“Център за кожно- венерически заболявания” ЕООД

June 30, 2014
ЗА НАС

ScreenHunter_5495 Jun. 30 15.55ОДКВЗС е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано с Решение № 3539 от 11. 09. 2000 г. на Благоевградски окръжен съд, фирмено дело № 1671/2000г. Дружеството е приемник на активите и пасивите на Диспансер за кожно венерически заболявания.
Предмета на дейност на дружеството е активно издирване, диагностика, лечение, периодично наблюдение и рехабилитация на болни с кожни и венерически заболявания.
„Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Благоевград” ЕООД предлага специализирана извънболнична и болнична медицинска помощ по кожни и венерически заболявания, включваща:
1. Прегледи; консултации;
2. Профилактични прегледи и заверяване на медицински документи;
3. Изследвания за:
- полово предавани болести/сифилис, гонорея, СПИН, хламидии, хепатит Б/ с издаване на сертификат.
- гъбични инфекции /кожа, нокти/.
4. Изследвания за СПИН и сифилис по Национална програма HIV, СПИН и полово предавани болести.
5. Лечение с течен азот и електрокоагулация.
6. Лечение с най-съвременна фототерапевтична апаратура на псориазис, ендогенна екзема и др.
7. Диспансерно наблюдение на пациенти с хронично протичащи дерматологични и венерически заболявания.
8. Болнично лечение.

СТРУКТУРА
Управител : Д-р Силвия Янкулова
тел./факс: 073 / 88 59 19 е-mail: odkvzsblg@abv.bg
Консултативни кабинети по Кожни и венерически болести
ул. „Славянска” №60 поликлиника II етаж
кабинети: 204 и 206 тел: 073 / 83 15 54
Лаборатория за изследване на полово предавани болести
ул. „Славянска” №60 поликлиника II етаж
кабинет 218 тел: 073 / 83 15 52
Кожно венерологично отделение
ул. „Братя Миладинови” №21 тел: 073 / 83 15 53

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_5492 Jun. 30 15.47ScreenHunter_5492 Jun. 30 15.49ScreenHunter_5493 Jun. 30 15.49
КОНТАКТИ

“Център за кожно- венерически заболявания” ЕООД
Адрес: гр. Благоевград, ул. “Братя Миладинови” №21
Тел.: 073 831 553

Comments are closed.