ScreenHunter_15507 Apr. 21 19.11Д-р Младен Колев Райковски - Общопрактикуващ лекар
Адрес: с. Буйново, обл. Търговище
Тел.: 06026 207
Моб.тел.: 0898 427 665

ScreenHunter_25803 Jul. 23 14.52Д-р Нели Стойчева Минчева - Личен лекар Попово
Адрес: гр. Попово, Сградата на "МБАЛ-Попово" ЕООД, ет. 1
Моб.тел.: 0893 453 308