 032 606 531; 032 606 521; 032 606 532
E-mail: odkvzseood@ abv.bg

ScreenHunter_14530 Apr. 08 13.46АГПСМП по Нервни болести - Невроздраве ООД
Адрес: гр. Пловдив, ул. Крали Марко №17, ет. 1
Моб.тел.: 0888 496 981; 0889 203 627