ScreenHunter_19888 May. 27 08.31МЦ "Д-р Николови"-Шумен
Адрес: гр. Шумен, ул. Цар Освободител 86
Тел.: 054 864 235

MED CENTRE “Медицински център МБАЛ-Шумен “ ЕООД с - mc-mbal.com
Адрес: гр. Шумен, ул. Васил Априлов 63 (намираме се непосредствено до основната сграда на многопрофилна билница за активно лечение - Шумен АД)
Тел.: 054 879 188; 054 879 188
E-mail: mcmbal@ dir.bg; mbal.reklama@ gmail.com