ScreenHunter_11817 Nov. 30 16.18Д-р Захарина Гочева - семеен лекар и педиатър - София
Адрес: гр. София, ул. "Георги Измирлиев" № 8
Тел.: 02 859 41 67

ScreenHunter_26742 Aug. 07 08.00Д-р Нора Емилова Тотева - общопрактикуващ лекар Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул. Коматевско Шосе 266
Тел.: 032 690 041
Моб.тел.: 0897 823 587

ScreenHunter_26177 Jul. 29 06.19Д-р Гергана Цветкова-Червенкова - Общопрактикуващ лекар Самоков
Адрес: гр. Самоков, ул. "Македония" № 49, ет. 2, каб. 39
Моб.тел.: 0889 456 974

ScreenHunter_25618 Jul. 22 15.21Д-р Янка Николаева Божкова - Личен лекар Димитровград
Адрес: гр. Димитровград, бул. "Христо Ботев" № 19А, каб. 3
Моб.тел.: 0898 556 928

ScreenHunter_26848 Aug. 11 12.22Д-р Радка Иванова Дончева - Общопрактикуващ лекар Стара Загора
Адрес: с. Загоре, обл. Стара Загора
Тел.: 041277 220

ScreenHunter_22838 Jun. 15 15.27Д-р Павлинка Тодорова Герова-Забунова - Общопрактикуващ лекар
Адрес: гр. Варна, ул. Топола 5
Тел.: 052 506 613; 052 502 682
Моб.тел.: 0887 793 612

ScreenHunter_10174 Feb. 19 00.22Д-р Румяна Петрова Благоева - Детски болести Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. "Отец Паисий" № 72, ет. 3, каб. 316
Моб.тел.: 0889 782 688

ScreenHunter_6377 Nov. 28 08.18Д-р Лилия Драгомирова Петрова-Попова - общопрактикуващ лекар – София
Адрес: гр. София, ул. "Даме Груев" № 8А (МЦ 16 - София)
Моб. тел.: 0898 217 074

ScreenHunter_26994 Aug. 17 14.48Д-р Йорданка Димитрова Костадинова - Семеен лекар София
Адрес: гр. София, р-н Искър ул. Илия Бешков 1
Тел.: 02 979 08 22
Моб.тел.: 0888 505 916

logo-dr-stoinova Д-р Пенка Стойнова - общопрактикуващ лекар
Адрес: гр. Пловдив, ул. Константин Величков 2, ет. 4
Тел.: 032 625 831
E-mial: pstoinova@ abv.bg