ScreenHunter_46257 Jan. 12 22.03Център За Психотерапия Позитум ЕООД
Адрес: гр. Плевен, ул. Васил Левски 1, ет. 4, офис 411
Моб.тел.: 0888 590 271
E-mail:pozitum.a@ gmail.com