ScreenHunter_4663 Oct. 09 07.56МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ ООД - Търговище
Адрес: гр. Трговище, ул. Шипка 4
Тел.: 0601 22 142
Моб.тел.: 0896 787 019
E-mail: dr.mrusev@ abv.bg

photo_big_304869 Медицински център Доктор Бонева - Търговище
Адрес: гр. Търговище, ул. Цар Иван Асен №5
Тел.: 0601 620 02;
Моб. тел.: 0898 517 189;
E-mail: mc_boneva@ mail.bg

Soligena
Медицински Център "Солигена 2007" - papurovshbal.com
Адрес: гр. Търговище, ул. „Пирин” № 16
Тел.: 0601 6 60 70
Моб. тел.: 0879 027 766
E-maill: soligena_at_mail.bg