Д-р Петър Вълканов – Психиатър Разград

November 15, 2016
ЗА НАС

ScreenHunter_28973 Sep. 11 17.33Д-р Петър Вълканов – Специалист психиатър в град Разград.
Доктор Вълканов извършва високо ефективно лечение на невротични заболявания и психични заболявания. Прилага активно лечение на лица с обострени хронични психични заболявания.
За Вълканов грижата за психичното здраве започва с разбирането, че добрите отношения с терапевта не просто се случват, те са следствие от построени от опитни специалисти и грижовни психиатри и терапевти, които създават терапевтични отношения, изграждащи разбиране и развитие.
Повече информация може да получите на посочените по-долу телефони за връзка.

ДЕЙНОСТ
Лечениие на общи психиатрични заболявания;
-Тревожни и депресивни заболявания;
-Психологично консултиране;
-Психози;
-Лечение на зависимости – алкохолни и неалкохолни-наркотични , хазартна и др;
-Психотерапия – индивидуална и фамилна;
-Лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонисти/метадон и субститол/;

КОНТАКТИ

Д-р Петър Вълканов – Психиатър Разград
Адрес: гр.Разград, ул. 28 Януари 30
Тел.: 084 626 711
Моб.тел.: 0897 987 226; 0878 598 897; 0887 828 566
Е-mail: petarvalkanov@ abv.bg

Comments are closed.