ceca АИППДП Д-Р Цветана Георгиева Георгиева - зъболекар
Адрес: гр.Плевен бул.Русе 1 ет.1 кабинет 12
Моб. тел.: 0889 25 08 71

ScreenHunter_47432 Feb. 02 19.00Дентална клиника "Тандем-Дент" - Плевен
Адрес: гр. Плевен, ул. „Цар Симеон“ 18
Моб.тел.: 0878 446 681; 0883 436 731; 0883 431 698

ScreenHunter_26841 Aug. 11 07.28Д-р Даниела Николаева Дикова - Зъболекар Плевен
Адрес: гр. Плевен, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 18
Тел.: 064 807 171
Моб.тел.: 0898 659 483

Davidova
АИПСМПД Д-р Валентина Давидова - специалист Ортодонт
Адрес: гр.Плевен, ул."Иван Вазов" №10А, к-с Елит, ет. 2, офис 5
Моб. тел.: 0888 236 033; 0896 888 661
Е-mail: dr_davidova_at_mail.bg
Виж повече за допълнителни адреси

ScreenHunter_15857 Apr. 22 23.48Д-р Албена Пламенова Цветанова - Дентална медицина Плевен
Адрес: гр. Плевен, ул. П.Цветков 38
Тел.: 064 835 462
Моб.тел.: 0889 100 116

ScreenHunter_7528 Oct. 08 08.18Д-р Надя Босева - стоматолог - Плевен
Адрес: гр. Плевен, бул. Русе 1, ет.2, каб. 46
Тел.: 064 823 749, вътр. 184
Моб. тел.: 0898 636 039
E-mail: nadqbos@ abv.bg

ScreenHunter_13724 Jan. 21 07.01Д-р Камен Петракиев - стоматолог - Плевен
Адрес: гр. Плевен, ул. Георги Бенковски 7
Тел.: 064 804 295
Моб. тел.: 0896 899 556
E-mail: k.petrakiev@ abv.bg

ScreenHunter_24619 Jul. 14 09.47Д-р Лилия Цанкова Василева- Стоматолог Плевен
Адрес: гр. Плевен, бул. "Русе" № 1, каб. 51
Тел.: 064 825 459
Моб.тел.: 0898 471 785

zybolekar Д-р Веселин Велчев - Стоматолог Плевен
Адрес: гр. Плевен, ул. "Бяло море" № 35А
Тел.: 064 83 84 25
Моб. тел.: 0888 395 447

ScreenHunter_20123 May. 27 23.35PTB Dental Center - с. Телиш
Адрес: с.Телиш
Тел.: 0650 932 43
Моб.тел.: 0888 602 109