new-z Медицински център 1 - Нова Загора ЕООД
Адрес: гр. Нова Загора, ул. Петър Бакалов 1
Тел.: 0457 6 30 66

ScreenHunter_33359 Feb. 03 07.41Медицински център "Beaute" - Сливен
Адрес: гр. Сливен, ул. "Хаджи Димитър" 19
Тел.: 044 567 656
E-mail: office@ beaute.bg

LOGO-csmp-sliven ЦСМП – СЛИВЕН - csmp-sliven.com
Адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" №1-А
Тел./факс: 044 62 40 50
E-mail: csmp_sl@ mbox.contact.bg