ScreenHunter_16782 Apr. 28 22.50Д-р Веско Василев Райновски - Личен лекар
Адрес: с. Комощица, обл. Монтана
Тел.: 09725 282
Моб.тел.: 0887 582 526

img_175498 Д-р Александър Апостолов Найденов - Личен лекар Вършец
Адрес: гр. Вършец, бул. "България" № 2
Моб.тел.: 0897 914 847

ScreenHunter_25953 Jul. 26 15.26Д-р Мирослав Ценков Паньов - Личен лекар Монтана
Адрес: с. Георги Дамяново, обл. Монтана
Тел.: 09551 22 82
Моб.тел.: 0887 002 534

ScreenHunter_24267 Jun. 26 00.48Д-р Илия Борисов Целов - Личен лекар Расово
Адрес: с. Расово ул. П. Хитов 2
Тел.: 09729 282
Моб.тел.: 0887 564 083

ScreenHunter_13068 Mar. 24 18.34Д-р Петя Еленкова Кирилова - Oбщопрактикуващ личен лекар Лом
Адрес: гр. Лом, ул. "Тодор Каблешков" №2, каб. 13
Моб.тел.: 0886 820 553

ScreenHunter_12981 Mar. 24 08.34Д-р Евгени Антонов Антонов - Общопрактикуващ лекар Медковец
Адрес: с. Медковец, ул. "Георги Димитров" № 19
Тел.: 09727 21 23
Моб.тел.: 0887 216 429

ScreenHunter_589 Jul. 29 06.20Д-р Горица Филипова
Адрес: гр. Лом ул. "Тодор Каблешков" № 2
Моб. тел.: 0887 373 025

ScreenHunter_16761 Apr. 28 22.27Д-р Ивайло Евгениев Йорданов - Общопрактикуващ лекар
Адрес: с. Ковачица, обл. Монтана
Тел.: 09720 282
Моб.тел.: 0889 571 352

ScreenHunter_12940 Mar. 24 07.56Д-р Боян Георгиев Бонев - Личен лекар Вършец
Адрес: гр. Вършец, бул. "България" № 2, каб. 214
Моб.тел.: 0886 838 174

ScreenHunter_25102 Jul. 17 10.16Д-р Стефка Ангелова Динчева - Общопрактикуващ лекар Лом
Адрес: гр. Лом, ул. "Тодор Каблешков" 2, каб. 36
Моб.Тел.: 0886 408 805