Д-р Камелия Калчева – психотерапевт и психолог Добрич

October 2, 2017
ЗА НАС

ScreenHunter_2834 Oct. 02 08.16През различни етапи от професионалното си развитие Камелия Калчева е била: хоноруван асистент по “Социална психология” в СУ “Св. Климент Охридски”; психолог-специалист в “Американо-българска лаборатория по психология на човешката дейност” към СУ “Св. Климент Охридски”; преподавател по комуникации и обучение чрез казуси (Public based education PBE); психолог в Институт по психология към МВР.

Камелия Калчева извършва психодиагностика, психологическо консултиране и психотерапия. Тя е един от учредителите на Асоциация “ПСИХОЛИС” за трансперсонална психодрама и холистична психология.
Психодиагностика – С помощта на професионален психологически инструментариум се осъществява тестиране на цялостната личност или на определени личностни характеристики. Изследване на емоционалното състояние, тревожност, депресивност, темпераментови особености, личностен профил, коефициент на интелигентност и други.
Психилогическо консултиране – Себеопознаване; повишаване на чувството за собствена ценност и самочувствиието; психосоматични проблеми; проблеми в партньорската двойка; справяне с преживяна загуба; проблеми в общуването между деца и родители; предбрачни консултации; проблеми в социалното взаимодействие – общуване с противоположния пол; проблеми в работата.

Психотерапия чрез психодрама – Целта на психодраматичната работата (лична или групова) е човек да преоткрие собсвеното си Аз, да осмисли по нов начин случващото се и да вземе живота си в свои ръце. Когато се осъзнае как действа скритото дълбоко в личността препятствие, което спира разгръщането на потенциала й, препятства промената на живота, омаломощава силите и вгорчава отношенията, тогава идва промяната. Срещите протичат под формата на психодраматични сесии с един човек (монодрама) или с група от хора, при които се изиграват сцени от живота (минал, настоящ или бъдещ) на пациента, които му позволяват сам да открие и извърви пътя към освобождаване от проблема. Основните терапевтични фактори, свързани с успеха на психодрамата са: изкуството на терапевта; спонтанността; креативността; катарзиса; инсайта; междуличностните отношения; отреагирането в действието и усвояване на нови модели на поведение; имитационното моделиране на въображаемото поведение като игра,(символизация); както и различни терапевтични техники и неспецифични фактори. Образование : СУ “Св. климент Охридски” магистърски програми “Клинична психология” и “Социална психология ” 1993г.
Стаж : 15 години
Квалицикации : Завършено обучение за психодрама директор към Фондация “Психотерапия 2000″ с обучители д-р Давид Иерухам и д-р Евгени Генчев
Психотерапевтична област : психодрама, трансперсонална психотерапия
Д-р Камелия Калчева в момента има частна практика; водещ на терапевтични и обучителни психодрама групи към Асоциация “ПСИХОЛИС”.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_2828 Oct. 02 08.12ScreenHunter_2829 Oct. 02 08.12
КОНТАКТИ

Д-р Камелия Калчева – психотерапевт и психолог Добрич
Адрес: гр. Добрич
Моб.тел.: 0888 061 817

Comments are closed.