ScreenHunter_12856 Mar. 23 22.53Д-р Румен Димитров Стоименов - Общопрактикуващ лекар Кюстендил
Адрес: гр. Кюстендил, ул. "Яворов" № 6
Моб.тел.: 0888 893 278; 0889 670 100; 0888 538 839

ScreenHunter_22148 Jun. 10 15.06Д-р Борис Илиев Срадков - Личен лекар Първомай
Адрес: с. Първомай, обл. Благоевград
Моб.тел.: 0899 215 522

ScreenHunter_14174 Apr. 06 23.50Д-р Кънчо Ценов - Общопрактикуващ лекар
Адрес: гр. Бобошево, ул. "Алеко Константинов"
Тел.: 0704 624 83
Моб.тел.: 0887 366 975

lekarkаАдрес: гр. Варна, ул. Никола Й. Вапцаров 2 (ДКЦ Чайка - Курортна поликлиника)
Тел.: 052 78 69 23
Моб. тел.: 0889 912 688

thumb296x233 Д-р Галя Найденова Атанасова - Личен лекар
Адрес: гр. Плевен, ул. "Сан Стефанова" № 1, каб.35
Тел.: 064 88 82 35
Тел.: 0889 202 647;

ScreenHunter_25987 Jul. 27 06.28Д-р Мария Петкова Алакушева - Личен лекар Димитровград
Адрес: гр. Димитровград, ул.Христо Ботев No 29
Тел.: 0391 289 285
Моб.тел.: 0898 482 740

ScreenHunter_13856 Apr. 02 23.42Д-р Лиляна Михайлова Вълчева - Общопрактикуващ лекар Русе
Адрес: гр. Русе, ул. Буров 15
Моб.тел.: 0878 823 211

11937_big Д-р Рефик Раифов Мухтаров - Личен Лекар с. Браниполе, с. Гълъбово
Адрес: общ. Куклен, с. Гълъбово
Моб. тел.: 0888 939 073

ScreenHunter_15507 Apr. 21 19.11Д-р Младен Колев Райковски - Общопрактикуващ лекар
Адрес: с. Буйново, обл. Търговище
Тел.: 06026 207
Моб.тел.: 0898 427 665

ScreenHunter_24011 Jun. 24 22.40Д-р Евридика Ясенова Максудова - Общопрактикуващ лекар
Адрес: гр. Велинград, бул. Съединение 49
Моб.тел.: 0887 916 989