ScreenHunter_11510 Nov. 20 14.29Д-р Росица Николова - общопрактикуващ лекар - Търговище
Адрес: гр. Търговище, ул. Преслав 14, ет.2, к-т 18
Моб. тел.: 0897 902 273

ScreenHunter_15952 Apr. 23 08.38Д-р Стефан Манасиев Христов - Общопрактикуващ лекар Търговище
Адрес: гр. Търговище, ул. Руен 1 - Оу
Тел.: 0601 256 46
Моб.тел.: 0887 608 211

ScreenHunter_15579 Apr. 22 07.34Д-р Райна Маринова Моцова - Общопрактикуващ лекар
Адрес: гр. Търговище, ул. С. Катрафилов 21
Тел.: 0601 641 34

ScreenHunter_15507 Apr. 21 19.11Д-р Младен Колев Райковски - Общопрактикуващ лекар
Адрес: с. Буйново, обл. Търговище
Тел.: 06026 207
Моб.тел.: 0898 427 665

ScreenHunter_25803 Jul. 23 14.52Д-р Нели Стойчева Минчева - Личен лекар Попово
Адрес: гр. Попово, Сградата на "МБАЛ-Попово" ЕООД, ет. 1
Моб.тел.: 0893 453 308