ScreenHunter_12382 Mar. 20 18.21Д-р Галя Георгиева Тодорова - Общопрактикуващ лекар Мездра
Адрес: гр. Мездра, ул. Я. Сакъзов 19
Тел.: 0910 27 65
Моб.тел.: 0888 775 159

ScreenHunter_28999 Sep. 12 08.31Д-р Светозар Георгиев Лазаров - общопрактикуващ лекар Бяла Слатина
Адрес: гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 23
Тел.: 0915 834 47
Моб.тел.: 0887 845 352

ScreenHunter_24224 Jun. 25 23.35Д-р Тодор Георгиев Методиев - Общопрактикуващ лекар
Адрес: с. Бъркачево, обл. Враца
Моб.тел.: 0887 411 883

ScreenHunter_18697 May. 20 13.53Д-р Анимир Павлов Цветков - Личен лекар
Адрес: с. Хайредин, обл. Враца
Моб.тел.: 0888 257 783

ScreenHunter_13739 Apr. 02 14.59Д-р Емил Димитров Миленков - Общопрактикуващ лекар Враца
Адрес: гр. Враца, ул. Скакля 6 каб. 22
Моб.тел.: 0888 348 870

ScreenHunter_12682 Mar. 23 12.45Д-р Даниел Христов Дилков - Общопрактикуващ лекар Борован
Адрес: с. Борован
Моб.тел.: 0877 087 111

ScreenHunter_14174 Apr. 06 23.50Д-р Иво Георгиев Димитров - Общопрактикуващ лекар Враца
Адрес: гр. Враца, бул. Втори Юни 66-68
Моб.тел.: 0888 565 269

ScreenHunter_12382 Mar. 20 18.21Д-р Ани Викторов Костов - Общопрактикуващ лекар Враца
Адрес: гр. Враца, ул. "Никола Вапцаров" № 4
Моб.тел.: 0886 408 968

ScreenHunter_15306 Apr. 20 22.26Д-р Злата Тодорова Николова - Общопрактикуващ лекар Мизия
Адрес: гр. Мизия, ул. Г. Димитров 55
Тел.: 09161 20 80
Моб.тел.: 0889 321 966

ScreenHunter_12361 Mar. 20 18.00Д-р Митка Георгиева Лечева - Общопрактикуващ лекар Мездра
Адрес: гр. Мездра, ул. Янко Сакъзов 33
Тел.: 0910 927 23
Моб.тел.: 0889 720 542