alsk Д-р Иван Александров - лечение на шипове
Адрес: с. Крумово, ул. Освобождение №6
Тел.: 03116 24 67
Моб. тел.: 0888 80 98 44
E-mail: dr_aleksandrov@ abv.bg

ScreenHunter_25557 Jul. 22 07.54Д-р Юлияна Шопова - Личен лекар Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул."Малгара" №4
Тел.: 032 699 600
Моб.тел.: 0888 938 295

ScreenHunter_26742 Aug. 07 08.00Д-р Нора Емилова Тотева - общопрактикуващ лекар Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул. Коматевско Шосе 266
Тел.: 032 690 041
Моб.тел.: 0897 823 587

ScreenHunter_31589 Nov. 22 23.27Д-р Румяна Маркова Маркова - Златарева - Общопрактикуващ лекар Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" №5, ДКЦ І, ет. 3
Тел.: 032 628 071
Моб.тел.: 0888 461 624

ScreenHunter_12919 Jan. 06 14.12Д-р Петрана Краева - общопрактикуващ лекар - Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул. Ален Мак 4
Моб. тел.: 0887 762 231

logo-dr-staikova
Д-р Недка Стайкова Стайкова-Стоянова - общопрактикуващ лекар
Адрес: гр. Пловдив, ул. "Гергана" №7, ДКЦ ІV, ет.1
Тел.: 032 64 41 69
Моб. тел.: 0888 608 368

Д-р Пепа Куновска-Иванова - Общопрактикуващ лекар
Адрес: с. Караджалово, ул. 8-ма 17
Моб.тел.: 0888 129 095

11937_big Д-р Рефик Раифов Мухтаров - Личен Лекар с. Браниполе, с. Гълъбово
Адрес: общ. Куклен, с. Гълъбово
Моб. тел.: 0888 939 073

ScreenHunter_8973 Jan. 27 18.25Д-р Венера Любенова Башова - Общопрактикуващ лекар Стамболийски
Адрес: гр. Стамболийски, ул. "Дунав" №34
Моб.тел.: 0888 969 483

ScreenHunter_28644 Sep. 09 08.08Д-р Анна Лукова Сотирова - Общопрактикуващ лекар Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, бул.България, 61 МЦ Хипократ
Тел.: 032 924 285
Моб.тел.: 0887 673 285