ScreenHunter_25886 Jul. 24 07.48Д-р Дора Йорданова Григорова - Личен лекар Бургас
Адрес: гр. Айтос, ул. "Гарова" №3, в сградата на МЦ І-Айтос, ет. 2
Моб.тел.: 0888 765 040; 0888 680 790

ScreenHunter_15969 Apr. 23 14.44Д-р Величко Иванов Атанасов - специалист детски болести
Адрес: гр.Поморие, ул.Св.Иван Рилски 5
Тел.: 0596 247 29
Моб.тел.: 0888 950 652

ScreenHunter_8196 Jan. 14 23.10Д-р Цонка Иванова Господинова - Общопрактикуващ лекар Бургас
Адрес: гр. Бургас, бул. "Демокрация" № 94, в сградата на ДКЦ 2, ет. 3, каб.317
Моб.тел.: 0886 401 006

ScreenHunter_24100 Jun. 25 07.55Д-р Димитър Христов Крачков - Общопрактикуващ лекар Бургас
Адрес: гр. Бургас, бул. "Ст. Стамболов" № 73, ет.1, каб.134
Моб.тел.: 0899 167 185

ScreenHunter_14208 Jan. 29 15.48Д-р Михаил Христов - общопрактикуващ лекар - Бургас
Адрес: гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов" № 73, в сградата на ДКЦ І, ет. 1, каб. 137
Моб. тел.: 0893 688 929; 0878 895 058
E-mail: b_e_s_t@ abv.bg

ScreenHunter_12886 Jan. 06 07.19Д-р Росица Георгиева Панекова - общопрактикуващ лекар - Бургас
Адрес: гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл.57, вх.Б, партер
Тел.: 056 862 939
Моб. тел.: 0888 302 356

ScreenHunter_7056 Dec. 11 08.19Д-р Галин Стоянов Стоянов - Общопрактикуващ лекар Бургас
Адрес: гр.Бургас, м.с.Черно море,ул.Пирин 18
Тел.: 056 532 741
Моб.тел.: 0885 551 410

ScreenHunter_12122 Dec. 04 07.04Д-р Елка Попова-Милушева - общопактикуващ лекар - Бургас
Адрес: гр. Бургас, бул. Демокрация 94
Моб. тел.: 0877 173 926

ScreenHunter_11922 Dec. 02 06.52Д-р Стела Янкова - обща медицина - Бургас
Адрес: гр. Бургас, бул. "Демокрация" №94, ет. 2, каб. 226
Моб. тел.: 0888 680 520

ScreenHunter_11821 Nov. 30 17.01Д-р Таня Андреева - семеен лекар - Бургас
Адрес: гр. Бургас, ул. "Ванче Михайлов" № 1
Моб. тел.: 0887 700 091