ScreenHunter_23802 Jun. 23 16.43Д-р Васка Николова Славова - Общопрактикуващ лекар Кюстендил
Адрес: гр. Кюстендил, кв. Запад бл. 106, каб.и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8
Моб.тел.: 0899 891 223

ScreenHunter_23805 Jun. 23 17.03Д-р Мая Ангелова Цанева-Коларска - Общопрактикуващ лекар Кюстендил
Адрес: гр. Кюстендил, ул. Ал. Батенберг 30
Тел.: 078 559 332
Моб.тел.: 0888 265 144

ScreenHunter_25488 Jul. 22 05.54Д-р Ралица Каменова Тенева-Лазарова - Общопрактикуващ лекар
Адрес: гр. Дупница, ул. "Свобода" № 1, каб.105
Моб.тел.: 0894 707 958

ScreenHunter_28818 Sep. 11 08.12Д-р Лорета Николова - Личен и семеен лекар Дупница
Адрес: гр. Дупница, пл. Свобода 1
Моб.тел.: 0896 817 273

ScreenHunter_12810 Mar. 23 19.00Д-р Веселин Давидков Давидков - Общопрактикуващ лекар Бобовдол
Адрес: гр. Бобов дол, , ул. "Димитър Благоев" 16
Моб.тел.: 0889 992 065

ScreenHunter_11862 Dec. 01 12.04Д-р Владимир Лазов - общопрактикуващ лекар Дупница
Адрес: гр. Дупница, пл. Свобода 1, ет.3, каб. 318
Моб. тел.: 0896 706 353