Д-р Лорета Николова – Личен и семеен лекар Дупница

July 26, 2016
ЗА НАС

ScreenHunter_28818 Sep. 11 08.12Д-р Лорета Николова е общопрактикуващ, личен и семеен лекар в Дупница.
Доктор Николова има богат професионален опит в областта на общата медицина и проявява индивидуален подход при лечението на своите пациенти.
Като личен и семеен лекар извършва диагностика и лечение на вирусни и хронични заболявания и проследява тяхното развитие. При необходимост доктор Николова издава направления за лекари специалисти и за провеждане на лабораторни изследвания, с цел максимално точна диагностика и провеждане на подходящо лечение.

Работа с РЗОК
Дава дежурства Събота, неделя и празнични дни в Център за неотложна помощ – работно време от 19.30-7.30 часа, тел. 070159548

ДЕЙНОСТ

Като общопрактикуващ, личен и семеен лекар Николова извършва широк спектър от медицински услуги:
диагностика на заболявания,
лечение на пациенти,
клинични и профилактични прегледи,
домашни посещения пациенти,
консултации,
семейно планиране,
поставяне на имунизации и ваксини,
издаване на направления за лекари специалисти

В своят лекарски кабинет доктор Николова извършва клинични и профилактични прегледи на пациенти с цел ранно диагностициране на заболявания и навременното им лечение.
Профилактичните прегледи са задължителни и се извършват веднъж годишно. При прегледа се изчислява индекса на телесната маса, ЕКГ, измерване на кръвно налягане, проверка на зрението, задължителни и препоръчителни имунизации според българския имунизационен календар.

Богатият професионален опит на доктор Николова и съвременната медицинска апаратура, с която е оборудван лекарският кабинет, са гаранция за високо качество на предлаганите от нея медицински услуги.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_28815 Sep. 11 08.08ScreenHunter_28816 Sep. 11 08.08
КОНТАКТИ

Д-р Лорета Николова – Личен и семеен лекар Дупница
Адрес: гр. Дупница, пл. Свобода 1
Моб.тел.: 0896 817 273

Comments are closed.