ScreenHunter_28288 Sep. 03 06.09Д-р Донка Иванова Иванова - Личен лекар Разград
Адрес: с. Самуилово, обл. Разград
Моб.тел.: 0887 789 680

ScreenHunter_28878 Sep. 11 10.25Д-р Антоанета Тодорова Дайнова - Личен лекар Разград
Адрес: гр. Разград, ул. Освобождение бл.9
Моб.тел.: 0897 833 100

ScreenHunter_28282 Sep. 02 16.33Д-р Вейсал Якубов Вейсалов - Личен лекар Кубрат
Адрес: гр. Кубрат, ул. Любен Каравелов 2 СЗС
Моб.тел.: 0896 811 825

ScreenHunter_28292 Sep. 03 06.18Д-р Красимир Петров Петров - Личен лекар Разград
Адрес: гр. Разград, бул. Бели лом 56, вх.А, ап.1, ет.1
Моб.тел.: 0889 666 258; 0889 666 256

ScreenHunter_28280 Sep. 02 16.08Д-р Тодор Божков Йотов - Семеен лекар Исперих
Адрес: гр. Исперих, ул. Дунав № 5
Моб.тел.: 0889 014 264

ScreenHunter_25415 Jul. 21 08.39Д-р Ругизан Тефик Рагуб - Сали - Общопрактикуващ лекар
Адрес: гр. Разград, бул. "Бели Лом" № 56, вх.В, ап.48
Тел.: 084 662 029
Моб.тел.: 0887 781 193

ScreenHunter_24808 Jul. 15 15.38Д-р Ферай Ахмедова Сабит - Личен лекар Исперих
Адрес: гр. Исперих, ул. "Ахинора" № 39
Тел.: 08431 27 43
Моб.тел.: 0886 163 284

ScreenHunter_29092 Sep. 15 07.18 Д-р Люба Петкова Николова - Личен лекар Разград
Адрес: гр. Разград, ул. Бели Лом 56, вх. А, ап. 2
Моб.тел.: 0897 891 382

ScreenHunter_21059 Jun. 03 14.51Д-р Евелин Радославов Алексиев - Общопрактикуващ лекар Кубрат
Адрес: Гр. Кубрат ул. Княз Борис 1 12
Моб.тел.: 0889 164 509