ScreenHunter_28 Nov. 26 21.32Дженерали Закрила Медико - Дентален център София - generali.bg/medicinski-centar
Адрес: гр. София, бул."Княз Ал. Дондуков" № 79-81
Тел.: 02 94 20 700; 02 942 06 52
Удобно работно време :
Понеделник-петък
от 7.30 до 19.30ч
Е-mail: information.bg@ generali.comлен център

SPECTAR Медико-диагностичен център "Спектър" - spectarbg.com
Адрес: гр. София, ж.к. Обеля 2, ДКЦ 30
Моб. тел.: 0884 143 308
Виж повече за допълнителни контакти

mediciti
Медицински център "Меди сити" ООД - medicity-bg.com
Адрес: гр. Кюстендил, ул. "Яворов" 6, ет.2
Виж повече за допълнителни контакти

dasda МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “МЕДИЧЕК" ООД - medicheck.bg
Адрес: гр. София, Ул. Михаил Тенев 6-Б
Тел.: 02 822 17 41
Моб. тел.: 0886 920 035
Е-mail: mcmt@ medicheck.bg

4 "Медицински център Своге" ООД
Адрес: гр. Своге, ул. Староселска 4
Тел.: 0726 22014
E-mail: mcsvoge_at_gmail.com

Med.Center.Sv.Dimitar-220x110 Медицински център "Св. Димитър" svdimitar-medcenter.com
Адрес: гр. София, ул. "Яков Крайков" 1, ет.1, ап.1
Тел: (02) 953-19-01; 480 69 69; 480 69 70; 0888 627 783
Работно време: Понеделник - Петък; 08:30 - 20:00;
Събота: 09:00 - 14:00
Вижте повече за допълнителни адреси

medicinski-centar-blagoevgrad-2009 "Медицински център Благоевград 2009" ЕООД
Адрес: гр. Благоевград, ул. Славянска 60, Поликлиника МБАЛ Благоевград
Тел.: 073 82 92 3 44; 073 82 92 3 14
E-mail: mc_blg_2009_at_abv.bg

Hajvazov Медицински център „Д-р Хайвазов” - medicine-bg.com
Адрес: гр. София, ж.к. Младост, бул. Цариградско шосе № 131
Тел.: 02 875 71 11
Е-mail: mc_at_medicine-bg.com

ScreenHunter_8935 Oct. 20 16.20Медико-дентален център "Надежда" - София - nadejda-mdc.com
Адрес: гр. София, жк. "Надежда 2", ул. "Вардар" 1
Тел./Факс: 02 837 70 00
Моб. тел.: 0888 743 083; 0888 122 559
E-mail: mdc_nadejda@ abv.bg

1_MEDITSINSKI TSENTAR RVD ZDRAVE OOD МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РВД - ЗДРАВЕ ООД
Адрес: гр. София, р-н Оборище, ул. Тракия 46
Тел.: 029447600; 02 4437755;
Моб. тел.: 0889 166 314; 0894 796 934
E-mail: r.t.d@abv.bg