ScreenHunter_26142 Jul. 28 08.48Д-р Виолета Николова Пашова - Специалист вътрешни болести и токсикология Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. "Отец Паисий" № 4
Моб.тел.: 0899 834 491

ScreenHunter_26597 Aug. 02 23.43Д-р Мария Минева - Ендокринолог Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. "Отец Паисий" № 72
Тел.: 0618 607 01; 0618 641 02
Моб. тел.: 0878 436 075

logo-dr-gen4ev
Д-р Борислав Генчев Генчев - специалист хирургия
Адрес: гр. Горна Оряховица, ДКЦ ООД, каб.101
Тел.: 0618 641 01
Моб. тел.: 0887 706 206
Е-mail: dr.genchev@ abv.bg

images Д-р Катя Георгиева- зъболекар
Адрес: гр. Велико Търново, ул. Александър Пенчев 9
Тел.: 062 652 823
E-mail: katyaegeorgieba@ gmail.com

ScreenHunter_25638 Jul. 22 16.59Д-р Снежина Райкова Стоянова - Гастроентеролог
Адрес: гр. Велико Търново ул. Ниш 1
Моб.тел.: 0885 515 433

VISIONEXPRESS Оптики "Vision Express" - visionexpress-bg.com
Централен офис
Адрес: гр. София, бул. България 111, сгр. А, ет.7, офис 21
Тел.: 02 869 00 71
E-mail: info_at_visionexpress-bg.com

ScreenHunter_26899 Aug. 13 14.38Д-р Ваня Станиславова Райкова - Ветеринарен лекар Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. "Янко Боянов" № 22
Моб.тел.: 0887 558 738

group-copy Аксиния Илиева Цветанова - психотерапевт, психолог Велико Търново - psihoterapiata.com
Адрес: гр. Велико Търново, ул. "Илю Войвода" N:10 офис 2
Моб. тел.: 0899 130 110
E-mail: aksinia_tzvetanova@ abv.bg

ScreenHunter_23639 Jun. 21 23.19Д-р Маргарита Ангелова Замбовска - Дентална медицина
Адрес: гр. Велико Търново, ул."Георги Живков" бл.7,вх.Ж
Тел.: 062 642 908

4 Д-р Димитър Георгиев Филипов
Адрес: гр. Велико Търново, ул. "Марно поле" № 16, вх. Б, ет. 2;
Тел.: 0887 353 419
E-mail: stelafil@ abv.bg