ScreenHunter_24550 Jul. 14 07.32Д-р Николай Тонев Маринов - Общопрактикуващ лекар
Адрес: с. Малко Кирилово, обл. Ямбол
Тел.: 04722 224
Моб.тел.: 0898 362 977

ScreenHunter_24455 Jul. 12 23.31Д-р Ванушка Недкова Стефанова - Общопрактикуващ лекар Ямбол
Адрес: гр. Ямбол, ул."Христо Смирненски" 2 /ДКЦ-1/
Тел.: 046 600 030
Моб.тел.: 0889 720 590

ScreenHunter_25000 Jul. 17 07.45Д-р Таня Георгиева Михайлова - Личен лекар Ямбол Адрес: гр. Ямбол, ул. "Ивайло" № 1
Тел.: 046 910 847
Моб.тел.: 0887 213 717

ScreenHunter_25008 Jul. 17 07.57Д-р Таня Георгиева - Стоянова - Личен Лекар
Адрес: гр. Стралджа, пл. "Демокрация" № 1
Тел.: 04761 53 91