MEDICINSKI-CENTATR-1-SEVLIEVO „Медицински център -1- Севлиево” ЕООД
Адрес: гр.Севлиево, ул. "Ст. Пешев" № 147
Тел.: 0675 33 6 00; 0675 34 2 15
Е-mail: mc.sevlievo@ gmail.com

ScreenHunter_17121 May. 03 14.29Клиника за холистична медицина - Витамед плюс ООД - Габрово
Адрес: гр. Габрово, бул. Априлов 46, ет. 5
Тел.: 066 801 549; 066 800 579
E-mail: info@ vitamed-bg.eu