LOGO-dr-lilia-panteva Д-р Лилия Пантева - Общопрактикуващ лекар
Адрес: гр. Варна, ул. Илинден 1, МК Хелиос, ет. 2, каб. 205
Тел.: 052 808 054
Моб. тел.: 0888 798 054

ScreenHunter_26742 Aug. 07 08.00Д-р Нора Емилова Тотева - общопрактикуващ лекар Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул. Коматевско Шосе 266
Тел.: 032 690 041
Моб.тел.: 0897 823 587

ScreenHunter_26177 Jul. 29 06.19Д-р Гергана Цветкова-Червенкова - Общопрактикуващ лекар Самоков
Адрес: гр. Самоков, ул. "Македония" № 49, ет. 2, каб. 39
Моб.тел.: 0889 456 974

ScreenHunter_25618 Jul. 22 15.21Д-р Янка Николаева Божкова - Личен лекар Димитровград
Адрес: гр. Димитровград, бул. "Христо Ботев" № 19А, каб. 3
Моб.тел.: 0898 556 928

ScreenHunter_22838 Jun. 15 15.27Д-р Павлинка Тодорова Герова-Забунова - Общопрактикуващ лекар
Адрес: гр. Варна, ул. Топола 5
Тел.: 052 506 613; 052 502 682
Моб.тел.: 0887 793 612

ScreenHunter_10174 Feb. 19 00.22Д-р Румяна Петрова Благоева - Детски болести Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. "Отец Паисий" № 72, ет. 3, каб. 316
Моб.тел.: 0889 782 688

ScreenHunter_6377 Nov. 28 08.18Д-р Лилия Драгомирова Петрова-Попова - общопрактикуващ лекар – София
Адрес: гр. София, ул. "Даме Груев" № 8А (МЦ 16 - София)
Моб. тел.: 0898 217 074

ScreenHunter_26994 Aug. 17 14.48Д-р Йорданка Димитрова Костадинова - Семеен лекар София
Адрес: гр. София, р-н Искър ул. Илия Бешков 1
Тел.: 02 979 08 22
Моб.тел.: 0888 505 916

ScreenHunter_8905 Jan. 26 19.45Д-р Лилия Рашкова Гълъбова-Манолова - Общопрактикуващ лекар Брестовица
Адрес: с.Брестовица, ул. Ангел Войвода 1, ет. 1, каб. 6 и 5а
Тел.: 03142 23 22
Моб.тел.: 0886 388 923

ScreenHunter_12944 Jan. 07 07.48Д-р Костадинка Гьошева - общопрактикуващ лекар - Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ 9, ет. 1, каб. 1 и 3
Тел.: 032 603 961; 032 601 558
Моб. тел.: 0893 518 225