ScreenHunter_25904 Jul. 24 08.34Орбидент - Дентални ренгенови лаборатории София
Адрес: гр. София, ул. Странджа 52-А
Тел.: 02 995 09 46
Моб.тел.: 0889 267 567
E-mail: sfcentyr@ orbident.bg

ScreenHunter_27646 Aug. 25 17.14Имунодиагностика - ПП - Лаборатория за имунологични изследвания Плевен
Адрес: гр. Плевен, ул. Хр. Ботев 36
Тел.: 064 802 773

Rusev "Медико – диагностична лаборатория Русев" - mdlrusev.com
Адрес: гр. София, ж.к „Младост” 1, ул. "Д.Моллов" 1 в двора на УМБАЛ "Св. Анна"
Тел.: 02 975 92 58
Тел./факс.: 02 975 92 59
Виж повече за допълнителни адреси