Д-р Наташа Петкова – вътрешни болести – Сливен

November 12, 2017
ЗА НАС

ScreenHunter_13246 Jan. 12 16.03Д-р Наташа Петкова е специалист вътрешни болести в гр. Сливен.
Завършва висше медицинско образование през 1979г. – ВМИ-Варна
1986г. придобива специалност “Вътрешни болести”
1981-1985г. – завежда кабинет по Професионални заболявания, като участва в национални и международни медицински форуми с научни публикации.
1988-1990 – 3-годишна специализация по “Социална медицина и организация на здравеопазването”
До м.Юли 2000г. работи като завеждащ ІІ ВПО
След м. Юли 2000г. – завежда “Индивидуална практика за първична медицинска помощ”

Кабинетът се намира на територията на бившата ІІІ Поликлиника
ул. “Стефан Караджа” 2 ІІІ етаж № 102

Разполага с ЕКГ – апарат
Записва и презаписва пациенти за “Семеен лекар”

ГРАФИК ЗА ПРЕГЛЕДИ

Понеделник ………… 08.00 – 12.00………..13.00 – 14.00
Вторник …………….. 13.00 – 18.00…………………………..
Сряда ………………… 08.00 – 12.00………..13.00 – 14.00
Четвъртък…………… 08.00 – 11.00……….16.00 – 18.00
Петък ………………… 08.00 – 12.00………..13.00 – 14.00

Д-р Петкова приема пациенти и в с. Блатец и с. Трапково.

КОНТАКТИ

Д-р Наташа Петкова – вътрешни болести – Сливен
Адрес: гр. Сливен, бул. Стефан Караджа 2, ДКЦ-2 ет.3 каб.102
Моб. тел.: 0889 3289 73;
E-mail: natasha_petkova_drsl@ mail.bg

Адрес: с. Блатец, Здравна служба
Моб. тел.: 0889 3289 73; 0882 380 803
E-mail: natasha_petkova_drsl@ mail.bg

Адрес: с. Трапоклово
Моб. тел.: 0877 623 037

Comments are closed.