ScreenHunter_25841 Jul. 23 23.16Д-р Нели Пенчева Димитрова - Личен лекар Първомайци
Адрес: с. Първомайци, ул. "Ал. Батенберг" № 70
Моб.тел.: 0888 698 962

elena Д-р Елена Витлиемова Евтимова - общопрактикуващ лекар
Адрес: гр. Велико Търново ул. "Марно поле" № 21, каб.111
Моб. тел.: 0887 641 629