LOGO-dr-lilia-panteva Д-р Лилия Пантева - Общопрактикуващ лекар
Адрес: гр. Варна, ул. Илинден 1, МК Хелиос, ет. 2, каб. 205
Тел.: 052 808 054
Моб. тел.: 0888 798 054

ScreenHunter_22838 Jun. 15 15.27Д-р Павлинка Тодорова Герова-Забунова - Общопрактикуващ лекар
Адрес: гр. Варна, ул. Топола 5
Тел.: 052 506 613; 052 502 682
Моб.тел.: 0887 793 612

ScreenHunter_462 Jul. 10 06.40Доктор Йовка Кючукова
Адрес: гр. Варна, ул. Никола Вапцаров 2
Тел.: 052 786 942
Моб. тел.: 0888 204 843; 0878 204 843

ScreenHunter_25894 Jul. 24 08.14Д-р Дора Янкова - Личен лекар Варна
Адрес: гр. Варна, бул. "Цар Освободител" №100 (МЦ "Света Анна"), ет. 3, каб. 6
Тел.: 052 692 62 26
Моб.тел.: 0889 393 185

logodrgramatikova
Д-р Карина Граматикова
Адрес: гр. Варна, ул. Царевец 55, бл. 2 (до вх.Б)
Телефони: 052 985 548
Моб. тел.: 0898 477 021

ScreenHunter_8750 Jan. 23 08.26Д-р Ягна Колешанова - Общопрактикуващ лекар Варна
Адрес: гр. Варна, бул. Република, МК Младост ет.3 каб.313
Моб.тел.: 0897 934 649

lekarkаАдрес: гр. Варна, ул. Никола Й. Вапцаров 2 (ДКЦ Чайка - Курортна поликлиника)
Тел.: 052 78 69 23
Моб. тел.: 0889 912 688

ScreenHunter_25642 Jul. 22 17.19Д-р Юлия Василева-Йолова - Общопрактикуващ лекар
Адрес: гр. Варна, ул. "Сава" №2, каб. 19
Тел.: 052 658 509
Моб.тел.: 0898 646 941

ScreenHunter_23060 Jun. 16 15.33Д-р Гарине Арам Багдасарян - Общопрактикуващ лекар
Адрес: гр. Варна, ул. Сава 2, ДКЦ 5 - Варна ЕООД
Тел.: 052 639 636
Моб.тел.: 0888 778 657

ScreenHunter_26437 Jul. 30 16.16Адрес: гр. Дългопол, ул. "Георги Димитров" №142
Тел.: 0517 229 56
Моб.тел.: 0888 950 433