ScreenHunter_26848 Aug. 11 12.22Д-р Радка Иванова Дончева - Общопрактикуващ лекар Стара Загора
Адрес: с. Загоре, обл. Стара Загора
Тел.: 041277 220

ScreenHunter_22838 Jun. 15 15.27Д-р Павлинка Тодорова Герова-Забунова - Общопрактикуващ лекар
Адрес: гр. Варна, ул. Топола 5
Тел.: 052 506 613; 052 502 682
Моб.тел.: 0887 793 612

ScreenHunter_10174 Feb. 19 00.22Д-р Румяна Петрова Благоева - Детски болести Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. "Отец Паисий" № 72, ет. 3, каб. 316
Моб.тел.: 0889 782 688

ScreenHunter_6377 Nov. 28 08.18Д-р Лилия Драгомирова Петрова-Попова - общопрактикуващ лекар – София
Адрес: гр. София, ул. "Даме Груев" № 8А (МЦ 16 - София)
Моб. тел.: 0898 217 074

ScreenHunter_26994 Aug. 17 14.48Д-р Йорданка Димитрова Костадинова - Семеен лекар София
Адрес: гр. София, р-н Искър ул. Илия Бешков 1
Тел.: 02 979 08 22
Моб.тел.: 0888 505 916

logo-dr-stoinova Д-р Пенка Стойнова - общопрактикуващ лекар
Адрес: гр. Пловдив, ул. Константин Величков 2, ет. 4
Тел.: 032 625 831
E-mial: pstoinova@ abv.bg

ScreenHunter_8905 Jan. 26 19.45Д-р Лилия Рашкова Гълъбова-Манолова - Общопрактикуващ лекар Брестовица
Адрес: с.Брестовица, ул. Ангел Войвода 1, ет. 1, каб. 6 и 5а
Тел.: 03142 23 22
Моб.тел.: 0886 388 923

alsk Д-р Иван Александров - личен лекар
Адрес: с. Крумово, ул. Освобождение №6
Тел.: 03116 24 67
Моб. тел.: 0888 80 98 44
E-mail: dr_aleksandrov@ abv.bg

ScreenHunter_1386 Aug. 23 14.45Д-р Валя Денчовска
Адрес: гр. Русе, ул. Рига 35
Моб. тел.: 0878 794 852

ScreenHunter_12944 Jan. 07 07.48Д-р Костадинка Гьошева - общопрактикуващ лекар - Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ 9, ет. 1, каб. 1 и 3
Тел.: 032 603 961; 032 601 558
Моб. тел.: 0893 518 225